တာဝန္ယူမႈရွိေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားနွင့္ လူ့အဖြဲ့အစည္း

သွ်ံထြန္းေတာက္ ေရးသားသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံရဲ့ ေနရာအနွံအျပားမွာ ေတြ့ျမင္ျကားသိေနရတဲ့ သတင္းအေျကာင္းအရာ အခ်ို့ရွိ ပါတယ္။ ျကာဇံ/ ေခါက္ဆြဲထုတ္လုပ္တဲ့ စက္ရံု၊ အရက္ခ်က္စက္ရံု စသည္စသည္ျဖင့္ စက္ရံု အခ်ို့အခ်ို့ ေတြက စြန့္ပစ္လိုက္တဲ့ အညစ္အေျကးေတြေျကာင့္ ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုလံုး မခံမရပ္နိုင္ေအာင္ အနံ့ဆိုး ေတြ ထြက္ေနပါတယ္ ဆိုတဲ့သတင္းမ်ိုး၊ အစားအေသာက္ေတြထဲမွာ ဓာတုေဗဒေဆးေတြ အလြန္အကြ်ံ သံုးစြဲေနတာ စစ္ေဆးေတြ့ရွိရတယ္ ဆိုတဲ့သတင္းမ်ိုး၊ စက္ရံု အလုပ္ရံုေတြက လုပ္ခလစာ ပံုမွန္ေပးေခ် ျခင္း မျပုလို့ အလုပ္သမားေတြ ဆနၵျပျကတယ္ ဆိုတဲ့သတင္းမ်ိုး၊ အရည္အေသြးမမီတဲ့ ထုတ္ကုန္ ပစၥည္းေတြေျကာင့္ သံုးစြဲသူမ်ားစိတ္ညစ္ေနျကရတယ္ ဆိုတဲ့သတင္းမ်ိုး စတာေတြေပါ့။

ဒါေတြအားလံုး ကို နိုင္ငံတကာ စီးပြားေရးရႈေထာင့္တစ္ခုကေန ျကည့္လိုက္တဲ့အခါ ျမန္မာနိုင္ငံက စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ေတြအေနနဲ့ တာဝန္ယူမႈရွိတဲ့ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအျဖစ္ ရပ္တည္ရွင္သန္မႈ အားနည္းေနေသးတယ္ ဆိုတာကို ေတြ့ရွိရပါတယ္။

အရင္းရွင္စနစ္က်ဆံုးျပီးခ်ိန္ကစလို့ ယခုအခ်ိန္ထိ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးနွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္း က်င္ အေပၚ သက္ေရာက္မႈေတြအတြက္ ပုဂၢလိကက႑ဍရဲ့ တာဝန္ယူမႈ အတိုင္းအတာနဲ့ပတ္သက္ျပီး ျငင္းခံုမႈေတြ ရွိေနဆဲပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

တာဝန္ယူမႈရွိေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား (Responsible Business) ဆိုတဲ့ စကားလံုးဟာ အခုေနာက္ပိုင္းနွစ္ေတြေရာက္မွသာ ျမန္မာနိုင္ငံက စီးပြားေရးနဲ့ ဆက္ စပ္တဲ့ လူမႈနယ္ပယ္ျကားမွာ အေတာ္ေလး လူေျပာမ်ားလာတာပါ။ ဒါဆို စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ၊ ကုမၸဏီ ေတြအေနနဲ့ လူမႈအဖြဲ့အစည္းအတြင္းမွာ ရွင္သန္လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ရမယ့္ တကယ့္ေနရာမွန္ကဘာလဲ။ စီးပြားေရးလုပ္ရမွာလား လူမႈေရးလုပ္ရမွာလား။ ျမန္မာနိုင္ငံမွာကေတာ့ ဒီလိုျငင္းခ်က္ထုတ္သံေတြက က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ ထြက္ေပၚေနဆဲပါပဲ။

တကယ္ေတာ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြအေနနဲ့ လူမႈ ပတ္ဝန္းက်င္ကို တိုက္ရိုက္ျဖစ္ေစ သြယ္ဝိုက္၍ျဖစ္ေစ အမွီသဟဲျပုျပီးေတာ့ အက်ိုးအျမတ္ ရွာေဖြရတာ ျဖစ္ေလေတာ့ မိမိအက်ိုးအတြက္ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစတဲ့ ဒီလိုအရင္းအျမစ္ျကီးတစ္ခုကို ထိခိုက္နစ္နာ ေစမဲ့ အမူအက်င့္ေတြကို ေရွာင္ရွားျပီး ေကာင္းက်ိုးေတြကို သယ္ေဆာင္လာဖို့ ျကိုးစားတာဟာ တာဝန္ ယူမႈရွိတဲ့ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းတစ္ခုရဲ့ အမူအက်င့္ပါပဲ။

တာဝန္ယူမႈရွိတဲ့စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုအေနနဲ့ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမယ့္ ပထမဆံုးတစ္ခ်က္ က လူ့အခြင့္အေရးေတြကို ေလးစားဖို့လိုပါတယ္။ မိမိလုပ္ငန္းခြင္အတြင္းမွာ ကေလးသူငယ္ အလုပ္ သမားေတြ ခန့္ထားတာမ်ိုး၊ လုပ္ခလစာ မွန္မွန္ မေပးေခ်တာမ်ိုး၊ က်ား/မ ခြဲျခားဆက္ဆံတာမ်ိုး စတဲ့ မိမိလုပ္ငန္းခြင္အတြင္းက ဝန္ထမ္းေတြအေပၚမွာလည္း လူ့အခြင့္အေရး ခ်ိုးေဖာက္မႈေတြ မျပုလုပ္မိဖို့ ေရွာင္ရွားရမွာျဖစ္သလို မိမိစီးပြားေရးလုပ္ငန္းနဲ့ ဆက္စပ္ေနတဲ့ ပတ္ဝန္းက်င္လူ့အဖြဲ့အစည္း အေပၚမွာ လည္း လူ့အခြင့္အေရး ခ်ိုးေဖာက္မႈေတြ မျပုလုပ္မိဖို့ လိုပါတယ္။ မိမိစီးပြားေရးလုပ္ငန္းေျကာင့္ ဆူညံသံေတြ ထြက္လာတာ၊ အနံ့ဆိုးေတြ ထြက္လာတာ၊ အမွိုက္နဲ့ အညစ္အေျကးေတြ ျဖစ္ေပၚလာတာ၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ပ်က္ဆီးတာစတဲ့ ဆိုးက်ိုးေတြအပါအဝင္ အနီးပတ္ဝန္းက်င္က လူထုအေပၚ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာအရျဖစ္ေစ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာအရ ျဖစ္ေစ သက္ေရာက္မႈေတြကို မျဖစ္ေပၚေအာင္ ဒါမွမဟုတ္ နည္းပါးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးဖို့ လိုပါတယ္။ ဥပမာတစ္ခုေျပာရရင္ ေက်ာက္မီးေသြးတူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းတစ္ခုက ေက်ာက္မီးေသြးေတြကို သယ္တဲ့အတြက္ ပတ္ဝန္းက်င္မွာဖုန္ထတာ၊ ေလထုညစ္ညမ္းတာနဲ့ အသက္ရႈလမ္းေျကာင္းဆိုင္ရာ ေရာဂါေတြ ျဖစ္မလာေအာင္ ကာကြယ္တဲ့အေနနဲ့ ေက်ာက္မီးေသြး သယ္တဲ့ ယာဉ္ေတြကို အကာအကြယ္ေတြနဲ့ ဖံုးအုပ္ျပီး သယ္ေဆာင္တာဟာ တာဝန္ယူမႈ ရွိတဲ့ လုပ္ရပ္ေတြ ထဲက တစ္ခုလို့ ဆိုနိုင္ပါတယ္။

ေနာက္တစ္ခ်က္ကေတာ့ သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားကို လိုက္နာဖို့လိုပါတယ္။ အနည္းဆံုး အခေျကးေငြ ေပးေခ်ဖို့၊ သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းအလိုက္ ရရွိထားတဲ့ ခြင့္ျပုမိန့္၊ လိုင္စင္ စတာေတြနဲ့ သက္ဆိုင္တဲ့ ဥပေဒပါ အခ်က္ေတြကို လိုက္နာဖို့ လိုပါတယ္။ ဥပေဒခ်ိုးေဖာက္ျပီး လုပ္ငန္းေတြ လုပ္ေနရင္ေတာ့ ဒါဟာ တာဝန္ယူမႈမရွိတဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခု ျဖစ္သြားျပီဆိုတာ အလြယ္တကူပဲ သတ္မွတ္လို့ ရပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ကုမၸဏီေတြအေနနဲ့ အစိုးရဌာနေတြသြားတဲ့အခါ လက္ဖက္ရည္ဖိုး ေပးတာမ်ိုးလို အေသးစား လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈေတြကအစ အစိုးရတင္ဒါေတြေအာင္ဖို့လိုမ်ိုး ကိုယ္က်ိုး ျကီးျကီးမားမားရဖို့ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ ျပုလုပ္တာမ်ိုးေတြကိုပါ ေရွာင္ျကဉ္ရပါမယ္။ ျမန္မာျပည္မွာေရာ ကမၻာမွာပါအျဖစ္မ်ားတဲ့ အျခားကိစၥတစ္ခုက အခြန္ေရွာင္ဖို့ ျကိုးစားျခင္းပါပဲ။

တာဝန္ယူမႈရွိတဲ့ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေတြအေနနဲ့ အခြန္ေရွာင္ျခင္းမျပုဘဲ မိမိနိုင္ငံေတာ္ ဖြံ့ျဖိုးတိုးတက္ဖို့အတြက္ အေရးပါတဲ့ အခြန္ေတြကို မွန္မွန္ေပးေဆာင္ဖို့ လိုပါတယ္။ စီးပြားေရးဆိုတာ ယွဉ္ျပိုင္မႈဆိုေပမဲ့ တရားမွ်တတဲ့ ယွဉ္ျပိုင္မႈ ျဖစ္ဖို့ေတာ့ လိုပါတယ္။ အခုေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ ျမန္မာနိုင္ငံမွာလည္း ယွဉ္ျပိုင္မႈဥပေဒဆိုတာ ေပၚလာျပီ ျဖစ္တဲ့ အတြက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေနနဲ့ ဒီဥပေဒကိုလည္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္ဖို့ လိုပါတယ္။

စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအေနနဲ့ မိမိရဲ့ စားသံုးသူမ်ားအေပၚမွာလည္း တာဝန္ယူမႈ ရွိဖို့လိုပါတယ္။ အစားအေသာက္ထုတ္လုပ္တဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းက မိမိထုတ္ကုန္မွာ ေဘးျဖစ္ေစမယ့္ ဓာတုဆိုးေဆး ေတြ သံုးတာမ်ိုး၊ ဆိုင္မွာလာဝယ္တဲ့ေဈးသည္ကို အရည္အေသြးမမီတဲ့ ပစၥည္းေတြ ေရာင္းလိုက္တာမ်ိုး၊ ေဈးဝယ္လာသူကို မေခ်မငံ ဆက္ဆံတာမ်ိုး စတာေတြဟာ တာဝန္ယူမႈမရွိတဲ့ အျပုအမူေတြပါပဲ။ ဒီလို အျပုအမူမ်ိုးေတြကို ေရွာင္ရွားရမွာ ျဖစ္တဲ့အျပင္ စားသံုးသူေတြအေပၚမွာလည္း ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိဖို့လိုပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ စာေရးသူစိတ္ထဲမွာ မွတ္မွတ္ရရရွိေနတဲ့ အေျကာင္းအရာ တစ္ခုကို ေဖာက္သည္ ခ်ခ်င္ပါတယ္။

စာေရးသူအေနနဲ့ အိနၵိယနိုင္ငံကထုတ္တဲ့ ခ်ိုခ်ဉ္တစ္မ်ိုးကို စားရင္းနဲ့ အိတ္ခြံေပၚက စာသားေလးကို ဖတ္ျကည့္မိပါတယ္။ အိတ္ခြံေပၚမွာ ေရးထားတာက “ဤအိတ္ခြံ ေပၚတြင္ ေဖာ္ျပ ထားသည့္ သစ္သီးပံုမွာ ရုပ္ပံုသာျဖစ္ျပီး အမွန္တကယ္ သစ္သီးအစစ္ျဖင့္ ထုတ္လုပ္ထားျခင္း မဟုတ္ပါ” ဆိုျပီး ေရးသားထားပါတယ္။ ဒါဟာဘာကိုေဖာ္ျပတာလဲဆိုေတာ့ မိမိရဲ့စားသံုးသူအေပၚမွာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ဘယ္ေလာက္ရွိတယ္ ဆိုတာကို ျပသလိုက္တဲ့ သေဘာပါပဲ။ ျမန္မာနိုင္ငံက လုပ္ငန္းရွင္ မ်ားအေနနဲ့လည္း မိမိထုတ္ကုန္အေပၚ စားသံုးသူေတြကို ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ခ်ျပမွသာ ပြင့္လင္းျမင္သာျပီး တာဝန္ယူမႈ ရွိတဲ့ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း တစ္ခုျဖစ္လာမွာပါ။

တာဝန္ယူမႈ ရွိတဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ အေနနဲ့ မိမိလုပ္ငန္းေျကာင့္ ျဖစ္လာမဲ့ သဘာဝပတ္ ဝန္းက်င္နဲ့ လူမႈ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈေတြကို အျမဲတမ္း ေလ့လာ ဆန္းစစ္ဖို့လိုျပီး ေရွာင္ရွားသင့္တာ ေရွာင္ရွား ေဆာင္ရြက္သြားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းေျကာင့္ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္ရဲ့ ဆန့္က်င္မႈေတြကို ေရွာင္ရွားနိုင္မွာျဖစ္သလို စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအေနနဲ့လည္း မိမိဂုဏ္ကို ျမွင့္တင္ျပီးသားလည္း ျဖစ္လာမွာပါ။

တာဝန္ယူမႈရွိတဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားလို့ ေျပာလိုက္ရင္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း ျကီးမ်ားရဲ့ လူမႈတာဝန္ (Corporate Social Responsibility – CSR) နွင့္ အက်ိုးအျမတ္ ခြဲေဝ အသံုးခ်ျခင္း (Creating Shared Value – CSV) ဆိုတဲ့ အေျကာင္းအရာ နွစ္ခုကလည္း တစ္ခါတည္း ကပ္ပါလာေလ့ ရွိ ပါတယ္။ ယူနီဒို (United Nations Industrial Development Organization – UNIDO) ရဲ့ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မွာကေတာ့ CSR ဆိုတာ လုပ္ငန္းတစ္ခုရဲ့ စီးပြားေရး မိတ္ဖက္ေတြ၊ လူမႈနယ္ပယ္နွင့္ သူတို့လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈနဲ့ပတ္သက္ေနတဲ့ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အျကား ေပါင္းစပ္ ေဆာင္ရြက္တဲ့ စီမံခန့္ခြဲမႈ ယူဆခ်က္တစ္ခုလို့ ေဖာ္ျပပါတယ္။ ဆိုလိုတာကေတာ့ CSR ဆိုတာ စီးပြားေရး နယ္ပယ္၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္နွင့္ ဆက္စပ္လူ့အဖြဲ့အစည္း ဒီ(၃)ခုအျကား ဟန္ခ်က္ထိန္းညွိ ေဆာင္ ရြက္တဲ့ နည္းစနစ္ တစ္ခုပါပဲ။

ဒီေနရာမွာ CSR ကို (၂) ပိုင္းခြဲျပီး ေျပာရရင္ ၁၉၈၀ ဝန္းက်င္ ခုနွစ္ေတြမွာ CSR ဆိုတာ သူတို့ လုပ္ငန္းစုရဲ့ ပံုရိပ္တိုးတက္လာဖို့အတြက္ ေငြေျကးလႉဒါန္းျခင္းနွင့္ ပရဟိတအလုပ္ေတြ ျပုလုပ္ေပးျခင္း လို့ပဲ ေယဘုယ် အဓိပၸာယ္သက္ေရာက္ခဲ့ျပီး ဒါကို CSR 1.0 လို့ ေခၚျကပါတယ္။

၂၀ဝ၀ ဝန္းက်င္ ခုနွစ္ ေတြမွာ ေခတ္စားလာတဲ့ CSR 2.0 ပံုစံက်ေတာ့ တာဝန္ယူမႈရွိတဲ့ စီးပြားေရး အျပုအမူေတြကို က်င့္ျကံ ျခင္း နွင့္ မဟာဗ်ူဟာက်က် လူ့အသိုက္အဝန္းအတြင္း ရင္းနွီးျမႈပ္နွံမႈေတြ ျပုလုပ္ျခင္းဆိုတဲ့ အေျကာင္း အရာေတြ ထပ္တိုးလာပါတယ္။

ေငြေျကးလႉဒါန္းတာပဲျဖစ္ေစ၊ ပရဟိတလုပ္ငန္းလုပ္တာပဲျဖစ္ေစ၊ သဘာဝေဘး အတြက္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြ ေဆာင္ရြက္တာပဲျဖစ္ေစ မိမိလုပ္ငန္းနဲ့ ဘာမွမပတ္သက္ဘဲ မိမိတို့ လုပ္ငန္းစုပံုရိပ္ တိုးတက္လာဖို့သက္သက္ ေပးလႉလိုက္တဲ့ ပံုစံမ်ိုးမဟုတ္ဘဲ မိမိစီးပြားေရး အတြက္ပါ တစ္ဖက္တစ္လမ္းက အေထာက္အကူျပုေအာင္၊ မိမိတို့စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစု ေရရွည္တည္တံ့ ေအာင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္၊ စီးပြားေရးဝန္းက်င္နွင့္ ဆက္စပ္လူ့အသိုက္အဝန္းအျကား သံုးဦး သံုး ဖလွယ္ အက်ိုးရွိေအာင္ ဖန္တီးေဆာင္ရြက္တဲ့ပံုစံမ်ိုးလို့ နိုင္ငံတကာပညာရွင္မ်ားက သတ္မွတ္ျက ပါတယ္။ မိမိထုတ္ကုန္ ဒါမွမဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈေျကာင့္ စားသံုးသူေတြ ထိခိုက္နစ္နာမႈ မရွိေအာင္ ေဆာင္ ရြက္ တာမ်ိုး၊ မိမိဝန္ထမ္းေတြရဲ့ က်န္းမာေရး၊ လံုျခံုေရး၊ ပညာေရး စတာေတြကို ျကည့္ရႈေပးတာမ်ိုး ေတြကလည္း CSR ရဲ့ အစိတ္အပိုင္းေတြပါပဲ။

၂၀၁၁ ခုနွစ္မွာေတာ့ မိုက္ကယ္ေပၚတာ နွင့္ မာ့ခ္ ကရာမာ တို့ ေရးသားထုတ္ေဝတဲ့ ဟားဗတ္ စီးပြားေရး ျပန္လည္ဆန္းစစ္ခ်က္ (Harvard Business Review, January-February 2011) ထုတ္ ေဝျပီး ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ CSV ဆိုတဲ့ အသံုးအနႈန္း စတင္ေမြးဖြားလာပါတယ္။ အက်ိုးအျမတ္ ခြဲေဝ အသံုးခ်ျခင္း (Creating Shared Value – CSV) ဆိုတာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအျမတ္ရဖို့နွင့္ လူမႈ အဖြဲ့ အစည္းရဲ့ လိုအပ္ခ်က္ေတြအေပၚ တုန့္ျပန္မႈနွစ္ခုစလံုးပါဝင္တဲ့ စီးပြားေရးမဟာဗ်ူဟာေတြ ဖြံ့ျဖိုး တိုးတက္မႈကို ေခၚဆိုတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဥပမာတစ္ခု ေျပာရရင္ ဘဏ္ေတြက မိုဘိုင္းဘဏ္ ဝန္ေဆာင္မႈ ေတြ ျပုလုပ္ေပးလိုက္တဲ့အတြက္ လူ့အဖြဲ့အစည္းအတြင္းမွာ ဘဏ္အေကာင့္မရွိဘဲ ေငြေျကး လွြဲေျပာင္းမႈ ေတြ ျပုလုပ္လာနိုင္တာမ်ိုး၊ စားေသာက္ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းတစ္ခုကေန ေဒသတြင္း ေတာင္သူေတြကို ေဘးကင္းတဲ့ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ေတြ စိုက္ပ်ိုးတဲ့နည္းပညာကို သင္ေပးျပီး သူတို့ဆီက ထြက္လာတဲ့ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ေတြ ျပန္ဝယ္တာမ်ိုး ဒါမွမဟုတ္ ဟိုတယ္လုပ္ငန္းစုတစ္ခုက ေဒသတြင္း လူငယ္ေတြ ကို အဂၤႅိပ္စာနွင့္ ဟိုတယ္ဝန္ေဆာင္မႈ သင္တန္းေတြေပးျပီး သင္တန္းဆင္းေတြကို ဟိုတယ္မွာ အလုပ္ ျပန္ခန့္ေပးတာမ်ိုး စတာေတြဟာ CSV လုပ္ငန္းထဲမွာ ပါဝင္ပါတယ္။ တစ္နည္း ေျပာရရင္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရဲ့ အက်ိုးအျမတ္နဲ့ ဆက္စပ္လူ့အဖြဲ့အစည္းရဲ့ လိုအပ္ခ်က္တို့ အတူတစ္ကြ ေက်ာခ်င္းကပ္ျပီး အျပန္အလွန္ မွီခိုမႈျဖစ္ေပၚလာေစတာ လို့လည္း ေျပာလို့ရပါတယ္။

တာဝန္ယူမႈရွိတဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြအေနနဲ့ မိမိတို့လုပ္ေဆာင္တဲ့ လုပ္ငန္းေပၚမူတည္ျပီး တစ္ခါတစ္ရံမွာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ နွင့္ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈ ရွိ၊ မရွိ ဆန္းစစ္ သံုးသပ္ဖို့လည္း လိုအပ္လာျပန္ပါတယ္။ သတၱုတူးေဖာ္ေရးလိုလုပ္ငန္းမ်ိုးဆိုရင္ ေသခ်ာေပါက္ ဒီလိုသဘာဝ ပတ္ဝန္း က်င္ နွင့္ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈေတြ ရွိလာမွာ အေသအခ်ာပါပဲ။

သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈ အေနနဲ့ ဆိုရင္ ေလထုညစ္ညမ္းမႈျဖစ္လာနိုင္မယ္၊ အနီးအနားက ျမစ္ေခ်ာင္းနဲ့ ေျမေအာက္ေရ ေတြမွာ လည္း ညစ္ညမ္းမႈေတြျဖစ္နိုင္သလို သစ္ေတာျပုန္းတီးမႈေတြလည္း ျဖစ္လာနိုင္ပါေသးတယ္။ ဒါ့အျပင္ တစ္ခါတစ္ရံမွာ သတၱုတြင္းေတြနဲ့ မလြတ္ကင္းတဲ့ ေျမယာေတြ၊ ေက်းရြာေတြ ေလ်ာ္ေျကးေပးလို့ျဖစ္ေစ၊ အျခားနည္းလမ္းအားျဖင့္ျဖစ္ေစ သိမ္းယူရတဲ့ အေနအထားမ်ိုးေတြလည္း ရွိနိုင္ပါတယ္။ ေျမယာကို ေရာင္းလိုက္တာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ တစ္နည္းနည္းနဲ့ စြန့္လွြတ္လိုက္ရတာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ အဲဒီလူေတြအတြက္ အသက္ေမြးဝမ္းေျကာင္းဆိုင္ရာ အေျခအေနေတြ ေပ်ာက္ဆံုးသြားတာမ်ိုးလည္း ျကံုရတတ္ပါေသးတယ္။

သတၱုတြင္းနဲ့ လြတ္ကင္းေသာ္လည္း သတၱုတြင္းက မိုင္းခြဲလိုက္တဲ့ ဒဏ္ေျကာင့္ အေဆာက္အအံုေတြ တုန္ခါ အက္ကြဲတာမ်ိုး၊ သတၱုတြင္းရွိရာေဒသကို လူေပါင္းစံု ဝင္ေရာက္လာတဲ့အတြက္ စရိုက္ေပါင္းစံု ကူးလူးေရာယွက္ျပီး မလိုလားအပ္တဲ့ ဒုစရိုက္မႈေတြ၊ ယဉ္ေက်းမႈဓေလ့ ထံုးတမ္းဆိုင္ရာ ပဋိပကၡေတြ ေပၚေပါက္လာတာမ်ိုးေတြလည္း ျကံုရနိုင္ပါတယ္။

ဒီလိုအျဖစ္အပ်က္ေတြကို ငါနဲ့မဆိုင္ပါဘူး။ သူ့ေခတ္ကာလအေလ်ာက္ျဖစ္လာတာပါဆိုျပီး လုပ္ငန္းရွင္ေတြအေနနဲ့ မ်က္နွာလွြဲေနရင္ေတာ့ ဒီလုပ္ငန္းရွင္ရဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြဟာ တာဝန္ယူမႈ ရွိတဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ ျဖစ္လာမွာမဟုတ္ပါဘူး။

တာဝန္ယူမႈမရွိတဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ိုးကိုလည္း လူမႈပတ္ဝန္းက်င္က လက္မခံဘူးဆိုရင္ သူ့အတြက္ စီးပြားေရးလုပ္ကြက္ အသစ္ေတြ ထပ္မံခ်ဲ့ထြင္ဖို့ ခက္ခဲသည္ထက္ ခက္ခဲလာျပီး စီးပြားေရး လုပ္ငန္းစု ေရရွည္ရပ္တည္ဖို့ ခက္ခဲ့လာပါလိမ့္မယ္။ မိမိ လုပ္ငန္းေျကာင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈ မရွိေအာင္၊ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈမရွိေအာင္၊ ထိခိုက္မႈ ရွိခဲ့ရင္လည္း နည္းနိုင္သမွ်နည္းေအာင္နွင့္ ထိခိုက္မႈ အေပၚ အျခားနည္းလမ္းနဲ့ ျပန္လည္ ကုစားမႈျပုနိုင္ေအာင္ ျကိုးစားေဆာင္ရြက္မွသာ တာဝန္ယူမႈရွိတဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုအျဖစ္ နာမည္ ေကာင္းနဲ့ ရွင္သန္ရပ္တည္ေနနိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ နာမည္ေကာင္းရွိတဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြကိုသာ လွ်င္ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္က လိုလားမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ အသစ္အသစ္ေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေတြ ထပ္မံ အေကာင္အထည္ေဖာ္တဲ့အခါမွာလည္း အခက္အခဲအတားအဆီးေတြ နည္းသည္ထက္ နည္းပါးလာမွာ လည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေတာ့ အနွစ္ခ်ုပ္ျပီး ျပန္ျကည့္မယ္ဆိုရင္ တာဝန္ယူမႈ ရွိတဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြအေနနဲ့ မိမိတို့ စီးပြားေရး ရင္းနွီးျမႈပ္နွံ လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ နိုင္ငံမွာ ခ်မွတ္ထားတဲ့ ဥပေဒေတြကို ေလးစား လိုက္နာ ရပါမယ္။ မိမိတို့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစု ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲေစဖို့ လူ့အသိုက္အဝန္းရဲ့ လိုလားခ်က္ေတြနဲ့ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ရပါမယ္။

မိမိတို့လုပ္ငန္းအက်ိုးအျမတ္အတြက္ စဉ္းစားေဆာင္ရြက္ရာမွာ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ကို ေလးစားျပီး လူမႈပတ္ဝန္းက်င္ကို အက်ိုးျပုနိုင္မယ့္ ဗ်ူဟာေတြ ခ်မွတ္ ေဆာင္ရြက္သြားမယ္ဆိုရင္ တာဝန္ယူမႈရွိတဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအျဖစ္ အမ်ားက ယံုျကည္ကိုးစား တန္ဖိုး ထားျကမွာျဖစ္ပါတယ္။

Comments

comments