ခရီးသြားလုပ္ငန္း လုပ္ဖို႕ ေဒသခံေတြကန္႕ကြက္ခဲ့ၾကတဲ့ ထီးပရူနူလွိုင္ဂူ ကို ဘယ္လိုစီမံၾကမလဲ

ဂ်ဴးလီယို (ကရင္နီျပည္ ေတာင္သူလယ္သမားသမဂၢ)

“အစိုးရအေနနဲ႕ကေတာ့ ရြာေတြ သေဘာတူထားတဲ့အတိုင္း သူတို႕ခြင့္ျပဳမယ္ဆိုရင္ စည္းကမ္းစနစ္တက်နဲ႕ေပါ့ေနာ။ ဥပမာ အမွိုက္ပံုးလဲ ထားေပမယ္။ ေနာက္ လာတဲ့ ဧည့္သည္မွန္သမွ်ေတာ့ ဟို ခ်မွတ္ထားတဲ့အတုိင္းေပါ့ေနာ အမွိုက္ေတြ အရမ္းမပစ္ဖို႕ အဲလိုမ်ိဳးေတြ ျဖစ္ေစခ်င္တယ္။”

Comments

comments