တပ္သိမ္းေျမမွ အသံုးမျပဳသည့္ေျမမ်ား ျပန္စြန္႔ေပးရန္ ေဒသခံမ်ား ေတာင္းဆို

ခြန္းကလိုင္းဖရီး

ရွမ္း/ေတာင္ ဖယ္ခံုၿမိဳ႕တြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ သိမ္းဆည္းထားသည့္ ေျမဧက(၄၀၀၀) အနက္ တပ္မွအသံုးမျပဳသည့္ ေဒသခံ ေတာင္ယာေျမ (၁၆၀၀) ဧကကို ျပန္လည္စြန္႔လႊတ္ေပးရန္ ေဒသခံေတာင္သူ မ်ားက ေတာင္းဆိုၾကသည္။ ေအာက္တိုဘာလ (၂၃) ရက္ေန႔တြင္ ဖယ္ခံုၿမိဳ႕၊ ေညာင္ကုန္း(၅)ရပ္ကြက္၊ ေခါင္းအိေဆြမ်ိဳးစု ရိုးရာတံခြန္တိုင္ခန္းမေဆာင္၌ က်င္းပခဲ့သည့္ ေျမယာက႑ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲမွ ယခုကဲ့သို႔ ေတာင္းဆိုလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ယခုေတာင္းဆိုမႈအေပၚ ဖယ္ခံုေတာင္သူလယ္သမားကြန္ရက္အဖြဲ႔ ဥကၠဌ ခြန္းအန္းေဂ်လိုက “တပ္ဧရိယာက ဖယ္ခံုၿမိဳ႕ ဧရိယာထက္အမ်ားႀကီး က်ယ္ျပန္႔တယ္။ တပ္သိမ္းထားတဲ့ ယာေျမေတြထဲမွာ သူတို႔ အမွန္တကယ္
အသံုးျပဳမယ္ဆို ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေျပာစရာအေၾကာင္းမရွိဘူး။ ခုလက္ရွိအေျခအေနက တပ္သိမ္းထားတဲ့ေျမက သီးစားေတြ ျပန္ခ်ထားတယ္။” ဟု ေျပာသည္။

ေျမယာျပန္လည္ ရရွိေရးအတြက္ ဥပေဒလမ္းေၾကာင္းအတိုင္း လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားႏွင့္ ကယန္းတိုင္းရင္း သားလူမ်ိဳးေရးရာဝန္ႀကီးမွ တစ္ဆင့္ ဆက္လက္ေတာင္းဆိုသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ထူးျခားမႈတစ္စံုတစ္ရာမရွိပါက
အျခားေတာင္းဆိုသည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ဟု ၄င္းက ဆိုသည္။

လက္ရွိ ေဒသခံမ်ား၏ ေတာင္ယာသြားလမး္အခ်ိဳ႕ကိုလည္း တပ္မေတာ္မွ ပိတ္ဆို႔ထားျခင္းေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ား သြားလာေရးအခက္ေတြ႔ေနၾကသည္ဟု ဆိုသည္။

“တပ္လည္း သူတို႔ ေတာင္သူလယ္သမားအေပၚမွာ၊ ေဆြမ်ိဳးစုရဲ႕အေပၚမွာ ငွဲ႔ညာမယ္ဆိုရင္ေတာ့ သူတို႔ လိုအပ္တဲ့ဟာပဲ သူတို႔ယူၿပီးေတာ့မွ က်န္တဲ့ဟာက်ေတာ့ သူတို႔စြန္႔ဖို႔ သင့္တယ္။”ဟု ေျမယာသိမ္းဆည္း ခံရသည့္ ေခါင္းအိေဆြမ်ိဳးစု၏ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေမာင္မက ေျပာသည္။

အကယ္၍ တပ္မွ ေျမမ်ားကို ျပန္လည္စြန္႔လြတ္ပါက မူလေဒသခံေတာင္သူႏွင့္ ဖယ္ခံုၿမိဳ႕ေပၚမွ ေနထိုင္စရာခက္ခဲေနသည့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ားအတြက္ ျပန္လည္ စီမံခန္႔ခြဲေပးသြားမည္ဟု ၄င္းက ဆုိသည္။

ကယန္းေဒသတြင္ ကယန္းေဆြမ်ိဳးစုအလိုက္ ပိုင္ဆုိင္သည့္ေျမမ်ားကို အျပန္အလွန္အသိအမွတ္ျပဳ ေလးစားၾကၿပီး ေျမယာျပႆနာမ်ားေပၚေပါက္ပါက ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားျဖင့္သာ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ယခုတပ္မေတာ္မွ သိမ္းဆည္းထားသည့္ ဖယ္ခံုၿမိဳ႕ရွိ ေျမဧက (၄၀၀၀) ခန္႔သည္ ကယန္းေဆြမ်ိဳးစု တစ္ခုျဖစ္သည့္ ေခါင္းအိေဆြမ်ိဳးစုပိုင္ေျမ ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ၄င္းေဆြမ်ိဳးစုမွ စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ရွိသည့္
ေျမမ်ားျဖစ္သည္။

၄င္းတပ္သိမ္းေျမမ်ား ျပန္လည္ရရွိေရးအတြက္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးေနသည့္ ကယန္းမ်ိဳးဆက္သစ္ လူငယ္အဖြ႔ဲ ဗဟိုေကာ္မတီ ခြန္းထက္စိုးက “ လက္ရွိ ဖယ္ခံုၿမိဳ႕ရဲ႕ တစ္ေၾကာလံုးက တပ္ရဲ႕ နယ္ေျမအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားတဲ့ အေပၚမွာ၊ ၿခံစည္းရိုးခတ္ထားတဲ့အေပၚမွာ ေတာင္သူလယ္သမားေတြအတြက္
သြားလာေရးအရမ္းခက္ခဲတာကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြ႔ရတယ္။ သက္ဆိုင္ရာ တပ္ရင္းအေနနဲ႔ ေျဖေလွ်ာ့မႈေတြ၊ ေတာင္သူနဲ႔ ညွိႏႈိုင္းမႈေတြ လုပ္ေစခ်င္ပါတယ္”  ဟု ေျပာသည္။

၄င္းေဒသခံမ်ား၏ ေတာင္ယာေျမမ်ားကို ခမရ ၃၃၆ တပ္၊ ခမရ ၄၂၁တပ္ ၊ စကခ(၇)တပ္ႏွင့္ အေျမာက္တပ္တို႔မွ သိမ္းဆည္းထားျခင္းျဖစ္သည္။

၁၉၇၀ ခုႏွစ္ဝန္းက်င္တြင္ မိုးၿဗဲဆည္တည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ဖယ္ခံုၿမိဳ႕ရွိ ေဒသခံေတာင္သူမ်ား၏ လယ္ယာေျမဧကေပါင္းမ်ားစြာ ေရေအာက္ႏွစ္ျမွဳပ္ခဲ့ရၿပီး ၁၉၉၀-၉၁ ခုႏွစ္ဝန္းက်င္တြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ
ေတာင္ယာေျမမ်ားကို ထပ္မံသိမ္းယူခဲ့သျဖင့္ ေဒသခံမ်ား လုပ္ကုိင္စားေသာက္ရန္ အခက္အခဲႀကံဳေတြ႕ေန ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

Comments

comments