ကိုယ့္ေျမေပၚ ကိုယ္လုပ္ကိုင္တာကို တရားျပန္စြဲခံထားၾကရတဲ့ ေလာကထုက ေတာင္သူေတြအေၾကာင္း (ရုပ္သံ)

ဦးထ်ိဳးရယ္ ေလာကထုေက်းရြာေဒသခံ “ စစ္သားက ကၽြန္ေတာ့္ကို “အဖိုးႀကီး ခင္ဗ်ား ဒီေျမမွာ လုပ္ကိုင္တာ ဘယ္ေလာက္ႀကီးၿပီလဲ”လို႔ေမးေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္အသက္ ၁၇ ႏွစ္အရြယ္ အလုပ္စလုပ္ႏိုင္ကတည္းက လုပ္ကိုင္လာတာ” အဲလိုျပန္ေျပာလိုက္တယ္။ အဲတာနဲ႔ သူတို႔က “ခင္ဗ်ား မလုပ္ကိုင္ဘဲ ထားထားတာ ဘယ္ေလာက္ၾကာၿပီလဲ”တဲ့။ “၈ ႏွစ္ေလာက္ရိွၿပီေပါ့။ စီမံကိန္းလာေတာ့ ဘယ္လိုလုပ္လို႔ရမလဲ။ မနက္ ၆ နာရီကေန ည ၆ နာရီအထိ ေပးမသြားဘူး။ ကန္႔သတ္နယ္ေျမ၊ မသြားရနယ္ေျမ ဆိုၿပီးေတာ့ သြားရင္ပစ္သတ္တယ္။ အကုန္လံုး အဲလိုပိတ္ထားေတာ့ ဘယ္လိုလုပ္ကိုင္လို႔ ရေတာ့မလဲ”လို႔ ျပန္ေျပာလိုက္တယ္။ အဲတာနဲ႔ သူတို႔က “မင္းဘိုးဘြားလည္း နားမလည္ဘူး။ မင္းမိဘလည္း နားမလည္ဘူး။ မင္းလည္းမသိဘူး။ ဘုရားတရားလည္း နားမလည္ဘူး။ ငါ့တို႔ ဒါေတြမလိုဘူး။ အကုန္လံုး ငါတို႔နယ္ေျမပဲ” လို႔ ကၽြန္ေတာ့္ကို ျပန္ေျပာတယ္။ အဲဒီ ၇၂ တပ္ေဟာင္းတစ္တပ္က။”

အျပည့္အစံုကိုဗြီဒီယိုမွာၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။

Comments

comments