ကယားျပည္နယ္ေန႔မွာ ေရာင္းခ်မ့ဲ စားသံုးကုန္ ပစၥည္းေတြကို စစ္ေဆးေပးဖို႔ အစိုးရကို ေတာင္းဆိုလိုက္ပါတယ္

ဇန္နဝါရီလ ၁၅ ရက္ေန႔မွာ က်ေရာက္တ့ဲ ကယားျပည္နယ္ေန႔ကို လိြဳုင္ေကာ္ၿမိဳ႕မွာ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း က်င္းပေနတာျဖစ္ၿပီး ေနရာေဒသအသီးသီးမွ ေစ်းသည္မ်ားသာမက လာေရာက္ေလ့လာသူေတြလည္း အမ်ားဆံုးရွိတ့ဲ ပြဲေတာ္လည္း ျဖစ္တ့ဲအတြက္ စားသံုးကုန္၊အလွကုန္ ပစၥည္းေတြကို ေသခ်ာစစ္ေဆးေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

Comments

comments