“ဆယ္ေတာရုုိ ေႏြရာသီအားကစားပြဲေတာ္မွသည္… ျပည္နယ္အားကစားဖြံ႔ၿဖိဳးမႈသုုိ႔…”

ကယားျပည္နယ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းရွိ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ အေသးငယ္ဆံုး ျပည္နယ္ေလးတစ္ခုျဖစ္၏။ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအနည္းဆံုုးျပည္နယ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး လူဦးေရ(၃)သိန္းေက်ာ္သာရွိသည့္ ဘာသာေပါင္းစံု၊ လူမ်ိဳးစုုေပါင္းစံုေနထုိင္သည့္ ျပည္နယ္တစ္ခုျဖစ္၏။

ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ျပည္တြင္းစစ္ဒဏ္ခံခဲ့ရသျဖင့္ လူငယ္မ်ား၏ပညာေရး၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္ အားကစားက႑မ်ားတြင္ အျခားျပည္နယ္၊ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားႏွင့္ ႏွိဳင္းယွဥ္ပါက ေနာက္က်က်န္ခဲ့သည္ဟု ေျပာႏိုင္၏။ ထုိ႔အျပင္ လူငယ္မ်ား၏ မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစြဲမႈသည္ ျမင့္မားလ်ွက္ရွိ၏။

သုိ႔ေသာ္လည္း ကယားျပည္နယ္သည္ အားကစားက႑တြင္ အစဥ္အလာရွိသည့္ ျပည္နယ္တစ္ခုဟု ေျပာဆုိႏိုင္၏။ ျမန္မာ့လက္ေရြးစင္ အားကစားသမားေပါင္းမ်ားစြာ ေပၚထြက္ခဲ့ဖူး၏။ ယခုလဲေပၚထြက္ေနဆဲျဖစ္၏။

ေဒသတြင္းအားကစားက႑ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ဖုိ႔ဆုိလ်ွင္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရ၊ ျပည္နယ္အစုုိးရ၊ ေဒသခံစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ ဟန္ခ်က္ညီညီ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္ ျပည္နယ္တြင္း အားကစားက႑ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ လြန္စြာအေရးပါလွ၏။

ကယားျပည္နယ္၊ ဖရူဆုိၿမိဳ႕နယ္၊ ထီးေပၚဆုိေက်းရြာအုပ္စု၊ ေဒါေညးခူ ေက်းရြာအနီး ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ “ ဆယ္ေတာရုိ လူငယ္မ်ားၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ပညာေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစင္တာ”တြင္ (၁၉.၄.၂၀၁၉) ရက္ေန႔မွ (၂၂.၄.၂၀၁၉) ရက္္ေန႔အထိ (၄)ရက္တာ ဆယ္ေတာရို ေႏြရာသီအားကစားၿပိဳင္ပြဲကုိ က်င္းပေပးခဲ့၏။

အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီး အသက္(၂၀)ေအာက္ ေဘာ္လီေဘာၿပိဳင္ပြဲႏွင့္ ေျပး၊ ခုန္၊ ပစ္ၿပိဳင္ပြဲမ်ားကို ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ က်င္းပေပးခဲ႔၏။ အမ်ိဳးသားေဘာ္လီေဘာၿပိဳင္ပြဲတြင္ အသင္း(၁၇) သင္း ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၿပီး အမ်ိဳးသမီးအသင္း (၅)သင္းဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည္။

အဆိုပါ အားကစားပြဲေတာ္ဖြင့္ပြဲသုိ႔ ဖရူဆုိၿမိဳ႕နယ္၊ အမွတ္(၁) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္၊ ဦးသဲရယ္မွတက္ေရာက္ၿပီး အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့သည္။ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးသဲရယ္မွ “ အားကစားပြဲက်င္းပေပးရတဲ့ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္က အခ်င္းခ်င္းခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးၿပီး အားကစားေကာင္းမ်ား ေပၚထြန္းဖို႔နဲ႔ အားကစားနည္းေတြကုိ စနစ္တက်ေလ့လာသင္ယူႏုိင္ဖုိ႔ျဖစ္ပါတယ္“ ဟုေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးသဲရယ္မွဆက္လက္ၿပီး “အားကစားသမားအခ်င္းခ်င္း မေတာ္တဆထိခုိက္မိရင္လည္း အၿငိဳးအေတးမထားၾကဖုုိ႔၊ သည္းခံခြင့္လြတ္ၾကဖို႔လုိေၾကာင္း၊ အားကစားၿပိဳင္ပြဲအတြင္း ျဖစ္တဲ့ျပႆနာေတြကုိ အၿငိဳးအေတးထားၿပီး အိမ္အထိ၊ ရြာအထိ သယ္ျပန္သြားၿပီး ရန္သူသဖြယ္ျဖစ္သြားတာမ်ိဳးဟာ ေကာင္းတဲ့အေလ့အထ မဟုတ္ဘူး˝လို႔ လူငယ္အားကစားသမားမ်ားကုိ ကယားဘာသာစကားျဖင့္ လမ္းညႊန္ဆံုးမေပးခဲ့ပါသည္။

အဆုိပါအားကစားၿပိဳင္ပြဲကုိ ဦးေဆာင္က်င္းပသည့္ ပညာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးေဖာင္ေဒးရွင္းမွ အမႈေဆာင္ဒါရုိက္တာ ဦးထူးခ်စ္မွလည္း “လူငယ္မ်ားအေနႏွင့္ အားကစားစိတ္ဓာတ္ ရွင္သန္ထက္ျမက္ေရး၊ ျပည္နယ္တြင္းမူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစြဲမႈ ေလ်ာ႔နည္းပေပ်ာက္ေစေရးႏွင့္ ထူးခြ်န္ထက္ျမက္သည့္ ျပည္နယ္ကုိယ္စားျပဳ အားကစားသမားမ်ား၊ ေပၚထြက္ေရးအတြက္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း“ ေႏြရာသီအားကစားၿပိဳင္ပြဲ ျပဳလုပ္ေပးရသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ကုိ ေျပာၾကားခဲ႔၏။

အဆုိပါ ေႏြရာသီအားကစားပြဲေတာ္သို႔ ျပည္နယ္ကုိယ္စားျပဳ ေဘာလံုး၊ ေျပး၊ ခုန္၊ ပစ္၊ လက္ေဝွ႔ႏွင့္ ရုုိးရာလက္ေဝွ႔ အားကစားသမားေဟာင္းမ်ားမွ လာေရာက္ပူးေပါင္းခဲ့ၿပီး လူငယ္အားကစားသမားမ်ားအား ၎တုိ႔၏အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကုိ မ်ွေဝေပးခဲ့ၾကၿပီး အားေပးစကားမ်ားေျပာၾကားခဲ႔သည္။ ထို႔အျပင္ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္း လက္ေဝွ႔ခ်န္ပီယံေဟာင္းမ်ားမွ ဟန္ေရးျပထုုိးသတ္ျပခဲ့ၾကၿပီး လူငယ္မ်ားအေနနဲ႔ လက္ေဝွ႔အားကစားကုိ စိတ္ဝင္စားမႈရွိလာေအာင္ ေဟာေျပာစည္းရံုးေပးခဲ့ၾက၏။

ထုိ႔အျပင္ ေျပး၊ ခုန္၊ ပစ္အားကစား နည္းစနစ္ပိုင္းဆုိင္ရာႏွင့္ ေျပး၊ ခုန္၊ ပစ္ၿပိဳင္ပြဲမ်ားကုိ ဦးေဆာင္ျပဳလုပ္ေပးခဲ့သည့္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အားကစားသိပၸံေက်ာင္းမွ ေျပးခုန္ပစ္နည္းျပခ်ဳပ္ ဦးေဌးေဇာ္ဦးမွ ျပည္နယ္ကုိယ္စားျပဳ အားကစားႏွင္႔ ျပည္နယ္လက္ေရြးစင္ေဟာင္း ထူးခြ်န္အားကစားသမားမ်ားအေၾကာင္း ေျပာျပခဲ့ၿပီး စနစ္တက် ေလ့က်င့္သင္ယူၾကပါရန္ အားေပးစကားေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ကယားျပည္နယ္သည္ ျပည္နယ္ေသးငယ္ေသာ္လည္း အားကစားႏွင့္ပတ္သက္လ်ွင္ ေကာင္းမြန္သည့္ အစဥ္အလာမ်ားရွိခဲ့၏။ ႀကိဳးစား အပင္ပန္းခံႏိုင္သည့္ လူငယ္မ်ားစြာရွိ၏။ လူငယ္အားကစားဖြံံၿဖိဳးေရးကုိ စိ္တ္ဝင္စားသည့္ အားကစားသမားေဟာင္း မ်ားစြာရွိ၏။ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ဘာသာေရးအသင္းအဖြဲ႔မ်ားမွ အတတ္ႏိုင္ဆုံး ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ေနၾက၏။ ေဒသခံစီးပြားေရးသမားမ်ား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားမွလည္း တတ္ႏိုင္သည့္ဖက္မွ ပံ့ပုိးကူညီေပးေနၾက၏။

သုိ႔ေသာ္လည္း ျပည္နယ္အစုိးရႏွင့္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား စနစ္တက်ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အားနည္းေနေသး၏။ ျပည္နယ္အားကစား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ဆုိလ်ွင္ ျပည္နယ္အစုုိးရႏွင့္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ေဒသတြင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနႏွင့္ စနစ္တက်၊ ဟန္ခ်က္ညီညီ၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖုုိ႔ လုိအပ္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။………………..

ထူးခ်စ္

(စာေရးသူသည္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားအေရး ေဆာင္ရြက္ေနသူျဖစ္ၿပီး ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွ ေပးသည့္ အာေသာက၊ လူ႔အခြင့္အေရးဆု၊ ၂၀၁၀ခုႏွစ္၊ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံမွေပးသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုႏွင့္ ၂၀၁၄ခုႏွစ္    7 DAY Hero ဆုမ်ားကုိ ရရွိထားသူျဖစ္ပါသည္။ )

Comments

comments