စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေျမေနရာေပးႏိုင္ေၾကာင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဆို

ကႏၱာရ၀တီတိုင္းမ္

ျပည္နယ္အစိုးရအေနျဖင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို အစီအစဥ္တက်  လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္လိုလွ်င္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအတိုင္း ေျမေနရာမ်ား ေပးႏိုင္ေၾကာင္း ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသို႔ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 

̏ ကြ်န္ေတာ္တို႔ စိုက္ပ်ိဳးေရးနဲ႔ စက္မႈလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ရန္အတြက္ ေျမေနရာေတြရွိတယ္။ ဟုတ္ၿပီ ကြ်န္ေတာ္ေျပာမယ္ လုပ္ငန္းရွင္ေတြအေနနဲ႔ တကယ္တမ္းလုပ္ငန္းေတြကို plan က်က်လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မယ္ဆိုရင္ ကြ်န္ေတ္ာေျမေနရာေပးလို႔ရတယ္။ ဒီျပည္နယ္အတြင္းမွာရွိတာ ကြ်န္ေတာ္ေပးလို႔ရတယ္။ မူဝါဒအပိုင္းနဲ႔အညီ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြနဲ႔အညီရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွဳလုပ္ငန္းေတြကို ကြ်န္ေတာ္ေပးလို႔ရတယ္။ ˝ ဟု ကယားျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးအယ္လ္ေဖာင္းရိွဳက ဒီဇင္ဘာလ ၇ရက္ေန႔တြင္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုရာတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 

ကယားျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးအယ္လ္ေဖာင္းရိွဳ ဒီဇင္ဘာလ ၇ရက္ေန႔တြင္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုစဥ္

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ေျမေနရာသည္လည္း အဓိကလိုအပ္ခ်က္တစ္ခု ျဖစ္ေနေၾကာင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ေျပာပါသည္။

သို႔ရာတြင္ ေတာင္သူမ်ားက ေျမေနရာမလိုအပ္ဘဲ အရင္းအႏွီးႏွင့္ တိက်ေသခ်ာေသာ ေစ်းကြက္တစ္ခုသာ လိုအပ္ေနေၾကာင္းဆိုၾကသည္။ ထို႔အျပင္ ေျပာင္းမ်ားကို ရန္ကုန္၊ မႏၱေလးရွိပြဲရံုမ်ားသို႔ တင္ပို႔ကာေရာင္းခ်ရာတြင္ ကားခေစ်းမ်ားေနသည္ကို ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ကုန္သည္ကားမ်ားႏွင့္ ေစ့စပ္ညွိႏွိဳင္းေစရန္ ေတာင္သူမ်ားက အလိုရွိသည္။

̏ ကြ်န္ေတာ့္အေနနဲ႔ ဒီေျမေပးမယ္ ဧက၅၀၀၀ ေပးမယ္ဆိုတဲ့ဟာေတြက ကြ်န္ေတာ့္အေနန႔ဲ ကြ်န္ေတာ္ဘာမွအားမေပးဘူး လိုလည္းမလိုအပ္ဘူး ေနာက္ဆက္တြဲျပႆနာေတြ အမ်ားႀကီးရွိတယ္ေပါ့ေနာ။ တကယ္လိုအပ္ေနတာက ဥပမာ ကြ်န္ေတ္ာတို႔ ခါတိုင္းေျပာေျပာေနတဲ့ ရွိေနတဲ့သီးႏွံကုန္ၾကမ္းေတြကို ကုန္ေခ်ာျဖစ္ႏိုင္ေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ၊ Export ဘယ္လိုလုပ္မလဲေပါ့ ဒီေစ်းကြက္ကို ဘယ္လိုရွာမလဲေပါ့ ေနာက္သူတို႔အစိုးရအေနနဲ႔ စပါးဧက ဧရာဝတီတိုင္းလို ၾကားခံဝယ္ေပးတာမ်ိဳးတို႔၊ မဝယ္ေပးႏိုင္ရင္ေတာင္မွ ဘဏ္နဲ႔ခ်ိတ္ဆက္ၿပီးေတာ့ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးတာမ်ိဳးတို႔။ ကြ်န္ေတ္ာတို႔ေတာင္သူေတြက ေကာက္ထားႏိုင္ဖို႔ ေငြလိုတယ္ေလ၊ မေကာက္ထားႏိုင္ရင္ေတာ့ ကုန္သည္ေတြရဲ႕ ခ်ယ္လွယ္မႈေတြကို ခံေနရမွာပဲ။˝ ဟု ကယားျပည္နယ္ ေျပာင္းဖူးစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ေရာင္းဝယ္သူမ်ား အသင္းမွ အဖြဲ႔ဝင္ ဦးဦးရယ္က ေျပာသည္။

ေဘာလခဲေဒသဘက္တြင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား လာေရာက္လုပ္ကိုင္ၾကသည့္ ေတာင္သူလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အေနျဖင့္ ေဒသခံေတာင္သူမ်ားထံသို႔ တစ္ႏွစ္လွ်င္ တစ္ဧက သံုးသိန္းႏွဳန္းျဖင့္ ေျမဧကမ်ားစြာကို ငွါးရမ္းကာလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္လွ်က္ ရွိေနေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ ေျမဧကငွါးရမ္း လုပ္ကိုင္ရာတြင္ အဓိက ေျပာင္းဖူးမ်ားကိုသာ စိုက္ပ်ိဳးၾကသည္။ 

ေတာင္သူမ်ားအေနျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ေျမေနရာကို အဓိကေတာင္းဆိုျခင္း မဟုတ္ဘဲ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းတြင္ လိုအပ္သည့္အရင္းအႏွီးမ်ားအျပင္  စက္ယႏၱရားမ်ားျဖင့္လည္း ေဆာင္ရြက္လိုၾကေၾကာင္းကို အစိုးရသို႔ တင္ျပခဲ့ၾကသည္။ 

̏ စက္ယႏၳရားေတြကို ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံေပးမယ္ဆိုရင္၊ စက္ယႏၱရားေတြကို ေငြရွင္းေပးမယ္ဆိုရင္ ဖြံြ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းေတြ အမ်ားႀကီးတိုးတက္လာမွာပါ။ အဲလို ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာတဲ့အျပင္ စိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ေတြ ကုန္က်စရိတ္ေတြ ၿပီးေတာ့ Stock ေတြက်န္ၿပီးေတာ ခုဏေျပာတ့ဲ ႏိုင္ငံတကာ ကုန္ေစ်းအတိုင္း ေျပာင္း၊ စပါး တရုတ္၀ယ္ရင္လည္း ကြ်န္ေတာ္တို႔ုကို ေရာင္းႏိုင္တဲ့စက္ရွိမွာ။ ခုက က်ေတာ္တို႔ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းကို ဒီေန႔ခ်ိန္ထိ လက္ေတြနဲ႔ဘဲ လုပ္ေနရတဲ့အတြက္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ Stock ေတြက ျမင့္မွာပဲ။ အဲ့အတြက္ ေတာင္သူေတြက ရွံဳးမွာပဲ။˝ ဟု စိုက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက ဆိုသည္။

အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ စက္ယႏၱရားမ်ားျဖင့္ မလုပ္ကိုင္ႏိုင္ၾကေသးသည့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လူအင္အားျဖင့္သာ လုပ္ေဆာင္ၾကသည့္အတြက္ ထြက္ရွိလာသည့္ သီးႏွံမ်ားေရာင္းခ်ရာတြင္ ေစ်းနိမ့္ေနသည့္အတြက္ ေတာင္သူမ်ား အရံွဳးႏွင့္ရင္ဆိုင္ေနရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စက္ယႏၱရားမ်ားလိုအပ္သည့္အေပၚ အစိုးရအေနျဖင့္ ေတာင္သူမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းေပးရန္ ေတာင္သူလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

Comments

comments