ငါးႏွစ္ဆက္တိုက္ ဌာနဆိုင္ရာသို႕ တင္ျပခဲ့သည့္ လယ္ယာကုန္ထုတ္ေက်ာက္ေခ်ာလမ္း ေရးဆြဲေတာ့မည္

ကႏၱာရဝတီတိုင္း(မ္)

ငါးႏွစ္ဆက္တိုက္တင္ျပေတာင္းဆိုခဲ့သည့္ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေဒါေပၚကလဲရြာမွ ကန္နီေက်းရြာ လယ္ယာကုန္ထုတ္လမ္းကို လာမည့္ဘတ္ဂ်က္ႏွစ္တြင္ ေက်ာက္ေခ်ာလမ္းအျဖစ္ထည့္ဆြဲေတာ့မည္ဟု သိရသည္။

ေဒသခံေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအမွန္တကယ္ သြားလာေရးအခက္အခဲရွိေနသည့္အတြက္ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္းသက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားသို႕ တင္ျပေတာင္းဆိုခဲ့ေသာ္လည္း ဘတ္ဂ်က္မက်ခဲ့ေၾကာင္း လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာခင္စည္သူက ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးသို႕ တင္ျပခဲ့သည္။

အဆိုပါလမ္းကို ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ဌာနဆိုင္ရာ ဆည္ေျမာင္းဦးစီးဌာနသို႔ ၂၀၁၃ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အထိ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း ဘ႑ာေရးႏွစ္မ်ားတြင္ တင္ျပခဲ့ေသာ္လည္း မရရွိခဲ့ေပ။

၎က “၂၀၁၄၊၂၀၁၅၊၂၀၁၆၊၂၀၁၇၊၂၀၁၈ခုႏွစ္အထိ ဌာနဆိုင္ရာအသီးသီးက ဘ႑ာေရးႏွစ္ေတြမွာတင္ျပေပမယ့္လို႕ လုံးဝ ရတာမရွိပါဘူး၊ရတဲ့ႏွစ္ေတြကလည္း ဆင္းပါးစပ္ႏွမ္းပက္သလိုပဲ အနည္းငယ္သာ ရရွိတာျဖစ္ပါတယ္။” ဟု ဇန္နဝါရီလ ၂၁ရက္ေန႕ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ၁၁ ႀကိမ္ေျမာက္ပံုမွန္အစည္းအေဝး ပထမေန႔၌ ေဒါက္တာ ခင္စည္သူက ေမးျမန္းခဲ့ခ်ိန္ ေျပာဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဘီလူးေခ်ာင္းအေနာက္ဘက္ရွိရြာေပါင္း ၁၂ရြာ၊ အေရွ႕ဘက္ရွိ ၁၀ရြာတို႕၏ ေဒသခံေတာင္သူမ်ား အားကိုးအားထားရသည့္အျပင္ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕ႏွင့္ပါ ဆက္သြယ္သြားလာႏိုင္ၿပီး ေဒသတြင္း လူမႈစီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ မ်ားစြာ အက်ိဳးျပဳလ်က္ရွိသည္။

မိုးၿဗဲလက္ဝဲေျမာင္းမွတိုက္႐ိုက္ မိုင္တိုင္ ၉၂၄ အထိ၊ မိုးၿဗဲ လက္ဝဲေျမာင္းလက္တံ(၂)၊ လက္တံ(၃)ေရေသာက္စနစ္အတြင္းရွိ ကြင္းေပါင္း ၂၀ ၏ ေရေသာက္ ဧကေပါင္း ၅၇၇၀ မွ ထြက္ရွိလာမည့္ စပါးတင္းေပါင္း ပ်မ္းမွ်၄၆၀၀၀၀ ခန္႔ရွိသည္ဟု သိရသည္။

အဆိုပါလယ္ယာကုန္ထုတ္လမ္းသည္ ေျမသားလမ္းျဖစ္ၿပီး အလ်ားေပ ၈၅၀၀x အက်ယ္ ၁၂ ေပခန္႔ရွိပါေၾကာင္းႏွင့္ မိုးရာသီအတြင္း ဆက္သြယ္သြားလာရန္ အခက္အခဲ ရွိပါေသာေၾကာင့္ ရာသီမေ႐ြးသြားလာႏိုင္မည့္္ ေက်ာက္ေခ်ာလမ္းခင္းေပးရန္ လိုအပ္လ်က္ရွိသည္ဟုသိရသည္။

ေျမျပင္တိုင္းတာျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ ခန္႔မွန္းကုန္က်ေငြတြက္ခ်က္ျခင္းတို႔ကို ေဆာင္႐ြက္သြား မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ လိုအပ္ရန္ပုံေငြကို ကယားျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕အေနျဖင့္ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ရန္ပုံေငြတြင္ ထည့္သြင္းလ်ာထား ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ရန္ပုံေငြခြဲေဝရရွိမႈ ေပၚမူတည္ၿပီး ဆည္ေျမာင္းႏွင့္ ေရအသုံးခ်မႈ စီမံခန္႔ခြဲေရးဦးစီးဌာနမွ လုပ္ငန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးလွေက်ာ္က လႊတ္ေတာ္တြင္ ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ပါသည္။

Comments

comments