ေျမာက္ဖက္

ေျမာက္ဖက္ က်ည္ဆံေတြအေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ၿပီးတဲ့ေနာက္ က်ဳပ္ကေတာ့ အၿမဲတမ္း ေကာ္ဖီမွာၿပီး ေထြးထုတ္ပစ္တာပဲ ဒီေတာ့ လူေတြကဒယီးဒယိုင္ ထလာၾကေတာ့တယ္ ကာလတရားက တိုက္စားလို႕အေမႊးကြ်တ္သြားတဲ့ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္တစ္ေယာက္လိုပဲ က်ဳပ္ေရွ႕က စားပြဲဟာ သူ႔သမိုင္းကို သ လိုက္တယ္ က်ဳပ္မိတ္ေဆြက ဘာသာစကားကိုထုတ္ၿပီး က်သင့္ေငြကို

Read more