ဌာေနတိုင္းရင္းသားမဟုတ္တဲ့သူေတြ ကယား(ကရင္နီ)ျပည္နယ္ကို လာေရာက္ေနထိုင္တဲ့အေပၚ ေဒသခံမ်ား သံုးသပ္ခ်က္ (ရုပ္သံ)

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒီကယားျပည္နယ္မွာ ဌာေနတိုင္းရင္းသား မဟုတ္တ့ဲ လူမ်ိဳးစုေတြ ဝင္လာေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေလးကို စိုးရိမ္စရာတစ္ခ်က္ေတာ့ေတြ႔မိတယ္။ အရင္တုန္းကဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ စစ္တမ္းအေနနဲ႔ ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ လြန္ခ့ဲတ့ဲ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ အစိတ္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သိတတ္စအရြယ္တုန္းကဆိုရင္ ေတာ္ေတာ္ေလးကို ဌာေနတိုင္းရင္းသားေတြ မဟုတ္တ့ဲ လူမ်ိဳးစုေတြ မရွိသေလာက္ေပါ့ေနာ္။ ဒီေခတ္ဒီႏွစ္အေနနဲ႔ ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ေနရာတကာမွာ သူတို႔က ဒီစီးပြားေရးပိုင္းမွာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ တျခားပိုင္းမွာပဲျဖစ္ျဖစ္ သူတို႔ႀကီးစိုးေနတာကို ေတြ႔ရတယ္။

Comments

comments