ခိုင္လံုေသာအေထာက္အထားျဖင့္ သိမ္းဆည္းခံေျမမ်ားျပန္လည္ေတာင္းယူႏိုင္ေတာ့မည္

မူအက္စတာ

မူလပိုင္ဆိုင္မႈေတြကို ျပန္ရရိွရန္ ပိုင္ဆိုင္မႈအေထာက္အထားမ်ားကို ျပည့္စံုေအာင္တင္ျပေပးႏိုင္ပါက သိမ္းယူထားေသာ ေျမမ်ားကို ျပန္လည္ရရိွရန္ ေတာင္းခံႏိုင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ထို႔အျပင္ သိမ္းဆည္းခံေျမကို အဆိုပါေတာင္သူပိုင္ဆိုင္ေၾကာင္း အမ်ားကယံုၾကည္ေသာပုဂၢိဳလ္က ေထာက္ခံေပးျခင္းျဖစ္လည္း ျပန္လည္ေတာင္းဆိုႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

“အဲ့သိမ္းထားတဲ့ေျမေတြကို ဘယ္အဖြဲ႔အစည္းကသိမ္းသိမ္း ဘယ္တပ္၊ ဘယ္ပုဂၢလိက ကပဲသိမ္းသိမ္း စြန္႔လြတ္ရန္ရိွမရိွ ခင္မ်ားတို႔ေမးေနတာက ခရုိင္မွဴးႀကီးလည္း စြန္႔လြတ္ေပးလို႔မရဘူး။ က်ေနာ္လည္ စြန္႔လြတ္ေပးလို႔မရဘူး။ ဗဟိုေကာ္မတီကမွ စြန္႔လြတ္ေပးလို႔ရမယ္။ အဲ့ေတာ့ ခင္ဗ်ားတို႔က ေအာက္ေျခကေနၿပီးေတာ့ အမွန္တစ္ကယ္လိုအပ္တဲ့ေျမအတြက္ တင္ျပေတာင္းခံတဲ့စာ ပူးတြဲတင္ျပရမယ္။
ကြင္းဆင္းၿပီး စစ္မယ္ဆိုရင္ အဓိက အေျခခံလိုအပ္ခ်က္ေတြက သူ႔ရဲ႕ပိုင္ဆုိင္မွဳ အေထာက္အထားေတြလိုမယ္။ ပိုင္ဆိုင္မွဳအေထက္အထားမရိွေတာ့ဘူးဆိုရင္ ရပ္ရြာက အမ်ားယုံၾကည္အားကိုးေလးစား ယုံၾကည္ရေလာက္တဲ့ပုဂၢိဳလ္နဲ႔ ဒီလူက ဒီေျမကိုဘယ္နွစ္ခုနွစ္က ပို္င္ဆုိင္ခဲ့တယ္။ ဘယ္ေလာက္ၾကာၾကာလုပ္စားခဲ့တယ္ဆိုတဲ့ ထြက္ခ်က္ေတြလိုတယ္။ အဲ့ဒါေတြကို ဘယ္လိုရယူရမလဲ၊ ဘယ္လိုစစ္ေဆးရမလဲ ဆိုတဲ့မူဝါဒေတြကို ခင္မ်ားတို႔သိဖို႔လိုတယ္”ဟု ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ေရးဦးစီးဌာန၊ ဒုၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး စန္းထြန္းလင္းက ေျပာသည္။
ပိုင္ဆိုင္မႈ အေထာက္အထားျဖင့္ တင္ျပလာေသာ ေျမေနရာမ်ားကို သိမ္းဆည္းခံလယ္ယာေျမမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရးေကာ္မတီမွ ျပန္လည္စိစစ္ေပးမည္ ျဖစ္သည္။

သိမ္းဆည္းခံလယ္ယာေျမမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရးေကာ္မတီသည္ သိမ္းဆည္းခံေျမေတြကို ျပန္လည္ေပးေဆာင္ေပးေနေသာ ေကာ္မတီမဟုတ္ဘဲ တင္ျပေတာင္းခံလာေသာ ေျမယာမ်ားအား အမွန္တကယ္ပိုင္ဆိုင္ေၾကာင္း အတည္ျပဳရန္ ေျမျပင္တြင္ သြားေရာက္ကြင္းဆင္းစိစစ္ေသာ လုပ္ငန္းေတြကို လုပ္ေဆာင္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေဒသခံေတာင္သူထံမွ သိမ္းဆည္းခံလယ္ယာေျမႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပန္လည္ေတာင္းခံႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းအား ရွင္းလင္ပြဲကို စက္တင္ဘာလ ၁၂ ရက္ေန႕က ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕နယ္ခန္းမတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
ဒီရွင္းလင္းပြဲတြင္ တာဝန္ရိွသူထံ တင္ျပေတာင္ခံရာ၌ သိမ္းဆည္းခံသူမွ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ နည္းလမ္းႏွင့္ ဥပေဒလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကို ရွင္းလင္းခဲ့သည္။

“က်ေနာ္တို႔ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေလွ်ာက္လွမ္းမယ္ ဆိုတဲ့ေနရာမွာ ဥပေဒကို သိဖို႔လိုတယ္။ ဥပေဒဟာ အသက္ပဲဆိုတာ က်ေနာ္တုိ႔သိရတယ္။ အခုလာတဲ့ပုဂၢိဳလ္ေတြဟာ ဥပေဒဆိုတဲ့ လက္ကမ္းစာေစာင္ေတြကိုလဲ က်ေနာ္တု႔ိရတယ္။ ဒါေပမဲ့ မရရိွေသးတဲ့ ေဒသခံျပည္သူေတြလည္း အမ်ားႀကီးရိွတယ္။က်ေနာ္တုိ႔ျမန္မာနိုင္ငံသားအားလုံးဟာ ဥပေဒကို ထမင္းစားေရေသာက္ေလာက္ေတာ့သိထားသင့္တယ္။ က်ေနာ္တို႔လုပ္ေဆာင္ရမယ့္ေနရာမွာ လုပ္ေဆာင္ရမယ့္ ေကာ္မတီေတြေကာ လိုက္နာရမဲ့ ျပည္သူေတြေကာ အားလုံးကိုနားလည္ၿပီဆိုရင္ အခက္အခဲေတြက နည္းႏိုင္သမွ်နဲသြားလိမ့္မယ္လို႔ ယူဆပါတယ္။”ဟု ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕ ရပ္မိရပ္ဖ ဦးစိန္ဝင္းက ေျပာသည္။

အစိုးရဌာနဆိုင္ရာက သိမ္းယူခဲ့ေသာ္လည္းေကာင္း စစ္တပ္ကသိမ္းယူခဲ့ေသာ္လည္းေကာင္း သိမ္းဆည္းခံရေသာ ေျမယာမ်ားကို ျပန္လည္ရရိွရန္ သိမ္းဆည္းခံလယ္ယာေျမမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရးေကာ္မတီထံ ကနဦး စတင္ေတာင္းခံရမည္ ျဖစ္သည္။

ဓါတ္ပံု- လင္းသန္႔

Comments

comments