စားသုံးသူအခြင့္အေရး ျပည္သူမ်ားကိုခ်ျပရန္ ဝန္ထမ္းအင္အားမရွိ

ထ်ိဳးျမာ

ျပည္သူလူထုမ်ားအေနနွင့္ စားသုံးသူဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးကို မသိျခင္းသည္ ျပည္နယ္အတြင္းရိွ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ အားနည္းမွဳေၾကာင့္ဟု ကယားျပည္နယ္ စာသုံးသူေရးရာ ဦးစီးဌာန ျပည္နယ္ဦးစီးမွဴး ဦးခမ္လ်န္စြမ္း က ေျပာသည္။

ျပည္သူမ်ားအေနနွင့္ ၎တို႔၏စားသုံးသူဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားကို မသိေသာေၾကာင့္ ျပည္နယ္တြင္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ စားသုံးသူအျငင္းပြားမွဳ ေျဖရွင္းေရးအဖြဲ႔ထံ တိုင္းၾကားမွဳအားနည္းေနသည္ကို ေတြ႔ရေသာေၾကာင့္ ၎တို႔အေနနွင့္ မ်ားစြာလုပ္ရွားရန္လိုအပ္ေနသည္ကို ေတြ႔ရသည္ဟုသူကေျပာပါသည္။

“နယ္ျခားတိုင္းမွာဆိုရင္ စားသုံးသူအျငင္းပြားေျဖရွင္းေရးအဖဲြ႔က မိနစ္ထက္ စကၠန္႔ပိုင္းေလးေတာင္မွ တိုင္စာေတြ တစ္ေစာင္ၿပီးတစ္ေစာင္ တက္လာတာေတြ႕ရပါတယ္ ” ဟု ေျပာပါသည္။

မတ္လ (၁၅) ရက္ေန႔၌ ကယားျပည္နယ္လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕ ၊ ေနာင္ယား(ခ) ရပ္ကြက္ စားသုံးသူေရးရာဦးစီးဌာနရုံးတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ကမၻာ့စားသုံးသူအခြင့္အေရးမ်ားေန႔အခန္းအနားတြင္ ေျပာသြားျခင္းျဖစ္သည္။

စားသုံးသူျပည္သူမ်ားအခြင့္အေရး အျပည့္အဝရရိွေစရန္ ျပည္နယ္၊ ခရိုင္အဆင့္တြင္ စားသုံးသူေျဖရွင္းေရးအဖြဲ႔ကိုဖြဲ႔ၿပီး အသိပညာေရးေဟာေျပာပြဲမ်ား ကြင္းဆင္းၿပီး စစ္ေဆးေရးလုပ္ေနသည္ကို ေတြ႔ရသည္။

သို႔ေသာ္ စားသုံးသူျပည္သူမ်ား ေဘးအႏၱာရာယ္ကင္းရွင္းစြာ စားသုံးနုိင္ရန္နွင့္ ျပည္သူမ်ား လြတ္လပ္စြာစိတ္ႀကိဳက္ေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္၊ သတင္းအခ်က္မ်ား ျပည့္စုံမွန္ကန္စြာရရိွနုိင္ေရးအတြက္ ျပည္သူကို ကာကြယ္ေပးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္မွဳမ်ားကို ဆက္လက္ၿပီး ပိုမိုႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ေပးရန္ စီမံကိန္းနွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး ဦးေမာ္ေမာ္က တိုက္တြန္းေျပာၾကားလိုက္ပါသည္။

ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာေသာ ေခတ္အေျခအေနအရ စိုက္ပ်ိဳးစားသုံးကုန္မ်ားသည္လည္း ဇာတ္ေျမၾသဇာ အမ်ိဳးမ်ိဳးသုံးစြဲလာၾကသည္ကို ေတြ႔ရျခင္းသည္လည္း အလြန္ေၾကာက္စရာေကာင္းသည္ဟု စိုက္ပ်ိဳးေရး ဦးစီးဌာန ျပည္နယ္ဦးစီးမွဴး ဦးမ်ိဳးသန္႕ က ေျပာပါသည္။

စာသုံးသူမ်ားအေနနွင့္ စားသုံးဆိုင္ရာပစြည္းမ်ားကို မစားသုံးခင္တြင္ ေဆးေရာင္ဆိုးထားျခင္းရိွ၊ မရိွစသည့္ မ်ားကိုလည္း ဆိုင္တြင္အရင္ျပနိုင္လွ်င္ ပိုေကာင္းသည္ဟု ေျပာပါသည္။

“ စားသူေရးရာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ မစားသုံးခင္မွာက်ေနာ္တို႔ဆိုင္ျပသင့္တယ္။ ဒီထဲမွာဆိုးေဆးထည့္ထားလား။ ဆိုးေဆးထည့္ထားမွန္းသိသြားမယ္ဆိုရင္ က်ေနာ္တို႔မစားေတာ့ဘူးေပါ့။ က်ေနာ္တို႔စားေနတဲ့ပစြည္းေတြထဲမွာ အႏၱာရာယ္ရိွနုိ္င္တယ္ဆိုတဲ့ အဆင့္မ်ိဳးသိရင္ေတာ့ ေကာင္းတာေပါ့ ” ဟု သူကေျပာပါသည္။

ကယားျပည္နယ္တြင္ရိွသည့္ စားသုံးသူအျငင္းပြားမွဳေျဖရွင္းေရးအဖြဲ႔မ်ားနွင့္ စားသုံးသူကာကြယ္ေပးေရးအဖြဲ႔ဝင္မ်ားကို ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ခရိုင္ အဆင့္တြင္ တိုးခ်ဲဖြဲ႔စည္းလွ်က္ရိွၿပီး ေဟာေျပာပြဲမ်ားကိုလည္း ျပဳလုပ္ေပးေနသည္ဟု သိရသည္။

အစိုးရသစ္ကာလေနာက္ပိုင္း တြင္ ေဟာေျပာပြဲေပါင္း (၁၃၆) ပြဲကိုက်င္းပနုိင္ခဲ့ၿပီး စစ္ေဆးခ်က္ေပါင္း ( ၈၆) ႀကိမ္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

အစိုးရအသစ္တြင္ စားသုံးသူကာကြယ္ေပးေရးဥပေဒကိုျပင္ဆင္ေရးဆြဲေနၿပီဟုလည္း သိရသည္။ လာမည့္ဥပေဒအသစ္တြင္ တစ္ကမၻာလုံးသုံးေနေသာ အခြင့္အေရးနွင့္ တန္းတူရိွနိုင္မည္ဟု ဦးခမ္လ်န္စြမ္းက ေျပာပါသည္။ စားသုံးသူကာကြယ္ေပးေရး ဥပေဒကို ၂၀၁၄ ခုနွစ္ မတ္လ (၁၄) ရက္ေန႔မွာ ျပဌာန္းခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

Comments

comments