ကန္ အေထာက္အပံ့ျဖင့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္း ၄ ခု လူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္မ်ား လုပ္ေဆာင္မည္

လင္းသန္႔

ျမန္မာႏုိင္ငံေတာင္ပုိင္းေဒသ၌ ေဒၚလာ ၄၈ သန္းသုံးစြဲမည့္ စီမံကိန္းအသစ္တစ္ခု၏ တစိတ္တပိုင္းကို အေမရိကန္ႏုိင္ငံတကာဖြ႔ံၿဖဳိးေရးေအဂ်င္စီက ကယားျပည္နယ္ရိွ ေဒသခံအဖြဲ႔အစည္း ၄ ခုႏွင့္အတူ မိတ္ဖက္လက္တြဲမႈကို စတင္လုိက္သည္။

အေမရိကန္ႏုိင္ငံတကာဖြ႔ံၿဖဳိးေရးေအဂ်င္စီက ယင္းအစီအစဥ္ကို Advancing Community Empowerment in Southestern Myanmar(ACESM)ဟု အမည္ေပးထားၿပီး အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္း တစ္ဖြဲ႔ခ်င္း၏ ကန္ေဒၚလာ ၁ သိန္းေအာက္ အဆိုျပဳလႊာမ်ားကို လက္ခံခဲ့သည္။

၅ စီမံကိန္းအျဖစ္အေကာင္အထည္ေဖၚမည့္ ယင္းအစီအစဥ္ကို Pact Myanmar က ပူးတြဲလုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္သည္။

“အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းသည္ ပဋိပကၡေတြ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ခံစားေနရတဲ့ေနရာျဖစ္တယ္။”ဟု ယင္းေဒသမ်ားသို႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအစီအစဥ္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ACESM ၏ ဌာနအႀကီးအကဲျဖစ္သူ ေဒါက္တာ အိသင္ဇာမင္းမင္းဦးက ေျပာသည္။

ယင္းအစီအစဥ္တြင္ ကယား(ကရင္နီ)ျပည္နယ္အေျခစိုက္ ေမာဒူကလားေမးလူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအသင္း၊ ကယန္းအမ်ိဳးသမီးအစည္းအရုံး၊ ကရင္နီနယ္လွည့္က်န္းမာေရးေကာ္မတီႏွင့္ ကရင္နီအမ်ဳိးသမီးအစည္းအရုံးတို႔ ပါဝင္မည္ျဖစ္သည္။

ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း အခမ္းအနားကို ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕ ေဒါတမငယ္ရပ္ကြက္ရိွ ကရင္နီနယ္လွည့္က်န္းမာေရးေကာ္မတီရံုးတြင္ ေဖေဖၚဝါရီ ၂၂ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္ခဲ့စဥ္။ (ဓါတ္ပံု-ကႏၱာရဝတီတိုင္း(မ္)

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ပညာေရးက႑ကုိ ျမွင့္တင္ေပးျခင္း၊ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး၊ ေရသန္႔ရွင္းေရးႏွင့္ တကုိယ္ေရ က်န္းမာေရးက႑မ်ားကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ရန္ ပံ့ပိုးမႈမ်ားကို အေထာက္အပ့ံရရွိသူမ်ားက လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္သည္။

“ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ဒီမုိကရက္တစ္အသြင္ကူးေျပာင္းမႈနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ သႏၷိ႒ာန္ခ်ထားပါတယ္”ဟု အေမရိကန္သံရံုး(ရန္ကုန္)၏ သံအမတ္ႀကီး မာစီရယ္လ္က ဒီးေမာ့ဆုိၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔စည္းထံသို႔ လူသားခ်င္စာနာမႈဆိုင္ရာ ေထာက္ပံ့ေပးမႈ အခမ္းအနားတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယင္းအခမ္းအနားကို ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕ ေဒါတမငယ္ရပ္ကြက္ရိွ ကရင္နီနယ္လွည့္က်န္းမာေရးေကာ္မတီရံုးတြင္ ေဖေဖၚဝါရီ ၂၂ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္သည္။

ကန္သံအမတ္ႀကီး မာစီရယ္လ္သည္ ကယားျပည္နယ္ကို ေဖေဖၚဝါရီ ၂၁ ႏွင့္ ၂၂ ရက္ေန႔ ေရာက္ရိွေနစဥ္အေတာအတြင္း အစုိးရ၊ ႏုိင္ငံေရးနဲ႔ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္း ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခဲ့ကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကိစၥရပ္မ်ားကို အသားေပး ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

Comments

comments