စစ္တပ္ႏွင့္ KNPP အၾကား တင္းမာမႈ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာေျဖရွင္းရန္ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားေတာင္းဆို

ကႏၱာရဝတီတိုင္း(မ္)

ကယားျပည္နယ္၊ ဖရူဆိုၿမိဳ႕၊ ေကးလ်ားေက်းရြာအုပ္စု၊ ေဒါတကလဲ့ေက်းရြာ ေတာင္ဖက္(၁)မိုင္အကြာရိွ ထ်ိဳ႕တဲ့ဆို ေတာင္ေပၚတြင္ KNPP တပ္မေတာ္မွ ယာယီနားေနတဲမ်ား လာေရာက္ေဆာက္လုပ္ေနစဥ္ အေတာအတြင္း စစ္တပ္ႏွင့္ KNPP တို႔အၾကား စစ္ေရးတင္းမာမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

စစ္ေရးတင္းမာမႈမ်ားေၾကာင္း ေဒသေနျပည္သူမ်ားမွ စိုးရိမ္ပူပန္ေနၾကျခင္းျဖစ္ကာ အဆိုပါ ႏွစ္ဖက္ၾကားအျပဳအမႈမ်ားသည္ လက္ရိွေဖၚေဆာင္ေနေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ထိခိုက္လာေစႏိုင္ေၾကာင္း ကယားျပည္နယ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရးကြန္ယက္ႏွင့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္း ၂၀ ေက်ာ္က ၾသဂုတ္လ ၂၄ ရက္စြဲပါ အစီခံစာျဖင့္ ေဝဖန္ေထာက္ျပလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ၾသဂုတ္လ ၁၅ ရက္ေနမွစ၍ KNPP တပ္မေတာ္မွ အဆိုပါ တဲမ်ားကို ေဆာက္လုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ စစ္တပ္မွ ကန္႔ကြက္ခဲ့ကာ ယင္းကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ KNPP ႏွင့္ အစိုးရစစ္တပ္အၾကား အျပန္အလွန္ တင္းမာမႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ၾသဂုတ္လ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ တဲမ်ားကို ျဖဳတ္သိမ္းခဲ့ေသာ္လည္း အလားတူတင္းမာမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေသာ အေျခအေနမ်ားကို ေဒသခံမ်ားမွ စိုးရိမ္ေနၾကၿပီး အဆိုပါ ေနရာမ်ားသို႔ မည္သည့္လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔ကိုမွ လာေရာက္အေျခခ်ျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ရန္လည္း ေဒသခံမ်ားက လိုလားေနၾကေၾကာင္း အစီရင္ခံစာက ဆိုထားသည္။

ေနာက္ေနာင္ အလားတူျဖစ္ရပ္မ်ား မျဖစ္ပြားေစရန္အတြက္ အဆိုပါေနရာမ်ား၌ တပ္စခန္းႏွင့္ တဲမ်ား ေဆာက္လုပ္ျခင္းမျပဳရန္ႏွင့္ ေက်းရြာစိုက္ခင္းမ်ားျဖစ္သာ ျပဳလုပ္ေစလိုေၾကာင္း အစီရင္ခံစာက ေတာင္းဆိုထားသည္။

ထို႔အျပင္ ကယားျပည္နယ္၏ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကို ေရွ႕ရႈ၍ အစိုးရႏွင့္ KNPP တို႔အၾကား သေဘာတူခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ အပစ္အခက္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ကိုလည္း ေလးစားလိုက္နာရန္ႏွင့္ ညိွႏိွဳင္းအေျဖရွာျခင္းနည္းလမ္းကိုသာ အသံုးျပဳေဆာင္ရြက္ရန္ အစီရင္ခံစာက အႀကံဳျပဳထားသည္။

Comments

comments