ကယားတြင္ အဂတိလိုက္စားမႈတိုင္ၾကားစာ အနည္းဆုံးဟုဆိုေသာ္လည္း ဒီထက္မကရွိေၾကာင္း ေဒါက္တာေဒၚခင္စည္သူေျပာ

ကႏၱာရဝတီတိုင္း(မ္)

ကယား(ကရင္နီ)ျပည္နယ္တြင္ အဂတိလိုက္စားမႈတိုင္ၾကားစာ အနည္းဆုံး(၁၄)ေစာင္သာရွိသည္ ဟုဆိုေသာ္လည္း ျပည္သူမ်ားတိုင္ၾကားမႈ ဒီထက္မက ရွိေၾကာင္း လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာခင္စည္သူက ယေန႕ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ တင္ျပေဆြးေႏြးသြားပါသည္။

“ဒါေတြကို အာရုံစိုက္ေပးဖို႕ ေမတၱာရပ္ခံပါတယ္။ ငါးအေကာင္ႀကီးႀကီးေတြေရာ ငါးငယ္ေလးေတြ ကယားမွာ ရွိေနပါေသးတယ္။”

အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္၏ ႏွစ္ပတ္လည္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ အစီရင္ခံစာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာခင္စည္သူက ယေန႕ ေမလ ၁၃ ရက္ေန႕တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ (၁၂)ႀကိမ္ေျမာက္ပုံမွန္အစည္းအေဝး ဆဌမေန႕ တြင္ အသိေပးတင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

အဓိက အဂတိလိုက္စားမႈျဖစ္လာရျခင္းအေၾကာင္းမွာ တရားဝင္လစာခံစားမႈနည္းသည့္အတြက္ အဂိတိလိုက္စားမႈမ်ားရွိလာျခင္း၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈအားနည္းျခင္း၊ ေလာဘႀကီးလြန္းၿပီး ခ်မ္းသာလိုစိတ္မ်ားျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေကာက္ယူထားသည့္ စစ္တမ္းအရ လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္ျပသြားပါသည္။

ျပည္သူဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈကိုေလ်ွာ့ခ်ေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အတြက္လည္းအဓိက အတားအဆီးတခုျဖစ္သည့္အတြက္ ဝန္ထမ္းမ်ားအဖြဲ႕ဝင္မ်ားလစာနည္းျခင္းကို မည္ကဲ့သို႕ကုစားမည္ဆိုသည္မွာ အေရးတႀကီးေဆာင္ရြက္ရမည့္အခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈအားနည္းေနျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္ အဂတိတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္အဖြဲ႕သည္လည္း ဆက္လက္တည္ရွိလိုအပ္ေနေသး ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးတင္ျပသြားခဲ့သည္။

အဂတိလိုက္စားမႈ အမ်ားဆုံးေတြ႕ရသည့္ဌာနမ်ားမွာ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕အင္အားစုဌာန၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ ႏွင့္ တရားစီရင္ေရးက အမ်ားဆုံးျဖစ္သည္ ဟု ဆိုပါသည္။

Comments

comments