စားဝတ္ေနေရးအဆင္ေျပဖို႔ ေတာင္သူေတြက ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကပါတယ္

ဦးမာတီးနို နန္မယ္ခံုၿမိဳ႕

“ခုတေလာကေတာ့ စပါးေစ်းေတြ ၿငိမ္ေနတယ္။ အရင္ကဆိုရင္ စပါးတစ္ပိႆကို ငါးရာ၊ ေျခာက္ဆယ္၊ ခုႏွစ္ဆယ္အထိ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေရာင္းရတယ္။ အခုဆိုရင္ တစ္ပိႆကို ငါးရာႏွစ္ဆယ္သံုးဆယ္ေလာက္ပဲ ရွိတယ္။ ဒီႏွစ္ကေတာ့ သိပ္အရံႈးမရွိဘူးေပါ့။ ပိုပိုလွ်ံလွ်ံေတာ့ မရွိဘူးေပါ့။ စပါးေစ်းက လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေတြမွာဆိုရင္ အမ်ားဆံုး ေျခာက္ရာအထိရွိတယ္။”

Comments

comments