စက္ရံုမ်ားျဖင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးမည္ဟု ကယားဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေျပာ

လင္းသန္႔

ဘိလပ္ေျမစက္ရုံ၊ အထည္ခ်ဳပ္စက္ရုံ၊ ေရအားလွ်ပ္စစ္စက္ရုံ၊ သစ္အေျခခံစက္ရုံမ်ားကဲ့သို႔ လုပ္သားအင္အား အမ်ားအျပား အသုံးျပဳသည့္စက္ရုံမ်ား ကယားျပည္နယ္အတြင္း လာေရာက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံပါက ဦးစားေပးအျဖစ္ ခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကယားျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးအယ္လ္ေဖါင္းရိွဳက ေျပာၾကားလိုက္သည္။

“ဒါေတြ မလုပ္လို႔ ရိွရင္ ခုနကေျပာတဲ့ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေပးပါ ေပးပါ။ ၁၀ ေအာင္တဲ့သူေတြ တပံုႀကီး၊ ကြန္ပ်ဴတာဘြဲ႕ရတဲ့သူ တပံုႀကီး၊ နည္းပညာသင္တန္း ဆင္းတဲ့သူေတြ တပံုႀကီး၊ ဘယ္မွာလဲ သူတို႔ အလုပ္။ က်ေနာ္တို႔ ျပည္နယ္မွာ စက္ရံု အလုပ္ရံုမွ မရိွတာ။ ဒါေတြရဖို႔အတြက္ အမ်ားဆႏ        ၵနဲ႔လည္း ကိုက္ညီမယ္၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိခုိက္မႈ မရိွေအာင္လည္းလုပ္မယ္။”ဟု ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးအယ္လ္ေဖါင္းရွိဳက ေျပာသည္။

ကယားျပည္နယ္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွဳေကာ္မတီ အမွတ္စဥ္(၂/၂ဝ၁၇) လုပ္ငန္းညိွႏွိဳင္းအစည္းအေဝးကို ဒီဇင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔၊ မြန္းလြဲ ၂ နာရီအခ်ိန္က ကယားျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ရုံး၊ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ ျပဳလုပ္ရာတြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က အထက္ပါအတိုင္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ 

ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ပညာတတ္လူငယ္၊ လူရြယ္မ်ားအား အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းဖန္တီးေပးႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ျခင္းျဖစ္ကာ ယင္းကဲ့သို႔ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္လည္း ျပည္သူမ်ား စိုးရိမ္ပူပန္မႈမျဖစ္ေစဘဲ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ အနည္းဆံုးျဖစ္ေအာင္  ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟုလည္း ၎က ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံလိုသူမ်ားအတြက္ အဆင္ေျပေစရန္ အစိုးဖက္မွ ျပင္ဆင္ထားသင့္သည့္ အခ်က္မ်ားကိုလည္း လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္သည္။   ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံသူမ်ားမွ အေျခခံအေဆာက္အဦးမ်ား အလြယ္တကူ တည္ေဆာက္ႏိုင္မည့္ ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ အေျချပ ေျမပံုလမ္းညႊန္မ်ားကိုလည္း အသင့္ျပသေပးႏိုင္ရန္လည္း စီစဥ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ တရားဝင္ စာရင္းအရ ကယားျပည္နယ္အတြင္း ေျမလြတ္ေျမလပ္၊ ေျမရိုင္း ၄ သိန္းဝန္းက်င္ ရိွေၾကာင္းလည္း ဆိုသည္။

စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑၊ ကုန္ေခ်ာထုတ္လုပ္ေရးက႑ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားထုတ္လုပ္ျခင္းက႑မ်ားကို ရင္းႏွီးျမွပ္ႏံွခ်င္သူမ်ား ရိွပါက အစိုးရဌာနဆိုင္ရာမ်ားလည္း ဆြဲေဆာင္ဖိတ္ေခၚၾကရန္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က တိုက္တြန္းထားသည္။

ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္ေမးျမန္ျခင္းႏွင့္ မွတ္ပံုတင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို လြယ္ကူေစရန္ ကယားျပည္နယ္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန(DICA)ရံုးကိုလည္း ကယားျပည္နယ္၌ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေမလကတည္းက စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။

အဆိုပါ ရံုးဖြင့္လွစ္ျခင္းမျပဳမီွက ကယားျပည္နယ္အတြင္းသို႔ လာေရာက္ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံသည့္ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံသူမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရမွ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ရသည္။ သို႔ေသာ္ ေနာင္ပုိင္းတြင္ ကယားျပည္နယ္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန(DICA)က ျပည္နယ္အဆင့္ ခြင့္ျပဳေပးႏိုင္ရန္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို ခြဲေဝေပးထားၿပီျဖစ္သည္။

ကယား DICA ရံုး စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္မွာ ၆ လတာ အထိရိွေနၿပီေသာ္လည္း လာေရာက္ရင္းႏွီးျမွပ္ႏံွမႈမ်ား မရိွေသးေၾကာင္း သိရသည္။

 

Comments

comments