တိုင္းရင္းသားစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈျမွင့္တင္ေရး သင္ၾကားဆရာ/မ ၅၀ ကို အသံုးျပဳမည္

စိုးရယ္

ကယားစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကို ျမင့္တင္ဖို႔ရန္ နယ္ပယ္အသီးသီးမွ သင္တန္းဆရာ၊မ ၅၀ ဦးကို ဧၿပီလ ၈ ရက္ေန႔မွ ၁၂ ရက္ေန ့အထိ သင္တန္းပို ့ခ်ေပးသြားမည္ဟု ကယားစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴး ခူးဖဲညိဳ႕ရယ္က ေျပာသည္။

သင္ညြန္းရိုးတမ္းေရးဆြဲကာ နယ္ပယ္အသီးသီး၏ သင္ရိုးညြန္းတမ္းမ်ားပါဝင္ေသာ အခ်က္ ၅ ခ်က္ႏွင့္အညီ ကယားစာေပကို သင္ၾကားေပးမည့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကို သင္တန္းပို ့ခ်သည္ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

ဘာသာစံု ကယားစာေပကို ကြ်မ္းက်င္စြာ သင္ၾကားေပးႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္လွ်က္ မူလတန္းဆရာမမ်ားအား သင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်ေနၿပီျဖစ္သည္။

အဓိက သင္ခ်ပို ့ခ်ေပးမည့္ စာေပႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အခ်က္ ၅ ခ်က္မွာ မိခင္ဘာသာစကား ၊ ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဓေလ့ထံုးတမ္းအေၾကာင္း၊ ကယားနယ္ပယ္မွာ နာမည္ႀကီးေက်ာ္ၾကားခဲ့သည့္ ေစာ္ဘြားအေၾကာင္း၊ ဝန္ထမ္းဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္ က်င့္ဝတ္မ်ားျဖစ္ျပီး (အိုင္စီတီ) ကြန္ပ်ဴတာပိုင္းဆိုင္ရာ အင္တာနက္နည္းပညာေတြ သင္ၾကားေပးမည္ဟု သိရသည္။

“ဒီကယားစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဟာ တိုးတက္ဖို့အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳတစ္ခုတည္းနဲ႔ လုပ္လို႔ မရပါဘူး”ဟု ခူးဖဲညိဳ႕ရယ္က ေျပာသည္။

အေျခခံပညာဦးစီးဌာနႏွင့္ သင္ရုိးညြန္းတမ္းအတြက္ နည္းပညာပိုင္းမ်ားကို ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္နယ္အစိုးရက လာမည့္ ၂၀၁၉ ၊၂၀၂၀ မွာ တိုင္းရင္းသား စာေပယဥ္ေက်းမႈအတြက္ ဘတ္ဂ်တ္မ်ား ထည့္သြင္းေရးဆြဲရန္ လ်ာထားၿပီး စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈက႑ ျမွင့္တင္ရန္ ျပည္နယ္အစိုးရက ကူညီပံ့ပိုးေပးလိမ့္မည္ဟု ၎ဆက္ေျပာသည္။

စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈတစ္ခုကို ထိန္းသိမ္းႏိုင္ေရး ျပည္သူ၊ အစိုးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ ပူးေပါင္းကာ ပံ့ပိုးမႈမ်ားကို ဟန္ခ်က္ညီညီ လုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္ဟု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာခင္စည္သူက ေျပာသည္။

“ဒီစာေပဟာ လူ ့အရင္းအျမစ္တစ္ခုလုိပါဘဲ တကယ္လို႔ ကၽြန္မတုိ႔ မထိန္းသိမ္းရင္ ဘယ္သူက သိၿပီး ဘယ္သူက လာၿပီး ယံုၾကည္ေပးမွာလဲဆိုတာ နားလည္ထားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ေဒါက္တာခင္စည္သူက ေျပာသည္။

Comments

comments