စီးပြားေရးရင္ႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈတြင္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမ်ား ထားရိွရမည္ဟုဆို

မူအက္စတာ

ကယားျပည္နယ္၏ လက္ရွိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ ႏွစ္ဖက္တပ္မ်ား ပစ္ခတ္မႈမရိွေသးေသာ္လည္း ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္အတူ စီးပြားေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံေရးမ်ား အျပန္အလွန္အားၿပိဳင္မႈမ်ားေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကို ထိခိုက္လာေစႏိုင္ေၾကာင္း ကယားျပည္နယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အနီးကပ္ လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ေနသူ ခူးပလုရယ္က ေျပာသည္။

“ဒီျပည္နယ္မွာတစ္ခုေကာင္းတာက အခုထိႏွစ္ဖက္တပ္ေတြ မပစ္ၾကမခတ္ၾကတာ တစ္မ်ိဳးေတာ့ေကာင္းတယ္။ သာမာန္ျပည္သူ လူထုအေနနဲ႔ ေကာင္းတယ္ေပါ့။ ဒါေပမယ့္တစ္ဖက္ကေန ျပန္ၾကည္႔လိုက္တဲ့အခါက်ေတာ့ စီးပြားေရးနဲ႔ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈေတြက ဟိုဖက္နဲ႔ဒီဖက္ လြန္ဆြဲမႈေတြျဖစ္လာတဲ့အေပၚမွာ ဒါကလည္း ၾကာလာရင္ အားၿပိဳင္မႈေတြ ျဖစ္လာႏိုင္တယ္။ ၾကာလာရင္ေတာ့အဆိုးဖက္ကို ဦးတည္သြားမွာလားဆုိတဲ့ စိုးရိမ္စိတ္ေတြရွိလာတယ္။ အဲ့မ်ိဳးဆိုရင္ေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ခုလက္ရွိထိန္းေနတဲ့ အေျခအေနကိုလည္း မထိခိုက္ဘူးလို႔လည္း မေျပာႏိုင္ဘူးေပါ့ေနာ” ဟု ခူးပလုရယ္က ေျပာပါသည္။

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းျဖစ္ေစ၊ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းျဖစ္ေစ၊ အႀကီးစားစီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ေစ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ တိုင္ပင္ကာ မျပဳလုပ္ႏိုင္ပါက ေနာက္ပိုင္း မလိုလားအပ္ေသာ အဖုအထစ္ႀကီးမ်ား ျဖစ္ပြားလာႏိုင္ေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

လမ္းေဖာက္လုပ္ျခင္းကိစၥ၊ ေရသြယ္ယူေရးကိစၥႏွင့္ အျခားကိစၥအေသးအဖြဲ႔ကိစၥမ်ားကိုပင္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္မွ ပြင့္လင္းျမင္သားမႈမ်ားျဖင့္ အျပန္အလွန္ဆက္ဆံေရးတည္ေဆာက္ထားမွလွ်င္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ဆက္ဆံေရးမ်ားတည္ေဆာက္ႏိုင္ၾကမည္ဟု ခူးပလုရယ္က ေျပာသည္။

ကယားျပည္နယ္၏ လက္ရွိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္အေျခအေနသည္ ထိလြယ္ရွလြယ္သည့္ အေျခအေနတြင္ရွိေနေသာေၾကာင့္ အစိုးရမွ ျပည္နယ္အတြင္းရွိ စီမံကိန္းႀကီးလုပ္ငန္းကို ေဆာင္ရြက္မည္ဆိုလွ်င္ ၿငိမ္ခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ေသာသူမ်ားႏွင့္ ေသခ်ာညိွႏိွဳင္းတိုင္ပင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

မယ္စဲ့ၿမိဳ႕နယ္အေျခခ် တပ္မေတာ္တပ္သားတစ္ဦးက “ေကအဲန္ပီပီဘက္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလက္မွတ္ယူၿပီးသာေျပာတယ္ ကြ်န္ေတာ္တို႔နဲ႔က ကိုယ္ေပါင္း စိတ္ခြာ အဲ့မ်ိဳးပါပဲ၊ ဘယ္ခ်ိန္ျပန္ၿပီး ပစ္ခတ္ၾကမလဲဘဲ စိုးရိမ္ေနရတယ္၊ ဒါေတြကေတ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဖက္က စိုးရိမ္မႈေပါ့” ဟု နယ္စပ္ေဒသမွ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ အစိုးရစစ္တပ္မွ အမည္မေဖၚလိုသူ တပ္သားတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ကယားျပည္နယ္သည္ ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီ(KNPP)ႏွင့္ အစိုးရစစ္တပ္အၾကား အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးထားၿပီး ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္း မရိွေသာ ျပည္နယ္ျဖစ္သည္။

 

Comments

comments