ကႏာၱရဝတီတိုင္း(မ္)သတင္းဌာနက ကရင္နီဘာသာ ဇန္နဝါရီလ ဒုတိယပတ္

ကယား(ကရင္နီ)ျပည္နယ္အတြင္း ျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့အျဖစ္အပ်က္ေတြနဲ႔ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုေတြရဲ႕ အသံေတြကို ကႏာၱရဝတီတိုင္း(မ္)သတင္းဌာနက ကရင္နီဘာသာနဲ႔ ထင္ဟပ္တင္ဆက္ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

– အရည္ေသြးမျပည့္မီတဲ့ ဆိုလ်ားကူးေက်းရြာလမ္းကို ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာေရးေကာ္မတီက တတိယအႀကိမ္ သြားေရာက္စစ္ေဆးခဲ့ပါတယ္။
– သံလြင္ျမစ္ လြတ္လပ္စြာ စီးဆင္းႏိုင္ဖို႔အတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီး ဖားေဆာင္းၿမိဳ႕မွာ စည္းရံုးလွဳံ႕ေဆာ္မႈေတြ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။
– အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဒုဥကၠ႒ ဦးေအးသာေအာင္က ကယားျပည္နယ္က ၿမိဳ႕နယ္တခ်ိဳ႕ကို သြားေရာက္ၿပီး လူထုေတြ႔ဆံုပြဲေတြ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။
– ဖားေဆာင္းၿမိဳ႕အနီး သံလြင္ျမစ္ေပၚမွာ လူငယ္ေတြ သံလြင္ဆုေတာင္းပြဲ လႈပ္ရွားမႈတခု ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။
အဲဒီပြဲမွာ သံလြင္ျမစ္ ျဖတ္သန္းစီးဆင္းလာတဲ့ ရွမ္း၊ ကယား၊ ကရင္၊ မြန္ျပည္နယ္က လူငယ္ေတြလည္း လာေရာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။ လူငယ္ေတြက သံလြင္ျမစ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဘယ္လိုေျပာဆိုခဲ့ၾကပါသလဲ။
– လူငယ္ေတြ ေတာင္းဆိုခ်က္ေတြကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္မႈေတြ မလုပ္ေပးရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ လူငယ္မူဝါဒေရးဆြဲေရး ေကာ္မတီမွာ ကယား(ကရင္နီ)လူငယ္ေတြ ပါဝင္ဖို႔ ခက္ခဲႏိုင္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

Comments

comments