တရားစြဲဆိုခံရတဲ့ လူငယ္ငါးဦးအတြက္ လူထုတေထာင္ေက်ာ္ဆနၵထုတ္ေဖာ္မွုျပဳလုပ္ (ရုပ္သံ)

ခြန္းဘီထူး – ဆႏၵျပပြဲ ဦးေဆာင္သူ အသတ္ခံရတ့ဲ လူေလးဦးအေပၚမွာ အမွန္တရားနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့မွ ေဖာ္ထုတ္ဖို႔ မလုပ္ဘူး။ အ့ဲဒါက နံပါတ္ ၁ တစ္ခ်က္။ နံပါတ္ႏွစ္ကေတာ့ အ့ဲဒီအမွန္တရားေဖာ္ထုတ္ဖို႔အတြက္ ျငင္းဆန္တ့ဲအျပင္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္တ့ဲ လူငယ္ငါးဦးကို တရားစြဲတ့ဲအေပၚမွာ ေနာက္ထပ္ မတရားမႈတစ္ခုေပါ့ေနာ။ အစိုးရနဲ႔တပ္ေတြက က်ဴးလြန္ခ့ဲတ့ဲအေပၚမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ (အျပည့္အစံုကို ဗြီဒီယိုမွာ ဆက္လက္ၾကည့္ရွဳႏိုင္ပါတယ္)

Comments

comments