ကယားျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အစိုးရကို ေလ့လာျခင္း ( ၂ )

ကယားျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကို ေလ့လာျခင္း

ဒုတိယအႀကိမ္ ကယားျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဆ႒မ ပုံမွန္အစည္းအေဝးကုိ ဇူလိုင္လ ၂၀ ႏွင့္ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ ကယားျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပခဲ့သည္။ ယင္းသည္ ဒုတိယအႀကိမ္ ကယားျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၏ သက္တမ္း တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ကာလအတြင္း ၆ ႀကိမ္ေျမာက္ ပံုမွန္အစည္းအေဝး ျဖစ္ေပသည္။

ၿပီးခဲ့ေသာ ပံုမွန္ အစည္းအေဝး ၅ ႀကိမ္ႏွင့္ အေရးေပၚ အစည္းအေဝး ၃ ႀကိမ္တြင္ ကယားျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွ ဥပေဒျပ႒ာန္းႏိုင္ျခင္း မရွိခဲ့ေပ။

ယခု ဆ႒မ ပုံမွန္အစည္းအေဝးတြင္ ကယားျပည္နယ္၊ ျပတိုက္ႏွင့္ စာၾကည့္တိုက္ဥပေဒ (မူၾကမ္း) အား တင္သြင္းရာ၌ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက အႀကံျပဳေဆြးေႏြးရန္ အမည္စာရင္းတင္သြင္း ထားျခင္း မရွိသျဖင့္ ဥပေဒျပဳေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီ၏ ျပင္ဆင္ခ်က္အစီရင္ခံစာအေပၚ လႊတ္ေတာ္၏ အဆုံးအျဖတ္ ရယူခဲ့ရာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ သေဘာတူသည့္အတြက္ ဥပေဒ(မူၾကမ္း)ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဥပေဒျပဳေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီ၏ ျပင္ဆင္ခ်က္အတိုင္း ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ အတည္ျပဳ လိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဒုတိယအႀကိမ္ ကယားျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၏ ပထမဆံုး ျပ႒ာန္းေသာ ဥပေဒဟု မွတ္ယူရေပမည္။
ပထမအႀကိမ္ ကယားျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွ ျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ ဥပေဒမ်ားစာရင္းကို ပူးတြဲေဖာ္ျပပါသည္။

ျပည္နယ္ဥပေဒျပဳေရး အခန္းက႑တြင္ ပထမအႀကိမ္ကယားျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကလည္း အားနည္းခဲ့သလို ဒုတိယအႀကိမ္ မွာလည္း တစ္ႏွစ္ေက်ာ္မွသာ စတင္၍ ဥပေဒျပဳႏိုင္သည္ကို ေတြ႔ရွိရသည္။ ပထမအႀကိမ္မွ ဥပေဒမ်ားကိုလည္း ျပင္ဆင္သင့္သည္မ်ားကို ျပင္ဆင္၊ ျဖည့္စြက္သင့္သည္မ်ားကိုလည္း ျဖည့္စြက္ရန္ လိုအပ္ေပသည္။

အထူးျပဳ ေလ့လာသံုးသပ္ရာတြင္ က်င္းပၿပီးခဲ့သည့္ ပံုမွန္ အစည္းအေဝး ၆ ႀကိမ္ႏွင့္ အေရးေပၚ အစည္းအေဝး ၃ ႀကိမ္၏ က်င္းပခဲ့သည့္ စုစုေပါင္းရက္မွာ ရက္ ၂၀ ပင္ မျပည့္သည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ဒုတိယအႀကိမ္ ကယားျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ စတင္ေခၚယူသည့္ရက္မွ စတင္ေရတြက္ေသာ္ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ ( ရက္ေပါင္း ၅၀၀ ေက်ာ္ၿပီ )အတြင္း လႊတ္ေတာ္ေခၚယူသည့္ရက္မွာ လြန္စြာနည္းေနသည္ကို ေတြ႔ရွိရေပသည္။

ကယားျပည္နယ္အစိုးရကို ေလ့လာျခင္း

ကယားျပည္နယ္အစိုးရမွ ႀကီးမွဴးက်င္းပသည့္ ( 19 . 7 . 2017 ) ရက္ေန႔က ႏွစ္ ( ၇၀ ) ျပည့္ အာဇာနည္ေန႔ မွာ ကယားျပည္နယ္အစိုးရ၏ စီမံေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ေလ့လာသံုးသပ္ပါမည္။

တစ္ေန႔တည္း မတူညီသည့္ အခ်ိန္ႏွင့္ေနရာ ၃ ခုတြင္ အာဇာနည္ေန႔အထိမ္းအမွတ္ပြဲ ၃ ပဲြ က်င္းပသြားသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ (နံနက္အေစာ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတြင္ ဆြမ္းကပ္၊ နံနက္ ၁၀ နာရီခြဲ အာဇာနည္ေက်ာက္တိုင္ကြင္းတြင္ လြမ္းသူ႔ပန္းေခြခ်ျခင္း၊ ညေန ၄ နာရီ ျပည္နယ္ခန္းမတြင္ အထိမ္းအမွတ္ စာေပေဟာေျပာပြဲ ျပဳလုပ္ျခင္း။)

ထိုအထဲတြင္ ကယားျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ နံနက္ ဆယ္နာရီခြဲ အာဇာနည္ေက်ာက္တိုင္ကြင္း လြမ္းသူ႔ပန္းေခြခ်ပြဲ အခမ္းအနား တစ္ခုတည္းသာ တက္ေရာက္သည္ကို ေတြ႔ရွိခဲ့ရသည္။ ၎တက္ေရာက္သည့္ပြဲ၏ ထူးျခားခ်က္မွာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ပန္းေခြလာမခ်မျခင္း မနက္ေစာေစာ မွသည္ နံနက္ ဆယ္နာရီခြဲအထိ အာဇာနည္ေက်ာက္တိုင္ကို မည္သည့္ျပည္သူလူထု၊ မည္သည့္ အသင္းအဖြဲ႔မွ် ပန္းေခြ ပန္းျခင္း ခ်ခြင့္ မျပဳျခင္းေပ။

အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားကို ေလးစားၾကသည့္ ျပည္နယ္သူ/သားမ်ားမွာ နံနက္ ရွစ္နာရီကပင္ ရန္ကုန္ အာဇာနည္ဗိမၼာန္တြင္ အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား၏မိသားစုမ်ား (ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ အပါအဝင္ ) လြမ္းသူ႔ပန္းေခြခ်ေနၾကျခင္းကို သတင္းမ်ားတြင္ ေတြ႔ခဲ့ရသည္။

သို႔ပါလ်က္ မိမိတို႔ ျပည္နယ္တြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အမိန္႔အရ ေနပူထဲ ေစာင့္ေနၾကရ၍ ျပည္နယ္အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား ခ်ၿပီး ေန႔လယ္ပိုင္းမွသာ ( ဆယ့္တစ္နာရီခြဲေက်ာ္မွ ) ခ်ခြင့္ရခဲ့ၾကေပသည္။ ဆယ့္ကိုး ဇူလိုင္ကို ပိုမေမ့ႏိုင္ေအာင္ လုပ္ေနသလိုဟုပင္ ယူဆရသည္ဟု ေျပာသံမ်ား ဆူညံကုန္ၾကပါသည္။

ထို႔အျပင္ ( ၃ ) ပြဲလံုးကို တာဝန္ယူရသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ လံုျခံဳေရးရဲမ်ား ( အထူးသျဖင့္ လမ္းေၾကာင္းျပ ယာဥ္ထိန္းရဲမ်ား ) ၏ ပင္ပန္းမႈကိုလည္း စာနာၾကေပသည္။ အာရံုဆြမ္း မကပ္မွီ နံနက္ ေလးနာရီမွသည္ စာေပေဟာေျပာပြဲအၿပီး ည ရွစ္နာရီအထိ ( ၁၆ နာရီ ) ၾကာေပသည္။

ျပည္သူအမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ေန႔ကို ကယားျပည္နယ္အစိုးရမွ ႀကီးမွဴးက်င္းပ ကူညီပံ့ပိုးသည္ ဆိုေသာ္ျငား စီမံခန္႔ခြဲမႈ အလြဲမ်ားေၾကာင့္ ျပည္နယ္သူ/သား အမ်ား၏ ေျပာစမွတ္တြင္ေသာ ေန႔တေန႔အျဖစ္ မွတ္တမ္းဝင္သြားခဲ့ရေပေတာ့သည္ ။

ေက်ာ္ထင္ေအာင္ေရးသားသည္

Comments

comments