စည္းလံုးညီညႊတ္စြာ ေတာင္းဆိုသည့္နည္းလမ္းကသာ တန္းတူအခြင့္အေရးကို ရရွိႏိုင္

ဘိုထီး (ေငြေတာင္ျပည္) ေရးသားသည္။

စည္းလံုးျခင္းဟာေအာင္ျမင္ျခင္းႏွင့္တိုက္ရိုက္အခ်ိဳးက်တယ္ ဆိုေပမယ့္ ဒီေန႔ဒီအခ်ိန္ထိ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီခရီးလမ္းမွာေတာ့ စည္းလံုးျခင္းဟာေအာင္ျမင္ျခင္းႏွင့္ တိုက္ရိုက္အခ်ိဳးမက်ႏိုင္ေသးပါဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုရင္ တန္းတူအခြင့္အေရးအတြက္ မၾကာခဏေျပာဆိုေဆြးေႏြးၾကေပမယ့္ စည္းလံုးညီညႊတ္မွဳအတြက္ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးတာေတြ မရွိသေလာက္ နည္းပါးတာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပႆနာတစ္ခုကိုေျဖရွင္းတဲ့အခါမွာဘက္မလိုက္ဘဲ မွ်မွ်တတေျဖရွင္းမယ္ဆိုရင္ ျပႆနာအားလံုးေျပလည္ႏိုင္ေပမယ့္ တန္းတူအခြင့္အေရးေတြ ေတာင္းဆိုတဲ့အခါမွာ ေတာင္းဆိုခ်က္ေတြက ဘယ္ေလာက္ပဲတရားမွ်တေနပါေစ စည္းလံုးညီညႊတ္မွဳမပါပဲ အခြင့္အေရးတစ္ခုရရွိဖို႔ မလြယ္ကူပါဘူး။

စည္းလံုးညီညြတ္မႉကိုအေျခခံတဲ့ ေတာင္းဆိုခ်က္ေတြကသာ အခြင့္အေရးတစ္ခုကို အခက္အခဲမရွိရရွိႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ စည္းလံုးညီညြတ္ျခင္းဟာ အရာရာတိုင္းကိုေအာင္ျမင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့တယ္ဆိုတာလူတိုင္းသိရွိထားေပမယ့္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးအၾကားစည္းလံုးညီညြတ္မွဳတစ္ခုကိုမတည္ေဆာက္ခ်င္ၾကတာဘာေၾကာင့္ပါလဲ။ အဓိကအေၾကာင္းရင္းကေတာ့ အခြင့္အေရးတစ္ခုကိုေတာင္းဆိုတဲ့အခါတိုင္းမွာ ဆႏၵထက္ မာနကိုသာဦးစားေပးတာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ သူတစ္ပါးရဲ႔ဆႏၵထက္ ကိုယ့္ရဲ့ဆႏၵကိုသာအေလးထားဦးစားေပးတာေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦးၾကားမွာအတၱေတြ၊ မာနေတြထားရွိေနသေရြ႔ စည္းလံုးညီညြတ္မွဳတစ္ခုကိုအေၾကြးႏွင့္သာတည္ေဆာက္ခ်င္တဲ့စိတ္ဓာတ္ေတြ ဆက္လက္တည္ရွိေနဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမွာတုန္းက²အမွန္တကယ္ေျပာင္းလဲႏိုင္ဖို႔ အဲန္အယ္လ္ဒီကိုမဲေပးၾကပါ²ဆိုတဲ့စကားလံုးဟာ ျပည္သူတစ္ဦးစီရဲ႔ ႏွလံုးသားကိုဖမ္းစားႏိုင္ခဲ့ရံုမကပါဘူး၊ ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားကိုယ္တိုင္ ယံုၾကည္လက္ခံၿပီးမ်ားစြာေမွ်ာ္လင့္ထားတဲ့ စကားလံုးေတြျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေမွ်ာ္လင့္သလိုအမွန္တကယ္ျဖစ္မလာတာဘာေၾကာင့္ပါလဲ။ အဓိကအေၾကာင္းရင္းကေတာ့ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲဟာ ျပည္သူတစ္ဦးစီရဲ႔ဆႏၵကုိ ဦးစားေပးတဲ့ေရြးေကာက္ပြဲမဟုတ္ပဲ ပါတီတစ္ခုရဲ႔ဆႏၵကိုသာ ဦးစားေပးတဲ့ေရြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္ေနလို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

စည္းလံုးညီညြတ္မွဳတစ္ခုကိုတည္ေဆာက္ႏိုင္ဖို႔ အၿမဲႀကိဳးစားတဲ့ ဘယ္အဖြဲ႔အစည္းမဆိုအမ်ားရဲ႔ေဝဖန္ေျပာဆိုမွဳကိုဘယ္ေတာ့အခါမွ ခံရမွာမဟုတ္ပါဘူး။ ျမန္မာျပည္သူအခ်င္းခ်င္းအၾကား၊ ျပည္သူႏွင့္ အစုိးရအၾကားခိုင္မာတဲ့ စည္းလံုးညီညြတ္မွဳတစ္ခုကိုမတည္ေဆာက္ႏိုင္ေသးသည့္ကာလပတ္လံုး ဘာမဟုတ္သည့္ျပႆနာတစ္ခု ေပၚလာသည့္အခါတိုင္း  ေရႀကီးရာမိုးရြာဆိုသလို ႏိုင္ငံတကာကပံုႀကီးခ်ဲ႔ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ေဝဖန္ေျပာဆိုမွဳေတြ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းအတြက္ ကုမၺဏီအသီးသီးကကူညီလွဴဒါန္းတဲ့ေငြဟာက်ပ္သိန္းေပါင္း ၁၇၇၀၀၀ရွိတယ္လို႔ ၂၀၁၇ ႏိုဝင္ဘာ(၁)ရက္ထုတ္ ျမန္မာပိုစ့္သတင္းဂ်ာနယ္မွာေဆာင္းပါးရွင္ေမာင္လြင္ျပင္ ေရးသားတာကိုဖတ္လိုက္ရပါတယ္။ အဲ့ဒီေငြေၾကးပမာဏဟာ ေအာက္ေျချပည္သူေတြ ဆယ္သက္ရွာလို႔မရတဲ့ ေငြေၾကးပမာဏျဖစ္ပါတယ္။ အဲ့ဒီေလာက္ႀကီးမားတဲ့ ေငြေၾကးတန္ဖိုးကိုရခိုင္ျပည္နယ္အတြက္ ကူညီခဲ့ေပမယ့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနက တိုးတက္သင့္သေလာက္ မတိုးတက္ႏိုင္ေသးတာ ဘာေၾကာင့္ပါလဲ။ အဓိကအေၾကာင္းရင္းကေတာ့ အကူအညီအမွန္တကယ္လိုအပ္တဲ့ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ စစ္ေျပးဒုကၡသည္ေတြကိုအဓိကဦးစားေပး ကူညီႏိုင္ျခင္းမရွိတာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာျပည္သူအခ်င္းခ်င္းစည္းလံုးညီညြတ္မွဳကိုအေထာကအကူမျပဳတဲ့ ဘယ္အကူအညီမ်ိဳးကိုမဆိုအကူအညီေတြကေအာင္ျမင္မွာမဟုတ္ပါဘူး။ တိုင္းရင္းသားေဒသမွာအေျခစိုက္လွဳပ္ရွားေနတဲ့ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းေတြ လက္ရွိႀကံဳေတြ႔ေနရတဲ့ ျပႆနာဟာတိုင္းရင္းသားေဒသမွာ ျဖစ္ပြားတဲ့ တိုက္ပြဲမဟုတ္ပါဘူး။ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုးေရးလည္းမဟုတ္ပါဘူး။ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းေတြ လက္ရွိရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႕ေနရတဲ့ အခက္အခဲျပႆနာကေတာ့ အဖြဲ႔အစည္းအခ်င္းခ်င္းအၾကားစည္းလံုးမွဳကိုမတည္ေဆာက္ႏိုင္တဲ့ ျပႆနာပဲျဖစ္ပါတယ္။ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားေတာင္းဆိုတဲ့ တန္းတူအခြင့္အေရးႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ ယေန႔ထိမရႏိုင္ေသးတာဟာအခ်င္းခ်င္းအၾကားစည္းလံုးညီညြတ္မွဳကိုမတည္ေဆာက္ႏိုင္တာေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုကေန ခြဲထြက္မွာမဟုတ္ဘူးလို႔ ေျပာဆိုေနရံုႏွင့္ အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းအခ်င္းခ်င္းအၾကားယံုၾကည္မွဳကိုတည္ေဆာက္လို႔မရပါဘူး။

အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းအၾကားစစ္မွန္တဲ့ ယံုၾကည္မွဳတစ္ခုကိုတည္ေဆာက္ႏိုင္ဖို႔ တစ္ခုတည္းေသာနည္းလမ္းကေတာ့ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းအခ်င္းခ်င္းၾကား စည္းလံုးညီညြတ္မွဳကို တည္ေဆာက္တဲ့နည္းလမ္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၁ ရာစုတတိယပင္လံုညီလာခံ အဖြင့္မိန္႔ခြန္းမွာ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိွဳင္က ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ဟာ အင္အားခ်ိနဲ႔တဲ့ တပ္မေတာ္မဟုတ္ဘူးလို႔ ေျပာၾကားသြားပါတယ္။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ဟာစည္းလံုးညီညြတ္တဲ့ တပ္မေတာ္သားမ်ားျဖစ္တယ္ဆိုတာအဓိကဆိုလိုရင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ စည္းလံုးညီညြတ္မွဳႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီးကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ကေနာက္ထပ္စကားတစ္ခြန္းေျပာၾကားသြားတာကို ၾကားလိုက္ရပါတယ္။ အဲ့ဒီစကားကေတာ့ ကိုယ့္လူကို ႏို္င္ေအာင္ထိန္းပါ ဆိုတဲ့စကားပဲျဖစ္ပါတယ္။

အဖြဲ႔အစည္းအခ်င္းခ်င္းစည္းလံုးညီညြတ္မွဳရွိဖို႔ အဖြဲ႔အစည္းေခါင္းေဆာင္ေတြ တာဝန္ယူလုပ္ေဆာင္ေပးၾကပါလို႔ ဆိုလိုခ်င္တာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ေခါင္းေဆာင္ေတြ တာဝန္ယူလုပ္ေဆာင္ေပးၾကပါလို႔ ဆိုလိုခ်ုင္တာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ေျပာၾကားသြားတဲ့စကားအေပၚ ျပန္ၿပီးသံုးသပ္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာရွိတ့ဲအဖြဲ႔အစည္းအားလံုးထဲမွာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုတည္းကသာစည္းလံုးညီညြတ္မွဳရွိတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္တယ္ ဆိုတာကိုသိရွိႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဥယ်ာဥ္ထဲမွာရွိေနၾကတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းအားလံုးဟာ ပန္းကေလးမ်ားျဖစ္ၾကပါတယ္။ ဟိုအဖြဲ႔အစည္းကသာပန္းမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ဒီအဖြဲ႔အစည္းက ပန္းမဟုတ္ဘူးဆိုတဲ့ စိတ္ဓာတ္ဟာစည္းလံုးညီညြတ္မွဳကို အေထာက္အကူျပဳတဲ့ စိတ္ဓာတ္မဟုတ္ပါဘူး။ အဖြဲ႔အစည္းကိုေခါင္းေဆာင္တဲ့ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးစီတိုင္းမွာ စည္းလံုးညီညြတ္မွဳကို အေထာက္အကူမျပဳတဲ့ စိတ္ဓာတ္ေတြ မရွိဖို႔ အလြန္အေရးႀကီးပါတယ္။ စည္းလံုးညီညာမွ တိုင္းျပည္သာယာမွာ ဖစ္သလို စည္းလံုးညီညြတ္မွ တိုင္းျပည္အထြတ္အထိပ္ကိုေရာက္ရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတိုင္းရင္းသားေဒသမွာ ယမ္းေငြ႔မ်ားလြင့္ျပယ္ၿပီး ေမတၱာရနံ့မ်ား သင္းပ်ံ႔ႏိုင္ပါေစ။

 

 

Comments

comments