စီးပြားေရးက႑ အစိုးရ၏ ပံ့ပိုးမႈ လိုအပ္ဟု ေျပာင္းစိုက္ ထုတ္လုပ္သူမ်ားအသင္း ဥကၠဌေျပာ 

မူအက္စတာ

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ျပည္နယ္အစိုးရမွ အစိတ္အပိုင္းအခ်ိဳ႕၌ ပံ့ပိုးကူညီေပးမႈမ်ားျဖင့္ ဦးေဆာင္ေပးရန္ လိုအပ္ေနေၾကာင္း ကယားျပည္နယ္ ေျပာင္းစိုက္ထုတ္လုပ္သူမ်ားအသင္း ဥကၠဌ ဦးျမင့္ေမာင္က ေျပာၾကားသည္။

“အစိုးရကို ေျပာရမွာေတာ့ ခက္တယ္။ အစိုးရက အခု ဘယ္လိုျပန္ေျပာလဲ ဆိုေတာ့ အေျပာင္းလဲတစ္ခု လုပ္တာတဲ့။ အစိုးရတစ္ခုထဲပါတာ မဟုတ္ဘူးတဲ့။ ခင္ဗ်ားတို႔လည္း ကိုယ္တိုင္လုပ္မွရမယ္။ အၿမဲတမ္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ေျပာတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကလည္း တတ္ႏိုင္သေလာက္လုပ္တယ္ေပါ့ေနာ္။ ဒါေပမဲ့ အဓိကကေတာ့ မိဘနဲ႔တူတဲ့ အစိုးရပါမွ သားသမီးက လုပ္လုိ႔ရမွာ။ သူတို႔ကို ဘယ္ပဲတင္ျပတင္ျပ ခင္ဗ်ားတို႔ လိုတယ္။ ခင္ဗ်ားတို႔အဓိကပဲတဲ့။ ေျပာင္းလဲမယ္ဆိုရင္ အားလုံး အတူတူေျပာင္းလဲမွ ရတယ္ဆိုၿပီး လြဲလြဲခ်ေနတယ္”ဟု ၎ကေျပာသည္။

ျပည္နယ္တြင္းရွိ ေတာင္သူမ်ားမွ ေဈးကြက္စီးပြားေရးစနစ္အတြင္း ယွဥ္ၿပိဳင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈ အားနည္းေနျခင္းေၾကာင့္ အစိုးရ၊ ျပည္သူ၊ ေတာင္သူႏွင့္ အျခားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၿပီး ဟန္ခ်က္ညီညီ လုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ဦးျမင့္ေမာင္က ထည့္သြင္း ေျပာၾကားသည္။

ျပည္နယ္အတြင္း ေတာင္သူမ်ားအေနျဖင့္ အဆင့္ျမင့္စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑၌ အသားမက်ေသးသည့္အျပင္ ရံဖန္ရံခါ ရာသီဥတုေဖါက္ျပန္မႈက သီးႏွံအထြက္နည္းေစၿပီး သီးႏွံ၏ အရည္အေသြးဆိုင္ရာ က်ဆင္းမႈမ်ား ႀကံဳေတြ႔ေနၾကရသည္ဟု ေျပာင္းစိုက္ေတာင္သူ ဦးသန္းဇံက ေျပာသည္။ 
“အခုက သီးႏွံေတြစိုက္တဲ့ခါက်ေတာ့ သီးႏွံေစ်းကလည္း မေကာင္း။ ဆန္ျပန္ဝယ္စားဖို႔လည္း မေလာက္မငွ ျဖစ္ေနတယ္ေလ။ အခုက သီးႏွံေစ်းကလည္းေစ်းက်။ ရာသီဥတုကလည္း မေကာင္း ေဖာက္ျပန္ေတာ့ သီးႏွံေတြလည္း မရၾကဘူးေလ။” ဟု ေလာပိတေက်းရြာေန ေတာင္သူဦးသိန္းဇံက ေျပာသည္။

မ်က္ေမွာက္ကာလမွာပင္ စိုက္ပ်ိဳးသီးႏွံေဈးကြက္ကို စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္အခ်ိဳ႕က လက္ဝါးႀကီးအုပ္ထားေနၿပီး ေဒသခံ အေသးစား/အလတ္စား လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ေသာ အေျခအေနမရရိွျခင္းသည္ တရားမွ်တမႈမရိွဟုု ဦးျမင့္ေမာင္က ေဝဖန္သည္။

“အခုဒီမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရၿပီဆိုတာနဲ႔ လံုးဝသြားလို႔မရတဲ့နယ္ေျမမွာ စီးပြားေရးသမားေတြက လံုးဝလက္၀ါးႀကီးအုပ္ၿပီးေတာ့ တကယ္တမ္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရယူသြားမယ္ဆိုရင္ ဦးတို႔ရဲ႔ အေမြအႏွစ္ေတြအားလံုး သူတို႔လက္ထဲေရာက္သြားမွာ ဦးတို႔ ေဒသခံေတြက ဒီစိုက္ပ်ိဳးေရးအလုပ္နဲ႔ပဲ ဆက္ေနသြားရေတာ့မွာ၊ ဦးတုိ႔ဘက္ ထိုက္သင့္သေလာက္ေတာ့ စီးပြားေရးေလာကမွာ ဦးတို႔ေဒသခံေတြ ပါဝင္သင့္တယ္လို႔ထင္တယ္” ဟု ဦးျမင့္ေမာင္ကေျပာပါသည္။

ကယားျပည္နယ္မွ ထြက္ရွိသည့္ ေျပာင္းသီးႏွံမ်ားကို ရန္ကုန္၊ မႏၱေလးပြဲရံုမ်ားသို႔ တင္ပို႔ၿပီး ထိုမွတစ္ဆင့္ တရုတ္ႏိုင္ငံသို႔ဆက္လက္တင္ပို႔ရာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ ဝယ္ယူမႈအေျခအေန၊ ေစ်းႏွဳန္းမ်ား စိတ္ႀကိဳက္ေဈးကစားေနေသာ အေျခအေန အေပၚမူတည္ၿပီး ေဒသခံေတာင္သူမ်ား နစ္နာမႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

Comments

comments