ဇနီးအား ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ႏွိပ္စက္သူ တရားစြဲဆိုခံရ

စူးမယ္။       ။

ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕နယ္ ေဒါဘူးကူးအုပ္စု ေဒါေပၚကလဲေက်းရြာတြင္ အရက္ေသစား ေသာက္စားမူးယစ္ၿပီး မိမိ၏ သားမယားအေပၚ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ အႀကိမ္ႀကိမ္ နွိပ္စက္မႈ တစ္ရပ္ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕မ ရဲစခန္းမွ သိရသည္။

ေဒါဘူးကူး ေက်းရြာ အုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမွ ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရံုးသို႔ တင္ျပခဲ့ရာမွ ရဲစခန္းသို႕ အမႈဖြင့္ တိုင္ၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေဒါေပၚကလဲေက်းရြာေန ဦးလ်ားရယ္ အသက္ ၅၉ နွစ္သည္ အရက္ေသစာမ်ား ေသာက္စားမူးယစ္ၿပီး မိသားစုအေပၚ နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ျပႆနာ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွာ၍ ဆူပူေသာင္းက်န္းေနသျဖင့္ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအဖြဲ႔မွ အႀကိမ္ႀကိမ္ေခၚယူ သတိေပး ဆံုးမေသာ္လည္း နာခံျခင္း မရွိသည့္အျပင္ ရပ္ရြာ ေအးခ်မ္းသာယာေရးနွင့္ တရား ဥပေဒစိုးမိုးေရးကို ထိခိုက္လာနုိင္သျဖင့္ ေျခခ်ဳပ္နွင့္ ခံဝန္ ဥပေဒအရ အေရးယူေပးနုိင္ရန္ ေဒါဘူးကူးေက်းရြာ အုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမွ ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရံုးသို႔ တင္ျပခဲ့သည္။

ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရံုးမွ ဧၿပီလ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ၿမိဳ႕နယ္စီမံခန္႔ခြဲမွဴ ေကာ္မတီနွင့္ ၿမိဳ႕နယ္လံုၿခံဳေရး ၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးနွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး ေကာ္မတီ အစည္းအေဝးဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ အေရးယူသင့္ေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရံုး၏ စာအမွတ္ ၂/ ၃-၃၄ (၃၁၆) / ဦး ၁ျဖင့္ အမႈဖြင့္ အေရးယူခဲ့သည္။

ေျခခ်ဳပ္နွင့္ ခံဝန္ ဥပေဒပုဒ္မ ၅(၁)(စ)(ဆ) ျဖင့္ ဒီးေမာ့ဆိုရဲစခန္းမွ ဧၿပီလ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ အမႈဖြင့္ခဲ့ၿပီး ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ တရားစြဲဆိုကာ တရားရံုးမွ အာမခံျဖင့္ ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့သည္။

Comments

comments