“ကယားျပည္နယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ KNPP ရဲ႕ NCA ခရီး” (ရုပ္သံ)

ျပည္နယ္အတြင္း တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္း အႀကီးတစ္ခုျဖစ္တ့ဲ ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီ ( KNPP) ကေတာ့ ယေန႔အခ်ိန္ထိ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ( NCA )ကို လက္မွတ္မထိုးႏိုင္ေသးပါဘူး။ လက္ရွိမွာေတာ့ (KNPP) အေနနဲ႔ NCA လက္မွတ္ မထိုးႏိုင္ေသးေပမ့ဲ အဲ့ဒီလမ္းေၾကာင္းေပၚ ေလွ်ာက္ေနၿပီျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။

 

Comments

comments