ကယားျပည္နယ္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈဖိုရမ္ကို ေမလတြင္ ျပဳလုပ္မည္

ထ်ိဳးျမာ

ႏွစ္ရွည္ႏိုင္ငံျခားရင္းနွီးျမွပ္ႏွံမႈ ျမွင့္တင္ေရးစီမံကိန္း၏ က႑တစ္ခုျဖစ္ေသာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ဖိုရမ္တစ္ရပ္ကို ယခုႏွစ္ ေမလအတြင္း ကယားျပည္နယ္အစိုးရ၏ ျဖည့္စြက္ရန္ပုံေငြျဖင့္ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဖိုရမ္တြင္ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ၿပီး ရင္းႏွီးျမွပ္လိုသူမ်ားႏွင့္ မိတ္ဆက္ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ရည္ရြယ္ျခင္းျဖစ္သည္။

“ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမယ့္ ပုဂၢိဳလ္လိုခ်င္တဲ့ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္ေတြကို ေပးဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျပင္ဆင္ဖို႔လုပ္ေနပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကယားျပည္နယ္မွာ ရင္ႏွီးျမွပ္ႏွံႏိုင္တဲ့ အခြင့္အလမ္းေတြလည္း အမ်ားႀကီးရိွပါတယ္။ ဖိုရမ္ကေန ၿပီးေတာ့ အေခ်ာထုတ္ၿပီးေတာ့ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံတဲ့သူေတြနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္မယ့္ပြဲ ျဖစ္ပါတယ္။”ဟု ကယားျပည္နယ္ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈေကာ္မတီ အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ကယားျပည္နယ္စားသုံးသူေရးရာဦးစီးဌာန ျပည္နယ္ဦးစီးမွဴး ဦးခမ္လ်မ္စြမ္းက ေျပာသည္။

ဖိုရမ္တြင္ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားဆုိင္ရာက႑၊ သတၱဳက႑၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑၊ ေမြးျမဴေရးက႑ ႏွင့္ စက္မႈက႑မ်ားကို အဓိကထားေဆြးေႏြးသြားမည္ဟု မတ္လ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ျပဳလုပ္သည့္ ကယားျပည္နယ္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈေကာ္မတီအစည္းအေဝးတြင္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။

Comments

comments