စီးပြားေရးတိုးတက္ႏွဳန္း ေႏွးေကြးမႈကို SMEs ျမွင့္တင္ျခင္းျဖင့္ အေျဖရွာမည္

ထ်ိဳးျမာ

နည္းပညာပိုင္း ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အားနည္းေန၍ ခန္႔မွန္ထားသည္ထက္ စီးပြားေရး တိုးတက္မႈ  ေႏွးေကြးေနေသာ ကယားျပည္နယ္အား အေသးစားအလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္ တိုးတက္ရန္ ရည္မွန္းထားေၾကာင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ေျပာသည္။

လွ်ပ္စစ္မီးႏွင့္ လမ္းပမ္းဆက္သြယ္ေရးမ်ား တျဖည္းျဖည္းေကာင္းမြန္လာၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း အျခားစီးပြားေရးက႑မ်ား တိုးတက္မႈ ေႏွးေကြးေနမႈအေပၚ အာရံုစိုက္မည္ဟု ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ေျပာၾကားသည္။ 

၎က အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းေဆြးေႏြးပြဲကို မတ္လ ၁၂ ႏွင့္ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ ကယားျပည္နယ္၊ လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕ရိွ ျပည္နယ္ခန္းမ၌ က်င္းပျပဳခဲ့သည္။

ႏွစ္ရက္အတြင္း၏ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားသည္ ျပည္နယ္၏ SME အခန္းက႑အတြက္ တိုးတက္ရာတိုးတက္ေၾကာင္း အရိွန္အဟုန္နွင့္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္ဟု ကယားျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ထည့္သြင္းေျပာၾကားထားသည္။

ကယားျပည္နယ္သည္ လူဦးေရနည္းပါးၿပီး လွွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား လုံေလာက္စြာရရိွၿပီး ခရီးသြားလုပ္ငန္းတိုးတက္ေရးအတြက္လည္း အလားအလာေကာင္းေသာ ေဒသတစ္ခုျဖစ္သည္။ ၆၅ ရာခိုင္ႏွဳန္းေသာ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ လယ္ယာလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ၿပီး စပါးႏွင့္ ေျပာင္းသည္ ေဒသ၏ အဓိကထြက္ကုန္မ်ားျဖစ္သည္။

ထို႔သို႔အခ်က္မ်ားအေပၚအေျခခံ၍ ေဒသ၏ အားသာခ်က္ႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ဝိုင္းဝန္းေဆြးေႏြးၿပီး ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား ေပၚထြက္လာၿပီး ထိုမဟာဗ်ဴဟာမ်ားကိုလည္း ဆက္လက္ပူးေပါင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားႏိုင္ရန္ ရည္မွန္းထားသည္ဟု စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနမွ ညြန္ၾကားေရးမွဴး ေဒၚေအးေအးဝင္းက ေျပာသည္။

“က်မတို႔လိုခ်င္တဲ့ ပန္းတိုင္ျဖစ္တဲ့ SMEs(Small and Medium Enterprises) ေတြ ဖြြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို တစ္ႏုိင္ငံလုံးမွာရိွ အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းေတြ ျပည္နယ္အစိုးရေတြ တိုင္းျပည္ရဲ႕အစိုးရေတြ ဒါေတြရဲ႕အားေကာင္းတဲ့ ပံ့ပိုးမွဳေတြရိွမွ SMEs ရဲ႕လိုခ်င္တဲ့ပန္းတိုင္ကို ေရာက္ရိွမွာျဖစ္ပါတယ္။ အခုခ်ိန္မွာေတာ့ နိုင္ငံေတာ္ကေန အသိအမွတ္ျပဳၿပီး ေတာ့ sme ေတြပ့့ံပိုးေပးမဲ့ အစီအစဥ္ကို အရမ္းကို အာရုံစိုက္ၿပီးေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္” ဟု၄င္းက ေျပာပါသည္။

အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ကယားျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ျပည္နယ္ CSOs မ်ား၊ ျပည္နယ္ စီးပြာေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား တက္ေရာက္ခ့ဲၾကသည္။

မတ္လ ၁၂ ရက္မွ ၁၃ ရက္အတြင္း စက္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ စစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန (ရုံးခ်ဳပ္)မွ ညြန္ၾကားေရးမွဳးခ်ဳပ္ႏွင့္ တာဝန္ရိွသူမ်ား၊ ေဒၚႏြယ္ႏြယ္လြင္ႏွင့္ အျခားပညာရွင္မ်ား၏ ကူညီပံ့ပိုးမႈျဖင့္ ကယားျပည္နယ္၏ မူဝါဒလမ္းစဥ္ေရးဆြဲႏိုင္ေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

Comments

comments