တန္ဖိုးျမွင့္ထုတ္ကုန္ျဖင့္ ကယားျပည္နယ္ႀကီး တိုးတက္ပါေစ

သ်ွံထြန္းေတာက္ေရးသားသည္။

“မင္းတို ့ျမန္မာျပည္က ဘီယာေတြရဲ့ အရသာကို ငါမႀကိဳက္ဘူးကြာ။”
“ကၽြန္ေတာ္လည္း ဂ်ပန္က ဘီယာရဲ့ အရသာကို မႀကိဳက္ဘူးဗ်”

အႏွီစကားကိုေျပာျဖစ္ခဲ့တာကေတာ့ စာေရးသူနဲ႔ ဂ်ပန္နိုင္ငံ Kyoto Comparative Law Centre – KCLC က ပေရာ္ဖက္ဆာ မစ္စတာကီႏိုရွိတာ တို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ မစ္စတာ ကီႏိုရွိတာ ဆိုတာ ျမန္မာနိုင္ငံမွာ ၂ ႏွစ္ေက်ာ္ ေနထိုင္ခဲ့ဖူးသူတစ္ေယာက္ျဖစ္လို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေၾကာင္းကိုလည္း ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသိထားသူပါ။

ျမန္မာနိုင္ငံရဲ့ မူပိုင္ခြင့္ဥပေဒ ထုတ္ျပန္ႏိုင္ေရးအတြက္ လိုအပ္တဲ့ အသိပညာေတြ ျဖန္႔ေဝခဲ့သလို ဥပေဒၾကမ္းတစ္ခု ရုပ္လုံးေပၚလာေအာင္ ထုဆစ္ေပးခဲ့သူလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ပေရာဖက္ဆာနဲ႔ စာေရးသူတို႔ ဘီယာေကာင္းေၾကာင္း မေကာင္းေၾကာင္း စကား ဆက္စပ္မိလို႔ ေျပာမိၾကရာက ရလာတဲ့ သင္ခန္းစာေတြရွိပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာေတြဟာ ကုန္ပစ္စည္း တစ္ခုကို ထုတ္လုပ္ရာမွာ မိမိတို႔အႀကိဳက္ကို အလြန္အသားေပးပါတယ္။ မိမိႏိုင္ငံအတြင္း အသုံးျပဳဖို႔အတြက္ပဲ ဆိုရင္ေတာ့ အဆင္ေျပေပမယ့္ ႏိုင္ငံတကာကို ထိုးေဖာက္ဖို႔အတြက္ဆိုရင္ေတာ့ မိမိတို႔အႀကိဳက္ကို သိဖို႔လိုသလို မိမိတို႔ တင္ပို႔မယ့္ႏိုင္ငံရဲ့ အႀကိဳက္ကိုလည္း သိဖို႔လိုပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံက ထုတ္လုပ္တဲ့ ဝိုင္ကိုေတာ့ ဂ်ပန္လူမ်ိဳးတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ႀကိဳက္ပါတယ္။ ေဈးႏွဳန္းလည္း ခ်ိဳသာ တဲ့အတြက္ ဂ်ပန္ကို ထုတ္လုပ္တင္ပို႔ဖို႔ အႀကံေပးပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ႏိုင္ငံတကာက ႀကိဳက္ႏွစ္သက္တဲ့ ထုတ္ကုန္ေတြ အမ်ားႀကီးရွိေပမယ့္ ႏိုင္ငံတကာေဈးကြက္မွာ မ်က္ႏွာပန္းလွၿပီး ေရာင္းတန္းဝင္မယ့္ တန္ဖိုးျမွင့္ ထုတ္လုပ္မႈေတြ ျဖစ္မလာတဲ့ အေျခအေနေတြ အေၾကာင္း ဆက္လက္ ေဆြးေႏြး ျဖစ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ 
စာေရးသူ ေနထိုင္တဲ့ ကယားျပည္နယ္မွာ ျပန္ၾကည့္ရင္လည္း ကယားဝက္အူေခ်ာင္း၊ ေခါင္ရည္၊ ရိုးရာအရက္ စတာေတြထြက္ေပမယ့္ တာရွည္အထားမခံတာ၊ ထုတ္ပိုးတဲ့စနစ္ အားနည္းတာေတြေၾကာင့္ ေဈးကြက္က ထင္သေလာက္ က်ယ္ျပန္႔မလာခဲ့ပါဘူး။

ဒီလိုေဒသထြက္ကုန္ေတြကို အေသးစား စီးပြားေရး လုပ္ငန္းအသြင္ ေဆာင္ရြက္ေနရာကေန အလတ္စား၊ အႀကီးစားအဆင့္ေတြကို တက္လွမ္းထုတ္လုပ္ႏိုင္ဖို႔ ေဆာင္ရြက္သင့္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ ေမးစရာရွိလာတာက ေဒသထြက္ကုန္ေတြကို ဘယ္လိုအရည္အေသြးျမွင့္ရမွာလဲ။ အရည္အေသြးျမွင့္တဲ့ နည္းေတြမသိဘူး၊ ေစ်။ကြက္ဘယ္လို ခ်ဲ႕ထြင္ရမယ္ဆိုတာ မသိဘူး ဆိုတဲ့ ေျမျပင္က ေမးခြန္းေတြကို အေျဖထုတ္ဖို႔ လိုပါတယ္။

ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္တဲ့ ႏိုင္ငံေတြအတြက္ ပထဆုံးလွမ္းခဲ့တဲ့ ေျခလွမ္းေတြကို ျပန္ၾကည့္ရင္ ဒီလို အေသးစား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြကို တန္ဖိုးျမင့္ထုတ္ကုန္အျဖစ္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ဖို႔ ပ်ိဳးေထာင္ေပးတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံတိုင္းမွာ သူတို႕ရဲ့ သတ္မွတ္ခ်က္ေတြအရ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြကို အဆင့္အတန္း ခြဲျခားၾကည့္တဲ့အခါ အမ်ားစုက အေသးစားနဲ႔ အလတ္စား စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီစီးပြားေရးေရးလုပ္ငန္းေတြ တိုးတက္လာေအာင္ လုပ္ေပးႏိုင္မွသာ ႏိုင္ငံရဲ့ စီးပြားေရးလည္း တိုးတက္လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလိုအေသးစားနဲ့ အလတ္စား စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေတြ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနနဲ႔ မူဝါဒႏွင့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ၿပီး လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္၊ နည္းပညာဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏွင့္ တီထြင္ဖန္တီးတတ္မႈ၊ ေငြေၾကးအရင္းအျမစ္၊ အေျခခံအေဆာက္အဦး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ ေစ်းကြက္ရရွိေရး၊ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အေကာက္ခြန္ႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား၊ လုပ္သာကိုင္သာရွိေသာ စီးပြားေရးဝန္းက်င္ေကာင္းမ်ား ရရွိေရးတို႔ကို ေဆာင္ရြက္သြားရမယ္ ဆိုတဲ့အေၾကာင္းကို SME ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ ဥကၠဌ ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ဆြက ေျပာၾကားထားတဲ့ စကားလည္း ရွိေနပါတယ္။

ဒီလို အေသးစား/ အလတ္စား စီးပြားေရးေတြ တိုးတက္လာဖို႔အတြက္ဆိုရင္ One Village One Product – OVOP (ေက်းရြာတစ္ခု ထုတ္ကုန္တစ္မ်ိဳး) ပုံစံနဲ႔ ႀကိဳးပမ္းႏိုင္သလို Foreign Direct Investment – FDI (ႏိုင္ငံျခားတိုက္ရိုက္ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈ)ေတြနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီးေတာ့လည္း ဆြဲတင္ႏိုင္ပါတယ္။ 
ယခုေဆာင္းပါးမွာေတာ့ စာေရးသူအေနနဲ႔ ေက်းရြာတစ္ခု ထုတ္ကုန္တစ္မ်ိဳး ဆိုတဲ့ အစီအစဥ္အေၾကာင္းကိုပဲ အသားေပးေဖာ္ျပသြားမွာျဖစ္ၿပီး ေနာက္တစ္ခါမွ ႏိုင္ငံျခား တိုက္ရိုက္ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈအေၾကာင္းကို သီးျခားထပ္ေရးပါဦးမယ္။

ေက်းရြာတစ္ခု ထုတ္ကုန္တစ္မ်ိဳး(OVOP) ဆိုတာကေတာ့ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက စတင္ေဖာ္ထုတ္ခဲ့တဲ့ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ အစီအစဥ္တစ္ခု ျဖစ္ၿပီး ၁၉၈၀ ခုႏွစ္က စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ သူ႕ရဲ့ သေဘာတရားကေတာ့ ေက်းရြာတစ္ရြာအေနနဲ႔ သူတို႕ရြာက အဓိက အမ်ားဆုံးထြက္တဲ့ ထုတ္ကုန္လည္း ျဖစ္ရမွာျဖစ္သလို တျခားေဒသကထြက္တဲ့ ထုတ္ကုန္နဲ႔လည္း ေစ်းကြက္မွာ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္စြမ္း အလားအလာေကာင္းတဲ့ ပစၥည္းတစ္ခုကို အရင္ေရြးခ်ယ္ပါတယ္။

ျပီးတာနဲ႔ အဲဒီစီးပြားေရးကို မိသားစုစီးပြားေရးပုံစံ မဟုတ္ဘဲ တစ္ရြာလုံးရဲ့ အက်ိဳးတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းပုံစံအျဖစ္ ေျပာင္းလဲရမွာျဖစ္ျပီး ရရွိလာတဲ့အက်ိဳးအျမတ္ထဲက အခ်ိုဳ႕ကို ေက်းရြာရဲ့လူမႈအဆင့္အတန္းကို ျမွင့္တင္ေပးသြားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ထုတ္ကုန္ရဲ့ အရည္အေသြးကို ပိုေကာင္းသထက္ ပိုေကာင္းလာဖို႔ တစ္ရြာလုံး ပုံမွန္ေဆြးေႏြးအေျဖရွာၿပီး ေက်းရြာတစ္ခုလုံး တိုးတက္သထက္ ပိုပိုၿပီး တိုးတက္လာေအာင္ လုပ္ၾကရတာမ်ိဳးပါ။

ဒီလိုပုံစံ အလားတူ သေဘာတရားမ်ိဳးကို ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သက္ဆင္ရွင္နာဝပ္ လက္ထက္က အစိုးရရဲ့ အခန္းက႑ပါဝင္ၿပီး One Tambon One Product ဆိုတဲ့ အစီအစဥ္ကို အသက္သြင္းခဲ့ခ်ိန္မွာေတာ့ တကယ့္ကိုေအာင္ျမင္မႈေကာင္းေတြ ရခဲ့ပါတယ္။ အခုအခ်ိန္မွာဆိုရင္ တရုတ္၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ မေလးရွား၊ ဖိလစ္ပိုင္ အျပင္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံတို႔ပါ ဒီသေဘာတရားကို မိမိႏိုင္ငံရဲ့ အေျခခံသဘာဝနဲ႔ လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိမယ့္ အစီအစဥ္ေတြအျဖစ္ ျပဳျပင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနၾကပါၿပီ။

ဒီေနရာမွာ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက ေက်းရြာတစ္ခုရဲ့ ထြက္ကုန္အေပၚ တန္ဖိုးျမွင့္ ထုတ္လုပ္နိုင္ဖို႔ လိုအပ္တဲ့ ဘ႑ာေရးေထာက္ပံ့မႈေတြ၊ လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္တဲ့ ေနရာမွာ လိုအပ္တဲ့ နည္းပညာနဲ႔ အႀကံဉာဏ္ေတြ၊ ေစ်းကြက္ ေဖာ္ထုတ္ခ်က္ေတြကို လုပ္ေဆာင္ရမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ေက်းလက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ဥပေဒမူေဘာင္ေတြကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဆင့္က ေဖာ္ေဆာင္ေနခ်ိန္မွာပဲ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္အစိုးရအေနနဲ႔ အျခား နည္းလမ္းေတြကို အသုံးျပဳၿပီး ေက်းရြာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးလို႔ရပါတယ္။

ဥပမာေျပာရရင္ စာေရးသူတို႔ ကယားျပည္နယ္မွာ ေျပာင္းစိုက္ပ်ိဳးမႈမ်ားသလို ေျပာင္းအထြက္ လည္းမ်ားပါတယ္။ ဒီေတာ့ ျပည္နယ္အစိုးရအေနနဲ႔ ေျပာင္းစိုက္ပ်ိဳးမႈနည္းစနစ္ ျမင့္မားလာဖို့ နည္းပညာပံ့ပိုးေပးရပါမယ္။ ေနာက္ၿပီး ေျပာင္းကို ကုန္ၾကမ္းအတိုင္း ေရာင္းခ်ေနရာကေန တစ္ဆင့္ျမွင့္ၿပီး တန္ဖိုးျမင့္ထုတ္လုပ္ႏိုင္မယ့္ ကုန္ေခ်ာအမ်ိုးအစားေတြကို ေဒသခံစီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ေတြကိုယ္တိုင္ လုပ္ႏိုင္လာေအာင္ လမ္းေၾကာင္းေတြ ဖြင့္ခ်ေပးရမယ္။

ေဒသခံေတြကိုယ္တိုင္ မလုပ္ႏိုင္တဲ့ လုပ္ငန္းေတြအတြက္ အက်ိဳးတူပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မယ့္ ျပည္တြင္း/ ျပည္ပ လုပ္ငန္းရွင္ေတြကို ဖိတ္ေခၚျပီး ေဒသခံလုပ္ငန္းရွင္ေတြနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ပြဲ(Business Matching) ေတြ လုပ္ေပးရမယ္။

လုပ္ငန္းရွင္ခ်ိတ္ဆက္ပြဲဆိုတာကို ဥပမာေျပာရရင္ ကယားျပည္နယ္မွာ ေခါင္ရည္ထြက္တယ္။ ေခါင္ရည္ကို တာရွည္ခံျပီး ပုလင္းလွလွေလးေတြနဲ႔ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေအာင္၊ ႏိုင္ငံတကာေဈးကြက္ကို တင္ပို႔ႏိုင္ေအာင္ လိုအပ္တဲ့ တန္ဖိုးျမွင့္တင္မႈေတြ ေဒသခံနဲ႔ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ႏိုင္မယ့္ ျပည္ပလုပ္ငန္းရွင္ေတြကို ခ်ိတ္ဆက္ပြဲမွာ ဖိတ္ေခၚခ်ိတ္ဆက္ ေပးရမယ္။

ပြဲမလုပ္ခင္ကတည္းက ကယားျပည္နယ္ရဲ့ ဘယ္ထြက္ကုန္ေတြကို အဆင့္ျမွင့္တင္မယ္ ဆိုတာကို ေရြးခ်ယ္ရပါမယ္။ ေရြးခ်ယ္ၿပီးတာနဲ႔ ကိုယ့္ထြက္ကုန္ေတြကို တန္ဖိုးျမင့္ ထုတ္ကုန္အျဖစ္ ထုတ္လုပ္ေပးႏိုင္မယ့္ တစ္ဖက္က လုပ္ငန္းရွင္ေတြကို စနစ္တက်ဖိတ္ေခၚေတြ႔ဆုံေပးတာမ်ိဳး ေဆာင္ရြက္ေပးရမွာပါ။

ဒီေနရာမွာ ေနာက္တစ္ခု ေျပာခ်င္တာကေတာ့ အစမွာ စာေရးသူေျပာခဲ့သလို ျမန္မာႏိုင္ငံက ထုတ္လုပ္သူေတြအေနနဲ႔ မိမိတို႔အႀကိဳက္ ထုတ္လုပ္တာထက္ ေဈးကြက္အႀကိဳက္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ဖို႔လည္း လိုအပ္ပါတယ္။ ဥပမာေျပာရရင္ ကယားျပည္နယ္မွာ ေျပာင္းစိုက္ၾကတယ္။ ေျပာင္းဖူးအေမႊးေတြကိုက်ေတာ့ လြင့္ပစ္ၾကတယ္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံနဲ႔ ကိုရီးယားႏိုင္ငံေတြမွာဆိုရင္ အဲ့ဒီ ေျပာင္းဖူးေမႊးေတြကေန လက္ဖက္ေျခာက္အျဖစ္ ပါကင္လွလွေလးေတြထုပ္ပိုးၿပီး ေရာင္းၾကပါတယ္။

ႏိုင္ငံတကာက သုေတသန ျပဳလုပ္ခ်က္ေတြအရ ေျပာင္းဖူးေမႊးလက္ဖက္ရည္ကို ေသာက္ရင္ ဆီး လမ္းေၾကာင္းမွာ ျဖစ္တတ္တဲ့ ေရာဂါအခ်ိဳ႕ကို ကာကြယ္ေပးတယ္ လို႔ဆိုပါတယ္။ ကယားျပည္နယ္မွာေတာ့ အမိႈက္ေပါ့။ သူတို႔ဆီမွာက ေငြတြင္းျဖစ္ေနတယ္။

ကယားျပည္နယ္ကထြက္တဲ့ ဝက္အူေခ်ာင္း၊ ေခါင္ရည္၊ ေျပာင္းဖူးေတြ အပါအဝင္ ေဒသထြက္ ပစၥည္းေတြကိုသာ အရည္အေသြးျမွင့္ၿပီး ထုတ္လုပ္ႏိုင္လာမယ္ဆိုရင္ ကယားျပည္နယ္ရဲ့ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ ဒါဟာလည္း လမ္းစတစ္ခုျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရကေတာ့ ေဒသခံတြေ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာဖို႔ အမွန္တကယ္လိုအပ္ေနတဲ့ ကြင္းဆက္ေလးေတြကို လိုက္ၿပီး ခ်ိတ္ဆက္ေပးဖို႔ေတာ့ လိုတာေပါ့။

Comments

comments