ကယားျပည္နယ္က ဗိုလ္ခ်ုပ္ေၾကးရုပ္ အေပၚ တျခားျပည္နယ္က လူငယ္ေတြ ရဲ႕သေဘာထား

ကယား(ကရင္နီ)ျပည္နယ္မွာ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနတ့ဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကးရုပ္ ကန္႔ကြက္မႈေတြအေပၚ တျခားေသာ တိုင္းနဲ႔ျပည္နယ္ကလူငယ္ေတြ ဘယ္လိုုမ်ား ေျပာဆိုုၾကပါသလဲ။

“ကယားျပည္နယ္မွာရွိတဲ့ လူငယ္ကေနၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကးရုပ္ကိုကန္႔ကြက္တာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဆိုေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကးရုပ္စိုက္ထူတဲ့အေပၚမွာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈနဲ႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကးရုပ္ရဲ႕ လုပ္ေဆာင္မႈေတြအေပၚမွာ ျပည္သူျပည္သားေတြရဲ႕ သေဘာထားကို အေလးထားၿပီး ေဆာင္ရြက္ဖို႔ကို ေတာင္းဆိုတဲ့ဟာျဖစ္တယ္။ ဒါကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ လံုးဝလက္ခံပါတယ္။ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းမွာပဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကးရုပ္ေဆာက္တာထက္ ကယားျပည္နယ္အပါအဝင္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးမွာ စိုက္ထူေနတာထက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကေနေျပာခဲ့တဲ့ ပင္လံုစာခ်ဳပ္မွာပါတဲ့ ကတိကဝတ္ေတြကို ေဖာ္ေဆာင္ေနတဲ့ ဒီေန႔ ကရင္နီျပည္မွာရွိတဲ့ ျပည္သူေတြ အားလံုးရဲ႕ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္မႈကို ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ လံုးဝကို ေထာက္ခံပါတယ္။ ဆက္လက္ၿပီးေတာ့ ဝန္းရံသြားပါမယ္။”

Comments

comments