ကရင္နီေဂဟစနစ္စိုက္ပ်ဳိးေရးသင္တန္းဆင္းေက်ာင္းသားမ်ား ေဒသခံသို႔ ေဂဟစိုက္ပ်ိဳးနည္း ဆင့္ပြားပညာေပးမည္

ဖရဲရယ္

ကရင္နီေဂဟစနစ္စိုက္ပ်ဳိးေရးေက်ာင္းမွ သင္ယူခဲ့ေသာ စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာ အသိပညာမ်ားကို လူထုထံသို႔ ျပန္လည္ပို႔မည့္အစီအစဥ္ကို သင္တန္းဆင္း ေက်ာင္းသား/သူမ်ားက ဆင့္ပြားျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ကယား(ကရင္နီ)ျပည္နယ္အတြင္း   ျဖတ္လမ္းျဖင့္ အသံုးျပဳလာေသာ ဓါတ္ေျမၾသဇာႏွင့္ နည္းလမ္းမမွန္ေသာ စိုက္ပ်ိဳးမႈေၾကာင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းပ်က္ဆီးေနမႈကို တစိတ္တပိုင္း ျပန္လည္ကုစားႏိုင္ရန္ သင္တန္းေက်ာင္းအား ရည္ရြယ္ၿပီးဖြင့္လွစ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“သင္တန္းၿပီးသြားတဲ့ ေက်ာင္းသူ/သားေတြ ဒီသင္တန္းမွာ ဘယ္လုိမ်ဳိး သင္တန္းမွာ သင္ယူရရွိခဲ့ သင္ခန္းစာ ဘာသာရပ္ေတြကို ကုိယ့္ရဲ ႔ျပည္သူ အတြင္းမွာ ျပန္လည္ပို႔ခ်မယ္။ ျပီးေတာ ကိုယ္တုိင္လည္း အသုံးခ်ျပီးေတာ့ ေလ့လာမယ္ လုပ္ကိုင္ဆိုလို႔ရွိရင္ က်ေနာ္တို႔ ေရရွည္ ဝင္ေငြတုိးတဲ့ စိုက္ပ်ဳိးေရးနည္း စနစ္ေတြ ရရွိသြားေအာင္ဆိုတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြနဲ႔ ဖြင့္ရတာျဖစ္တယ္။”ဟု  ကရင္နီေဂဟစနစ္ စိုက္ပ်ိဳးေရးသင္တန္းေက်ာင္း၏ တာဝန္ခံ ေက်ာ္ဇင္လီယိုက ေျပာသည္။

၆  လတာ သင္ယူခဲ့ေသာ သင္ခန္းစာမ်ားတြင္ သဘာဝပတ္၀န္းက်င္ မပ်က္စီးေစဘဲ ေဂဟစနစ္စိုက္ပ်ိဳးနည္းမ်ားကို  စိုက္ပ်ိဳးေရးေက်ာင္းက  အဓိကသင္ၾကားေပးခဲ့သည္။

“သဘာဝကို ဘယ္လုိမ်ဳိးေရာစပ္ျပီးေတာ သုံးရမလဲဆုိတာ အရင္ဦးဆုံး ကိုယ္ကုိယ္တုိင္ စာျပအေနနဲ႔ လုပ္ျပျပီးေတာ ထပ္ဆင့္ရြာကေနမွ အုပ္စုရြာအထိ ေဝမွ်ဖုိ႔ စိတ္ကူးရွိတယ္ေပါ့ေနာ္။”ဟု ဒီးေမာဆုိၿမိဳ႕ ေဒါတမႀကီးေက်းရြာမွ ကရင္နီေဂဟာစနစ္စိုက္ပ်ဳိးေရးသင္တန္းသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့သူတစ္ဦးျဖစ္သူ  လီးရယ္က သူ႔၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ေျပာျပသည္။

လက္ရွိေတာင္သူအမ်ားစုမွ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ကိုင္အခ်ိန္၌ ဓာတ္ေျမၾသဇာေတြ အသံုးျပဳတာေတြ၊ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာေတြ စိုက္ပ်ိဳးၾကျခင္းေၾကာင့္ ေျမဆီလႊာႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ပိုမိုထိခိုက္လာေစေၾကာင္း ဆိုသည္။

ဒီဇင္ဘာ ၈ ရက္ေန႔က စိုက္ပ်ိဳးေရးေက်ာင္းသား သင္တန္းဆင္းပြဲကို ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ သင္ခန္းစား အဆံုးအထိ ၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္သူ ၂၂ ဦးရိွခဲ့ကာ သင္ခန္းစာ ၁ ခုၿပီးဆံုးေအာင္ သင္ၾကားခဲ့သူ ၄ ဦးရိွေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ေဂဟစနစ္စုိက္ပ်ဳိးေရးသင္တန္းေက်ာင္းကို ကယားျပည္နယ္ လိြဳင္ေကာ္ျမိဳ ႔ ပါေလာင္းေက်းရြာ(ေရေက်ာ္)တြင္ ထားရိွဖြင့္လွစ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းေက်ာင္း ဖြင့္လွစ္စဥ္အေတာအတြင္း ျပည္နယ္အစိုးရမွ ကန္႔ကြက္စာ ၂ ႀကိမ္အထိ ေပးပို႔ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ကရင္နီနဲ႔ ျပည္နယ္အစုိးရလက္မွတ္ထုိးတဲ့ ျပည္နယ္အဆင့္တုိ႔ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္တို႔မွာ ဆုိလို႔ရွိရင္ အဲဒီထဲမွာက ေကအဲန္ပီပီ ဘက္ကလုပ္တဲ့ ဖြံျဖိဳးေရးလုပ္ငန္းေတြကို အစုိးရဘက္နဲ႔ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္သြားပါမယ္ဆုိတဲ့ အခ်က္တစ္ခ်က္ပါတယ္ေပါ့ေနာ္။ ဆုိေတာ့ အဲဒီအခ်က္တစ္ခ်က္ အေနနဲ႔ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ေတာ က်ေနာ္တုိ႔ က ႏုိင္ငံေရးလုပ္တာေတြ မဟုတ္ဘူး။ စစ္ေရးလုပ္တာလည္း မဟုတ္ဘူးဆုိေတာ ဒါက ဖြံၿဖိဳးေရးအတြက္ ဒီေဒသခံက လုံးဝပညာလုိအပ္တာျဖစ္တယ္။”ဟု ေက်ာ္ဇင္လီယိုက ေျပာၾကားသည္။

Comments

comments