ကယားျပည္နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္လုိသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားျပား

မူအက္စတာ

ကယား(ကရင္နီ) ျပည္နယ္အတြင္း ရဲတပ္သားတာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက ပိုမုိစိတ္ဝင္စား လ်က္ရွိၿပီး လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားျပားခဲ့သည္ဟု ျပည္နယ္ဒု/ရဲအုပ္ လင္းသူေမာင္က ေျပာသည္။

“ ရဲက ဝါသနာနဲ႔လည္းဆိုင္တယ္၊ မိန္းကေလးေတြ ပိုမ်ားေနတယ္ဆိုတာကေတာ့ ဒီကယားျပည္နယ္မွာ မိန္းကေလးေတြက ရဲေမလုပ္ဖို႔ ပိုၿပီးေတာ့ဝါသနာပါတယ္ လို႔ ေျပာရမွာေပါ့ ” ဟု ဒုရဲအုပ္လင္းသူေမာင္က ေျပာသည္။

ကယားျပည္နယ္တြင္ ရဲတပ္သားေပါင္း (၁၉၀)ဦး စုေဆာင္းရန္အတြက္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားေခၚယူခဲ့ရာတြင္ လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားသူပါင္း (၂၄၀) ဦးရွိခဲ့ၿပီး ထုိအထဲတြင္မွ အမ်ိဳးသမီးဦးေရ (၁၆၀) ဦး ပါ၀င္လာခဲ့သည္။ျပည္နယ္အတြင္း အလုပ္သမားကဒ္ လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားထဲတြင္လည္း ရဲေမအလုပ္အတြက္ေလ်ွာက္ထားသူအမ်ားဆံုး ျဖစ္ခဲ့သည္ဟု အလုပ္သမားဦးစီးဌာနမွ ဒုဦးစီးမွဴးကေျပာသည္။

“အမ်ားဆံုးလာေလွ်ာက္ထားတာကေတာ့ ရဲလုပ္မယ့္သူေတြပဲ၊ ရဲေမေတြေရာေပါ့။ ရဲေတြကိုသီးသန္႔လုပ္ေပးတာ မဟုတ္ပါဘူး၊ အျခားသူေတြလာလုပ္ရင္လည္း လုပ္ေပးပါတယ္” ဟု ၎ဌာနမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ဇူလိုင္လ ၂၅ ရက္ေန႕ ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕နယ္၊ ၿမိဳ႕နယ္ခန္းမတြင္ အလုပ္သမားကဒ္( Labour Card ) လုပ္ေပးရာတြင္ သစ္ေတာႏွင့္ ရဲဝန္ထမ္းအတြက္ လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားသူ ၄၅ ဦးရွိသည့္အနက္ ၃၁ ဦးမွာ အမ်ိဳးသမီးရဲတပ္သားေလွ်ာက္ထားသူမ်ားျဖစ္ သည္ ဟု သိရသည္။

Comments

comments