ကယားျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အစိုးရကို ေလ့လာျခင္း ( ၅ )

ေက်ာ္ထင္ေအာင္ေရးသားသည္။

ကယားျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္

ဒုတိယအႀကိမ္ ကယားျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ သတၱမပံုမွန္ အစည္းအေဝးကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ( ၂၉ – ၃၀ ) ႏွစ္ရက္တာ က်င္းပသြားခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားအား ျပည္သူ အမ်ား သိရွိေလ့လာႏိုင္ရန္ ထုတ္ျပန္မႈ အားနည္းသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။ ကယားျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္၏ Facebook Page တြင္လည္း ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား တင္သည္ကို မေတြ႕ရေပ။
ဒုတိယအႀကိမ္ ကယားျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၏ သက္တမ္းမွာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလမွ စတင္ေရတြက္ေသာ္ တစ္ႏွစ္ခြဲေက်ာ္ ရွိလာၿပီျဖစ္သည္။ ယခင္အပတ္က ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္သည့္ ကယားျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၏ ဖြဲ႔စည္းၿပီး ေကာ္မတီ ( ၆ ) ခုလည္း အခ်ိဳ႕မွာ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္၍ အခ်ိဳ႕မွာ တစ္ႏွစ္ျပည့္ခါနီး အေနအထားသို႔ ေရာက္ေနေပၿပီ။
အလုပ္မျဖစ္သည့္ ကယားျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီမ်ားကို အျမန္ဆံုး ျပင္ဆင္ဖြဲ႔စည္း ရမည့္အခ်ိန္ ျဖစ္ပါသည္။
ကယားျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ရံုးအသစ္ တည္ေဆာက္မည္ဟု သိရသည္။ ကယားျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ရံုး အေဆာက္အဦအသစ္ တည္ေဆာက္မည့္ ေျမေနရာမွာ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕၊ ေနာင္ယား (ခ) ရပ္ကြက္၊ အကြက္အမွတ္ ( ၁၉ )၊ ဦးပိုင္အမွတ္ ( ၁၁/က ) တြင္ ျဖစ္သည္။ တည္ေဆာက္ရန္ ဧရာျမတ္ျပည္၊ Myanmar Land ႏွင့္ ကႏၵရဝတီေအာင္ ကုမၸဏီတို႔ တင္ဒါေအာင္သည္ဟု သိရွိရပါသည္။ က်ပ္သန္းေပါင္း ( ၂၀၀၀ ) ေက်ာ္သည့္ စီမံကိန္းဟု သိရသည္။
ထူးျခားခ်က္မွာ လႊတ္ေတာ္ရံုး အေဆာက္အဦအသစ္ တည္ေဆာက္ရန္ လိုအပ္သည့္ သစ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ သစ္သယ္ေဆာင္ရာ၌ ျပည္နယ္အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ ကုမၸဏီႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္တို႔အၾကား လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ အလႊဲမ်ားျဖင့္ ျပႆနာေပၚသည္ဟု ၾကားသိရ ေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္အထိ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ သိရွိရျခင္း မရွိေပ ။

ကယားျပည္နယ္ အစိုးရ

( ၁၇ ) လသားေက်ာ္ ကယားျပည္နယ္ အစိုးရ အေနျဖင့္ ယခုလ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ အတြင္း လူထုေတြ႔ဆံုပြဲမ်ား အက်ယ္တဝင့္ လုပ္ေဆာင္လာသည္ကို ေတြ႔ေနရပါသည္။ လ ( ၆၀ ) သက္တမ္း၏ ေလးပံုတစ္ပံုေက်ာ္မွ ပံုစံက်လာသည္ဟု ဆိုေသာ္ျငား ႀကိဳဆိုရေပမည္။ သို႔ေသာ္ …..
၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ( ၁၄ ) ရက္ေန႔က ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕နယ္၊ (၅) ေျမာင္း လူထုေတြ႔ဆံုပြဲ၌ ျပည္သူလူထုကို ေျမျပင္တြင္ ထိုင္ေစ၍ ကယားျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ ဦးေဆာင္ေသာ ျပည္နယ္အစိုးရ တာဝန္ရွိသူမ်ား ထိုင္ခံုေပၚထိုင္ေနျခင္းသည္ ေတြ႔ျမင္ရ မသင့္ေလ်ာ္ဟု ထင္ပါသည္။
ေရးသားသံုးသပ္လိုသည္မွာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ( ၁၆ ) ရက္ေန႔က က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕ေပၚ ( ၁၉ ) ရပ္ကြက္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုပြဲအေၾကာင္း ျဖစ္သည္။ ကယားျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႔ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္က လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕ေပၚ ( ၁၉ ) ရပ္ကြက္ အားလံုးစုစည္းၿပီး ယခုအခ်ိန္မွ ေတြ႔ဆံုေပးႏိုင္ သည့္အတြက္ နားလည္ေပးေစလိုေၾကာင္း ေျပာၾကားသြားခဲ့ပါသည္။
( ၁၇ ) လ ေက်ာ္ၾကာ ျပည္နယ္အစိုးရသစ္ အလုပ္ရႈပ္ ေနသည္ဟု သတ္မွတ္၍ ျပည္သူမ်ားမွ နားလည္ေပးလိုက္ၾကပါသည္။ အစိုးရသစ္ မတက္မီွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ( ၁၇ ) ရက္ ေန႔စြဲျဖင့္ ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္သည့္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ ( ၈၀၁ / ၂၀၁၆ ) အရ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕ေပၚ မူလ ( ၁၃ ) ရပ္ကြက္မွ ယခု ( ၁၉ ) ရပ္ကြက္အထိ တိုးခ်ဲ့ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ အသစ္ တိုးခ်ဲ့ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ရပ္ကြက္မ်ားကို ဇယားတြင္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။

လတ္တေလာတြင္ တစ္ရက္ တန္ ( ၄၀၀၀ ) က် ဘိလပ္ေျမစက္ရံု စီမံကိန္း တည္ေဆာက္ရန္ နာမည္ႀကီးေနသည့္ ခ်ိကယ္ေက်းရြာအုပ္စုမွ ေထးသမ ႏွင့္ နမ့္ကြတ္ ( ၂ ) ရြာသည္ ၿမိဳ႕ေပၚရပ္ကြက္ ျဖစ္လာသည့္အတြက္ အဆိုပါ ေတြ႔ဆံုပဲြသို႔ တက္ေရာက္ခြင့္ရခဲ့ပါသည္။ ျပည္သူမ်ားမွ ဘိလပ္ေျမစက္ရံု စီမံကိန္းကို ေဒသခံအမ်ားစု သေဘာမတူေၾကာင္းႏွင့္ စိုးရိမ္ေၾကာင္း တင္ျပခဲ့ၾကသည္ဟု ၾကားသိရပါသည္။
ဘိလပ္ေျမစက္ရံု တည္ေဆာက္ရန္ လ်ာထားသည့္ ပၾကဲ – ေတာင္သံုးလံုးေဒသသည္ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ခ်ိကယ္ေက်းရြာအုပ္စုတြင္ ပါဝင္၍ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕ႏွင့္ တဆက္တစပ္တည္းျဖစ္ေနေသာ ရြာမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားျခင္းေၾကာင့္ မူလေက်းရြာအုပ္စုရွိ ရြာ ( ၁၀ ) ရြာမွ ( ၂ ) ရြာသည္ ၿမိဳ႕ေပၚရပ္ကြက္ ျဖစ္လာျခင္း ျဖစ္သည္။ ခ်ိကယ္ေက်းရြာအုပ္စုတြင္ က်န္ရွိသည့္ ရြာမ်ားကို ဇယား ( ၂ ) တြင္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။

သို႔ျဖစ္ပါ၍ ကယားျပည္နယ္ အစိုးရ အေနျဖင့္ ျပည္သူလူထုအမ်ား၏ စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကရမႈမ်ားကို ေလ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္ရန္ႏွင့္ ေဒသခံမ်ား၏ သေဘာထားမ်ားကို ရယူႏိုင္ရန္ ၿမိဳ႕ေပၚရပ္ကြက္ ျဖစ္လာသည့္ ( ၂ ) ရပ္ကြက္မွ ျပည္သူမ်ား အျပင္ မူလ ခ်ိကယ္ေက်းရြာအုပ္စု ရြာ ( ၈ ) ရြာမွ ျပည္သူမ်ားကိုလည္း အျမန္ဆံုး ေတြ႔ဆံုသင့္ေၾကာင္း အၾကံျပဳ တိုက္တြန္းလိုက္ရေပသည္။

Comments

comments