ကယန္းလူမ်ိဳးအမည္မွန္ မွတ္ပံုတင္ေျပာင္းလဲရန္ လိုလား

ခြန္းကလိုင္းဖရီး

ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း ပအိုဝ္းကုိယ္ပင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေနထိုင္သည့္ ကယန္းေက်းရြာ (၁၅) ရြာမွ ကယန္းလူမ်ိဳး (၁၀၀၀) ေက်ာ္၏ ႏိုင္ငံသားစိစစ္စ္ေရးကဒ္ျပား(ဝါ) အမ်ိဳးသားမွတ္ပံုတင္တြင္ ကယန္းလူမ်ိဳးအမည္ကို အျခားလူမ်ိဳးအမည္မ်ားျဖင့္ မွားယြင္းေဖာ္ျပထားသည့္အတြက္ ကယန္းလူမ်ိဳးအမည္မွန္ကို ျပန္လည္ေျပာင္းလဲရန္ လိုလားေနၾကသည္။

ယခုကဲ့သို႔ ကယန္းလူမ်ိဳးမွတ္ပံုတင္အမည္မွန္ ေျပာင္းလဲေရးအတြက္လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ကယန္းမ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္၏ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး(၂) ခြန္းေသာမတ္က “ ကိုယ့္လူမ်ိဳးကို ကုိယ္ျပန္ၿပီး ေဖာ္ထုတ္တဲ့ေနရာမွာ ဒီမွတ္ပံုတင္ကလည္း အေရးႀကီးတာေပါ့ေနာ္။ သက္ေသတစ္ခုအေနနဲ႔ တည္ရွိေနတယ္ေပါ့။ ဆိုေတာ့ အမွန္ျပန္ျဖစ္ဖို႔က သိပ္ကိုအေရး ႀကီးတယ္။” ဟုေျပာသည္။

၄င္းကိစၥအေပၚ ကယန္းမ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္ႏွင့္ ကယန္းလထာမ်ိဳးႏြယ္စုဗဟိုေကာ္မတီတို႔မွ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္
ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးမႈႏွင့္ သံုးႀကိမ္ေတြ႔ဆံုညွိႏိႈင္းထားၿပီး ေအာက္တိုဘာလ ဒုတိယပတ္က ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္ေတြ႔ဆံုစဥ္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္ဦးမွဴးမွစိစစ္ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ေအာက္တိုဘာလကုန္တြင္ အေၾကာင္းျပန္ေပးမည္ျဖစ္ဟု ေျပာဆို ထားေၾကာင္း ၄င္းက ေျပာသည္။

ကယန္းမ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္ႏွင့္ ကယန္းလထာမ်ိဳးႏြယ္စုဗဟိုေကာ္မတီတို႔ ပူးေပါင္းေကာက္ယူထားသည့္ လူဦးေရ (၁၀၀၀)  ေက်ာ္၏ မွတ္ပံုတင္တြင္ ကယန္းလူမ်ိဳးကို အျခားလူမ်ိဳးနာမည္မ်ားျဖင့္ ေဖာ္ျပထားသကဲ့သို႔ ကယန္းမ်ိဳးႏြယ္စု တစ္ခုျဖစ္သည့္ လထာမ်ိဳးႏြယ္စုကိုလည္း လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးအျဖစ္ မွားယြင္းေဖာ္ျပထားသည္ဟု ဆိုသည္။

“ဘာမွ မစိစစ္ဥ္ေဆာင္ရြက္ေသးႏုိင္ပါဘူးဗ်ာ။ ဒီလကုန္မွာပဲ သူတို႔လည္းလာလိမ့္မယ္။ အဲ့က်မွ အေသးစိပ္ေျပာမယ္ေလ။ ေလာေလာဆယ္ ဘာမွမလုပ္ႏုိင္ေသးဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကြင္းဆင္းေနၾကလို႔” ဟု ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္ ၿမိဳ႕နယ္ ဦးစီးမွဴး ဦးေအာင္ႏိုင္က ေျပာသည္။

မွတ္ပံုတင္တြင္ လူမ်ိဳးအမည္မွားယြင္းေနသည့္ လူဦးေရစာရင္းကို ေကာက္ယူရာတြင္ ကာယံကံရွင္၏ အိမ္ေထာင္စုစာရင္း၊ မွတ္တင္နံပါတ္ႏွင့္ အမွန္တကယ္ေျပာင္းလဲလိုသည့္ လက္မွတ္မ်ားပါ တစ္ပါတည္း ေကာကာက္ယူခဲ့ေၾကာင္း ခြန္းေသာမတ္က ဆိုသည္။

အဆိုပါ မွတ္ပံုတင္ျပန္လည္  ေျပာင္းလဲႏုိင္ရန္ေရးအတြက္ အားလံုးဝိုင္းဝန္းလုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္ၿပီး မွတ္ပံုတင္ ေျပာင္းလဲလိုသည့္
လူဦးေရစာရင္းႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ားထံ လႊဲအပ္ထားၿပီး ျဖစ္သည့္အတြက္ ယခုကိစၥအေပၚ ေစတနာထားရန္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈကို ပိုၿပီးတိုးျမွင့္သင့္ၾကာင္း ၄င္းက ဆိုသည္။

ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ ၄င္းတို႔၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိသည့္အေပၚတြင္ လုပ္ေပးလိုစိတ္မရွိပါက အဆိုပါကိစၥ
အေပၚ သတင္းစာရွင္းလင္း ပြဲျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္သကဲ့သို႔ ထပ္ၿပီးအေလးထားေဆာင္ရြက္ေပးမႈမရွိပါက ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို
တိုးျမွင့္လုပ္ေဆာင္သြားရန္ရွိေၾကာင္း ဆိုသည္။

ကယန္းတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေရးရာဝန္ႀကီး ခြန္းေအးေမာင္က “လူတစ္ေယာက္မွာ သူ႔မွတ္ပံုတင္မမွန္ကန္ဘူးဆိုရင္ သူက ဒီမွာႏုိင္ငံသားအခြင့္အေရးရတာပဲ။ သူရဲ႕ နာမည္မွန္ေတြ၊ သူရဲ႕ မိဘနာမည္မွန္ေတြ၊ သူရဲ႕ လူမ်ိဳးနာမည္မွန္ေတြသူျပန္လည္ ေဖာ္ျပခြင့္ရွိတာပဲေလ။”ဟု ေျပာသည္။

ယခုကဲ့သို႔ လူဦးေရစာရင္းျပဳစုထားၿပီး လူမ်ိဳးအမည္မွန္ေျပာင္းလဲေပးရန္ ေတာင္းဆိုသည့္အေပၚ သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားအတြက္
အခက္အခဲမရွိႏိုင္ေသာ္လည္း ဌာနဆိုင္ရာအခ်င္းခ်င္းခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္မႈျပဳလုပ္ပါက လုပ္ ငန္းကိုပိုၿပီး သြက္လက္ေစ မည္ဟု ၄င္းက ဆိုသည္။

ကယန္းလူမ်ိဳးအမည္မွန္ မွတ္ပံုတင္ျပန္လည္ေျပာင္းလဲလိုသည့္  လူဦးေရ (၁၀၀၀)ေက်ာ္သည္ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္ ဘန္းဘာေက်းရြာအုပ္စုရွိ စင္းဆင္း၊ ထီေပါင္း၊ လံုးကဲ(ေဟာင္း)၊ ေဆာင္ခဲ၊ သေျပကုန္းက်းရြာအုပ္စုရွိ ကံလွ၊ လံုးကဲ၊ တလိုင္းမ၊ ဘန္းရင္း၊ ထိန္ပင္ေက်းရြာအုပ္စုရွိ ကေသာင္း၊ လံုးထို၊ လက္ဆြဲ၊ ကိုးေကြ႔၊ ကလတီ၊ လံုးပ်ဥ္ေက်းရြာအုပ္စုရွိ ေတာင္စလံုး၊ ေျမာက္စလံုးေက်းရြာတို႔တြင္ ေနထိုင္သည့္ ကယန္းလူမ်ိဳးမ်ားျဖစ္ၿပီး ကယန္းလထာမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား ျဖစ္သည္။

Comments

comments