ကယားျပည္နယ္ရိွ ဆင္ျဖဴေတာင္တန္း တေလ်ာက္ ခရီးႏွင္ျခင္း

(စိတ္၀င္စားဖြယ္ တိုုင္းရင္းသားေဒသ ခရီးသြားစာစုု)

မင္းေဂါလ္လိုုက္ခ္ေရႊေရးသားသည္။

သဘာဝ လိုင္ဂူ

ဆင္ျဖဴေတာင္ေၾကာသည္ လြိဳင္ေကာ္မွ ဖ႐ူဆို ထိုမွတဆင့္ လိပ္သို တေလ်ာက္ သြယ္တန္းေနေသာ ေတာင္ေၾကာ ဆိုလဲ မမွားပါဘူး။

ျဖစ္ခ်င္ေတာ့ ေလယာဥ္ေပၚမွဆင္း၊ ပစၥည္းစု၊ မနက္စာ စားၿပီးသည္ႏွင့္ လြိဳင္ေကာ္မွ ဟိုယာေက်းရြာသို႕ ခရီးဆက္လာခဲ့သည္။ ၃ နာရီခန္႕ ၾကာျမင့္သည္။ ရည္မွန္းခ်က္ကေတာ့ ေခါသေမာ့ေတာင္တက္ရန္ျဖစ္သည္။

လြိဳင္ေကာ္မွ ထြက္လာၿပီး ၁ နာရီခန္႕အၾကာတြင္ “ထီးပ႐ူႏူ သဘာဝလိုဏ္ဂူ” ကို ေရာက္ရွိပါလိမ့္မည္။ ကေယာေဒသ၏ အေမြအႏွစ္တခု ဆိုရင္လဲ မမွားပါ။ သက္ရင့္ေက်ာက္မ်ားပင္ ရွိသည္ဟု ယံုၾကည္ရသည့္အတြက္ သုေတသနျပဳ မွတ္တမ္း တင္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားေနၾကဆဲ။

ဒီလိုဏ္ဂူသည္ ေျပာရမည္ဆိုလွ်င္ ယခင့္ ယခင္ကတည္းရွိခဲ့ေသာ္လည္း လူသိမမ်ားခဲ့။ ၿပီးခဲ့ေသာ တႏွစ္ခန္႕မွ ေဒသတြင္း စတင္ေခတ္စားလာခဲ့သည့္ လိုင္ဂူ ျဖစ္လာၿပီး ဆိုရွယ္ မီဒီယာမွ တဆင့္ ပိုေခတ္စားလာခဲ့ကာ စည္ကားလွ်က္ရွိသည္။

လိုင္ဂူသို႕ဆင္းရာလမ္းသည္ ကားလမ္းနေဘးမွ သြားလွ်င္ ၈-၁၀ မိနစ္ခန္႕ ေတာင္ဆင္းကဲ့သို႔ လမ္းေလွ်ာက္ရသည္။ သြားရာလမ္းတေလ်ာက္တြင္ အမႈိက္ပုံးမ်ား ထားရွိထားသည္။ လိုဏ္ဂူအဝမွတဆင့္ အထဲကို ထပ္မံဆင္းရေသးသည္။ နက္ေစာက္ၿပီး အဆင္းတြင္ ခက္ခဲေပသည္။ အႏၱရာယ္ရွိႏိုုင္သည္။

နက္ေစာက္သည့္အတြက္ ေလွကား စနစ္တက် လုပ္ႏိုင္က ေကာင္းမည္။ ယခုေလာေလာဆယ္ ဝါးပိုးလံုး တလံုး တန္းထားၿပီး ေလွကားသ႑ာန္ ဖန္တီးထားသည္။ ေလွကားထစ္ ၂၀ ေက်ာ္ပါသည္။ ေဘးတြယ္ကပ္ တက္ရသည္လည္း ရွိသည္။ ေအာက္ဆင္းၿပီး လိုင္ဂူထဲ ေရာက္သြားလွ်င္ စိမ့္ခနဲ ေအးသြားၿပီး ဝိညာဥ္ပင္ ေပ်ာက္သြားလုနီးနီး ပကတိ ၿငိမ္းေအးမႈ တရပ္ကို ခံစားသြားရမည္ ျဖစ္သည္။

မွတ္ခ်က္။ အျမင့္ေၾကာက္သူမ်ား မသြားသင့္။ မတ္ေစာက္ေနသည့္ အျပင္ ေရညိွမ်ားတြယ္ကပ္ေနေသာ ေက်ာက္တံုးမ်ားလည္း ေခ်ာေနေသးသည္။

ဆင္ျဖဴေတာင္ ကားလမ္းတေလ်ာက္ သစ္ပင္ႀကီးမ်ားကို မေတြ႕ရ။ သို႕ေသာ္ လဘက္ပင္၊ လိေမၼာ္ပင္၊ သရက္ပင္ ႏွင့္ ေရြ႕ေျပာင္း ေတာင္ယာ အမ်ားအျပားကို ေတြ႕ရသည္။

ေခါသေမာ့ ေတာင္တက္စဥ္၊ ေတာင္ထိပ္ လက္ဝါးကက္တိုင္

ရာဧပရားေက်းရြာကို ျဖတ္လွ်င္လည္း ဌာေနတိုင္းရင္းသား ကေယာ အမ်ားစုကို ေတြ႕ရမည္ ျဖစ္သည္။ နားတြင္ ႐ိုးရာ ခ်ိပ္သီးအႀကီးႀကီးမ်ားကိုဆြဲျခင္း၊ လည္ပင္း ႏွင့္ လက္ေကာက္ဝတ္မ်ားတြင္ ေငြျပား ဆြဲျပားႀကီးမ်ားကို ဝတ္ဆင္ထားသည္ကိုလည္း ေတြ႕ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ပို၍ ႐ိုးရာဆန္သည္မွာ ေျခသလံုး ဒေကာက္ေကြးေနရာ ႏွင့္ ေျခက်င္းဝတ္ေနရာတြင္ ႐ိုးရာ ေၾကးထည္ ကြင္းဆက္ႀကီးမ်ားကို ဝတ္ဆင္ထားၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ဟိုုယာရြာသိုု႕ ညေန ၃ နာရီ အခ်ိန္ခန္႕တြင္ ေရာက္ရွိၿပီး၊ ညေန ၄ ခ်က္တီးတြင္ ရြာရွိ သင္းအုပ္ ဆရာ- ကိုယ္ေတာ္ ဂ်ိဳးဇက္၏ အကူအညီျဖင့္ ေက်ာင္းသား လူငယ္ ၄ ေယာက္မွ ဦးေဆာင္ကာ ေခါသေမာ့ေတာင္ (၅၆၇၂ ေပ) ထိပ္ဆီသို႕ တက္ေရာက္ရန္စီစဥ္ႏိုင္ခဲ့သည္။

မလိုုအပ္သည့္ ပစၥည္းမ်ားကိုု ကားေပၚတြင္ ထားခဲ့ၿပီး၊ အဓိက လိုုအပ္ပစၥည္းမ်ား ျဖစ္သည့္ ေသာက္ေရ၊ ထမင္းအိုး၊ ဟင္းအုိး၊ ဆန္၊ စားစရာမ်ား၊ မီးျခစ္၊ ဓါး၊ ေပါက္ဆိန္၊ အိပ္ယာလိပ္၊ ေစာင္၊ လက္အိတ္၊ ေျခအိတ္ စသည့္ျဖင့္ လိုုအပ္ပစၥည္းမ်ား ကိုုယ္ပိုုင္ တထမ္းစာအတြက္ ျပင္ဆင္ၿပီး ခရီးစထြက္ခဲ့ၾကပါသည္။

ဟိုယာကက္သလစ္ဘုရားရွစ္ခိုးေက်ာင္းသည္ ကိုယ္ေတာ္ ၂ ပါး၊ စစၥတာ ၄ ပါး ႏွင့္ ေက်ာင္းအိပ္ေက်ာင္းစား ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားေပါင္း တစ္ရာေက်ာ္ ရွိသည္။

ေျပာရမည္ဆိုလွ်င္ ခရစ္ယာန္ အယူအဆအရ ဒုကၡဆင္းရဲမွ လြတ္ေျမာက္ရာ ခရစ္ေတာ္ကို ခ်ီးေျမာက္ေသာ အားျဖင့္ ဟိုယာ ရြာသူ၊ ရြာသားမ်ား အေနျဖင့္ ဝါဝင္ ဝါထြက္ ၃ လတာ (ဧၿပီလအထိ) ေတာင္ထိပ္ ၃ ခုလံုးကို တက္ကာ ဆုေတာင္းပနာ ျပဳၾကသည့္ ဓေလ့ရွိၾကသည္။ ယင္းတို႕အထဲမွ ေခါသေမာ့ ေတာင္သည္ အျမင့္ဆံုး ျဖစ္သည္။ အျခားေတာင္ထိပ္ ၂ ခုမွာ ယူထိုေကာ့ေတာင္ ႏွင့္ ပရယ္ၾကာခိုရႈိေတာင္တို႕ ျဖစ္သည္။

ေခါသေမာ့ေတာင္သည္ ပင္လယ္ ေရမ်က္ႏွာျပင္အျမင့္ (၅၆၇၂ ေပ) ရွိသည္။ ေတာက္ကုန္း ၆ ကုန္းကို အဆင့္ဆင့္တက္ကာ ၁ နာရီခြဲၾကာ ေလွ်ာက္ရသည့္ မက္ေစာက္သည့္ ေတာင္ တခု ျဖစ္သည္။ယင္းေတာင္မ်ားထဲတြင္ ေခါ့သေမာ့သည္ အျမင့္ဆံုးျဖစ္သည္။

ေတာင္ထိပ္ေပၚမွ ၾကည့္လွ်င္ လီခူပရားရြာကို ေတြ႕ျမင္ႏိုင္သည္။ သာယာလွသည္။ တအားႀကီးမေအးလွေပ။ ၁၃ C ံ ေလာက္သာ ရွိမည္ ျဖစ္သည္။ သစ္ပင္ႀကီးမ်ား မေပါက္၊ ဝါး မေပါက္၊ ေရ မရွိ၊ သစ္ပင္ငယ္မ်ားသာ ရွိသည္။ မီးဖိုရန္ ထင္းအတြက္ ေကာင္းလွသည္။

ကေယာဌာေနတိုင္းရင္းသူတဦး

ဆိုးတာက အိမ္သာတက္ရတာ။ ေတာင္ေစာင္းျဖစ္သည့္အတြက္ ေတာထိုင္ရ အေတာ္ခက္သည္။ သစ္ပင္ကိုင္းေလးကို လွမ္းဆြဲၿပီး ေနာက္ျပန္ မလန္ေအာင္ တက္ရသည္မွာလည္း သည္းထိတ္ရင္ဖို၊ ထိတ္တလန္႕လန္႕ ႏွင့္ ဖင္ တေအးေအး။ ေနာက္ျပန္လန္က်သြားခဲ့ရင္ေတာ့ ေရ မရွိတဲ့ အရပ္မွာ… ဟင္း။

ဟိုယာရြာသည္ ပံုမွန္ေစ်းမရွိ။ ဆိုင္ကယ္ေစ်းေရာင္းသမားမ်ား ငါး ႏွင့္ အျခား ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားကို လာေရာင္းခ်ေလ့ရွိသည္။ ႏုတ္သီးခၽြန္ အိမ္ေမြးဝက္မ်ား ႏွင့္ ၾကက္မ်ားသည္လည္း ဟိုဟိုဒီဒီ လွည့္လည္ က်က္စားလွ်က္ရွိသည္။

ကေယာ ေက်းလက္ က်န္းမာေရးဌာန ႏွင့္ သက္ႀကီးရြယ္အို ေစာင့္ေရွာက္ေရးဌာန တခုကို ေတြ႕ျမင္ရသလို ကေယာ ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီ တခုသည္လည္း လမ္းမ်ား ျပင္ေနသည္ကို ေတြ႕ရွိရေပမည္။

Comments

comments