ကယားလူမ်ိဳးေတြရဲ႕ အဖိုးတန္စကားေတြနဲ႔ သမိုင္းမွတ္တမ္းေတြကို စုစည္းၿပီး စာအုပ္ ထုတ္ေဝႏိုင္ခ့ဲပါၿပီ (ရုပ္သံ)

ကယားလူမ်ိဳးတို႔ရဲ႕ အဖိုးတန္စကားေတြ၊ ဆိုရိုးစကားေတြ၊ ေရွးေဟာင္းဂႏၱာဝင္ေတးကဗ်ာေတြနဲ႔ သမိုင္းမွတ္တမ္းေတြ စုစည္းတင္ျပထားတ့ဲ ပထမဆံုး ကယား( ကရင္နီ) လူမ်ိဳးတို႔ရဲ႕ စာအုပ္ကို ထုတ္ေဝႏိုင္ခ့ဲပါၿပီ။

 

Comments

comments