စာသင္ေက်ာင္းမရွိသည့္အတြက္ စုစည္းေက်းရြာမွ ေက်ာင္းသား ၅၀ ခန္႔ အခက္အခဲျဖစ္ေန

ေကာ္မိန္း

ဖားေဆာင္းၿမိဳ႕နယ္ ခဲမျဖဴအနီးရွိ စုစည္းေက်းရြာတြင္ စာသင္ေက်ာင္းမရွိသည့္အတြက္ ေက်ာင္းသား ၅၀ ခန္႔ အခက္               အခဲျဖစ္ေနၾကၿပီး မုိင္၀က္ခန္႔ေ၀းေသာ ခဲမျဖဴေက်ာင္းသုိ႔ သြားေရာက္၍ ပညာသင္ၾကားမႈ ျပဳလုပ္ေနရသျဖင့္ ေဒသခံမ်ားမွ       ေက်းရြာစာသင္ေက်ာင္းတစ္ခုကုိ အလုိရွိေနၾကသည္။

စုစည္းေက်းရြာမွ ခဲမျဖဴေက်ာင္းသို႔ ေက်ာင္းတက္ရသည့္လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ခက္ခဲသည့္အတြက္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္မ်ားထံ တင္ျပေတာင္းဆိုထားသည္ဟု ေဒသခံေဒၚႏွင္းျဖဴက ေျပာသည္။

“စားဝတ္ေနေရးအတြက္ ကလည္းတစ္ဖက္ဆိုေတာ့ ကေလးေတြကိုလွည့္မၾကည့္ႏိုင္ဘူးေလ။ ဆိုင္ကယ္ေတြရွိလို႔ လိုက္ပို႔ႏုိင္ရင္ေတာ္ေသးတယ္။ ဆိုင္ကယ္ေတြလည္းမရွိေတာ့လိုက္မပို႔ႏိုင္ဘူး။ ဆိုင္ကယ္ေတြ သြားသြားလာလာနဲ႔ က်ေတာ့             ကေလးေတြအတြက္ အရမ္းကိုစိုးရိမ္ရတယ္” ဟု ၎ကေျပာသည္။

ဖားေဆာင္းၿမိဳ႕နယ္ စုစည္းေက်းရြာတြင္ ေက်ာင္းသားဦးေရမ်ားလာၿပီး စာသင္ေက်ာင္းမရွိျခင္းေၾကာင့္ စာသင္ေက်ာင္းေဆာက္ေပးႏိုင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ၿပီးခဲ႔သည့္ ဇူလိုင္လ ၁၄တြင္ ဖားေဆာင္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ ၁ မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၏ လူထုေတြ႕ဆုံပြဲတြင္ ေဒသခံမ်ားတင္ျပသြားျခင္းျဖစ္သည္။

စာသင္ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္းသား ငါးဆယ္ႏွင့္ ေျခာက္ဆယ္အၾကားရွိရမည္ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားဦးေရမ်ားပါက ေက်ာင္းေဆာက္ေပးႏိုင္ရန္ စီစဥ္ ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚနန္းေထြးသူ ေျပာသည္။

စုစည္းရြာအတြင္းၿပီးခ့ဲသည့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္က ရြာတြင္းကိုယ္ထူကိုယ္ထ မူႀကိဳ ေက်ာင္းဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ဆရာမမ်ားအတြက္ လစာ မေပးႏိုင္ေသာေၾကာင့္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ပိတ္ထားလိုက္ရေၾကာင္း သိရသည္။ ကယားျပည္နယ္၏ သြားလာရခက္ခဲေသာေနရာအခ်ိဳ႕တြင္ ေက်ာင္းမရွိသည့္အတြက္ ကိုယ္ထူကိုယ္ထျဖင့္ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ ေက်ာင္းေပါင္း ၃၀ ေက်ာ္ရွိေနၿပီး အဆုိပါ ေက်ာင္း အေပၚ အစိုးရမွ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ တာဝန္မယူေပး ႏိုင္ေသးေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုႏွစ္ဘတ္ဂ်က္တြင္ ကယားျပည္နယ္အတြင္း ေက်ာင္းေပါင္း ၇၀ ေက်ာ္တည္ေဆာက္ေပးရန္ ရွိေနသည္ဟုလည္း ျပည္နယ္ပညာေရးဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

Comments

comments