တိုင္းရင္းသားတုိ႔၏ စစ္မွန္ေသာ အခြင့္အေရးဆိုသည္မွာ

ဘိုထီး (ေငြေတာင္ျပည္)ေရးသားသည္။

တိုင္းရင္းသားတို႔၏ စစ္မွန္ေသာ အခြင့္အေရးဆိုတာ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုေတြ ေနထိုင္ၾကတဲ့ ျပည္နယ္ေဒသ တစ္ခုလံုးရဲ့ အခြင့္အေရးကို ဆိုလိုတာ ျဖစ္ပါတယ္။ လူမ်ိဳးတစ္စု၊ အဖြဲ႔အစည္း တစ္ခု အခြင့္အေရးကို ဆုိလိုတာ မဟုတ္ပါဘူး။ တုိင္းရင္းသား အားလံုးရဲ့ အခြင့္အေရး ဆံုးရႈံးတာဟာ ျပည္နယ္ေဒသ တစ္ခုလံုးရဲ့ အခြင့္အေရး ဆံုးရွဳံးလုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

အခ်ိဳ႕တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုေတြဟာ လူဦးေရ အနည္းငယ္သာ ရွိေပမဲ့ လူမ်ိဳးစု အခြင့္အေရးထက္ ေဒသအခြင့္အေရးကိုသာ ဦးစားေပးတာေၾကာင့္ သူတို႔ ေနထိုင္တဲ့ ေဒသက ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ျဖစ္လာခဲ့တာပါ။ အခ်ိဳ႕ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုေတြဟာ လူဦးေရ မ်ားျပားေပမဲ့ ေဒသအခြင့္အေရးထက္ လူမ်ိဳးစု အခြင့္အေရးကိုသာ ဦးစားေပးတာေၾကာင့္ သူတို႔ေနထိုင္တဲ့ ေဒသက ဒီေန႔ဒီခ်ိန္ထိ ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခြင့္ရေဒသ ျဖစ္မလာခဲ့ပါဘူး။

မေန႔တစ္ေန႕က ျဖစ္ေပၚခဲ့တဲ့ ရခိုင္ျပည္နယ္ ျပႆနာဟာ အခုဆိုရင္ တာဝန္ရွိသူေတြက ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းေတြလုပ္ေဆာင္ဖို႔ ၾကိဳးပမ္းေနျပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုရင္ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားေတြဟာ ေဒသတစ္ခုလံုးရဲ့ အခြင့္အေရးကို အမွန္တကယ္ လိုလားတဲ့ လူမ်ိဳးစုေတြ ျဖစ္ၾကတယ္ မဟုတ္ပါလား။

ကယားျပည္နယ္ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္မွာ ျဖစ္ေပၚတဲ့ ဒုကၡသည္ ျပႆနာဟာ ဆယ္စု ႏွစ္နီးပါးၾကာခဲ့ျပီ ျဖစ္ေပမယ့္ ဒီေန႔အခ်ိန္ထိ ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းေတြ မျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့တာ ဘာေၾကာင့္ပါလဲ။ အဓိက အေၾကာင္းအရင္းကေတာ့ ျပည္နယ္အတြင္း တုိင္းရင္းသား အဖြဲ႕အစည္းေတြမ်ားျပားသေလာက္ ျပည္နယ္ကို အမွန္တကယ္ ကိုယ္စားျပဳတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းေတြ နည္းပါးလိုပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ကိုယ့္အဖြဲ႔အစည္းထက္ ကိုယ့္ေဒအက်ိဳးကိုသာ ဦးစားေပးတဲ့ ပထမဆံုး အဖြဲ႕အစည္းဟာ ျမန္မာ့ လြတ္လပ္ေရးတိုက္ပြဲဝင္  ေခါင္းေဆာင္ေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဟာ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အခြင့္အေရးရရွိေရးအတြက္ ၾကိဳးပမ္းခဲ့သလို သခင္ျမ၊ မန္းဘခိုင္ ႏွင့္ ဒီဒုတ္ဦးဘခ်ိဳတို႔ သံုးဦးဟာ ဧရာဝတီတိုင္း တစ္ခုလံုး အခြင့္အေရး ရရွိေအာင္ ၾကိဳးပမ္းခဲ့ၾကပါတယ္။ ဦးဘဝင္းဟာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရဲ့ အစ္ကိုျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ဦးဘဝင္းနဲ႔ ဦးအုန္းေမာင္တို႔ ႏွစ္ဦးဟာ မေကြးတိုင္း တစ္ခုလံုး အခြင့္အေရး ရရွိေရးအတြက္ တိုက္ပြဲဝင္ခဲ့ၾကတဲ့ ေခါင္းေဆာင္ေတြ ျဖစ္ၾကပါတယ္။

ဦးရာဇတ္ဟာ ရဲေဘာ္ကိုေထြး ႏွင့္အတူ လက္တြဲျပီး မႏၱေလး တုိင္းရင္း တစ္ခုလံုး အခြင့္အေရး ရရွိ ေအာင္ၾကိဳးပမ္းတဲ့ ေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္ပါတယ္။ မိုင္းပြန္ ေစာ္ဘြား စပ္စံထြန္းဟာ ရွမ္းျပည္နယ္ တစ္လံုး အခြင့္အေရး ရရွိေအာင္ ၾကိဳးပမ္းေနတဲ့ ရွမ္းတိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦး ျဖစ္ပါတယ္။ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးအားလံုး ဒီေန႔ဒီခ်ိန္ထိ စစ္မွန္တဲ့ အခြင့္အေရး မရရွိတာဟာ ေဒသအားလံုး အခြင့္အေရး ရရွိေအာင္ ၾကိဳပမ္းေနတဲ့ ျမန္မာ့ လြတ္လပ္ေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား အသက္ရွင္ က်န္ရစ္ေနျခင္း မရွိတာေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ႏိုင္ငံေရးဆိုတဲ့ စကားလံုးရဲ့ အနက္အဓိပၸါယ္ဟာ ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသား အားလံုးရဲ့ အခြင့္အေရး ရရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းလို႕ ဆိုလိုတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံသားတုိ္င္း အခြင့္အေရးရရွိဖို႔ဆိုရင္ ျပည္နယ္ေဒသ အားလံုး အခြင့္အေရး ရရွိ္ဖို႔ အေရးၾကီးပါတယ္။ စစ္မွန္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးသမား တစ္ဦးဟာ ရပ္ကြက္သူ၊ ရပ္ကြက္သားက သူ႔ကို အျမဲ အားကိုးအားထားျပဳရတဲ့ ပုဂၢဳိလ္ေတြ ၾကပါတယ္။

ရပ္ကြက္သူ၊ ရပ္ကြက္သားရဲ့ အားကိုးအားထားမႈကို တႀကိမ္တစ္ခါမွ် မရရွိခဲ့တဲ့ ပုဂၢဳိလ္တစ္ဦးဟာ ေရြးေကာက္ပြဲ တစ္ခုုခုမွာ ဘယ္ေလာက္ပဲ အႏိုင္ရပါေစ။ ဒါဟာ စစ္မွန္တဲ့ ႏုိင္ငံေရး သမားတစ္ဦး လို႔သတ္မွတ္လို႔ မရပါဘူး။ ၂၀၁၅ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲ အျပီးမွာ ျပည္သူကို အက်ိဳးျပဳတဲ့ ႏိုင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေပၚထြက္လာလိမ့္မယ္လို႔ ေမ်ာ္မွန္းထားေပမဲ့ လက္ေတြ႔မွာ မွန္းခ်က္ႏွင့္ ႏွမ္းထြက္ လြဲေနတာေၾကာင့္ ျမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီ ခရီးလမ္းက ေသာင္မတင္ ေရမက် ျဖစ္ခဲ့ရတာပါ။

လႊတ္ေတာ္ရဲ့ အခန္းက႑မွာ အမ်ိဳးသမီးေတြ ပါဝင္မႈ အားနည္းေနတယ္ဆိုတဲ့ ေလသံေတြ၊ ေျပာဆိုသံေတြ မၾကာခဏ ၾကားေနရပါတယ္။ အဲဒီေျပာဆိုသံေတြဟာ တုိုင္းရင္းသား အခြင့္အေရးအတြက္ တစ္စံုတစ္ရာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ မရွိပါဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုရင္ တုိင္းရင္းသား အခြင့္အေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေရးမွာ တက္တက္ၾကြၾကြ ပါဝင္လႈပ္ရွားတာဟာ လႊတ္ေတာ္ရဲ့ အခန္းက႑ထက္ပိုျပီး အေရးပါေနလို႔ပဲ ျဖစ္ၾကပါတယ္။ ကရင္ျပည္နယ္ တစ္ခုလံုး အခြင့္အေရး ရရွိေအာင္ ၾကိဳးပမ္း လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ ကရင္ျပည္နယ္ ဝန္ၾကီးဝန္ခ်ဳပ္ ေဒၚနန္းခင္ေထြးျမင့္ဟာ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္တဲ့ အခ်ိန္က်မွ ကရင္ျပည္နယ္ အခြင့္အေရး ရရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနတာမွ မဟုတ္တာ။ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ တာဝန္မထမ္းေဆာင္ခင္ ေလး၊ ငါး ဆယ္ႏွစ္ကတည္းက ကရင္ျပည္နယ္ အခြင့္အေရး ရရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့တဲ့ တိုင္းရင္းသား အမ်ိဳးသမီးႏိုင္ငံေရးသမားတစ္ဦး ျဖစ္ခဲ့တာပါ။

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္ခင္ကတည္းက ေဒၚနန္းခင္ေထြးျမင့္ရဲ့ စိတ္ဓာတ္ဟာ တိုင္းရင္းသား ေဒသရဲ့ အခြင့္အေရးကို အမွန္တကယ္ လိုလားတဲ့ စိတ္ဓာတ္ အျပည့္အဝရွိခဲ့တာေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ပထမဆံုး တိုင္းရင္းသား အမ်ိဳးသမီးဝန္ၾကီးတစ္ဦး ျဖစ္လာခဲ့တာပါ။

လူေတြဟာ ကိုယ့္ရဲ့ပံု ကိုယ္တိုင္ျမင္ႏိုင္ဖို႔  ၾကည့္မွန္ကို အသံုးျပဳၾကပါတယ္။ တစ္ပါးသူက ကိုယ့္ကို အထင္ၾကီးလာေအာင္၊ ပိုျပီး စိတ္ဝင္စားလာေအာင္ဆိုနဲ႔ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ၾကည့္မွန္ကို အသံုးျပဳမယ္ဆိုရင္ အဲဒီၾကည့္မွန္ဟာ ကိုယ့္အတြက္ တန္ဖိုးရွိတဲ့ ၾကည့္မွန္တစ္ခ်ပ္ ဘယ္ေတာ့မွ ျဖစ္လာမွာ မဟုတ္ဘူး။ ဒါေပမဲ့ တစ္ပါးသူက ကိုယ့္ကို ပိုျပီးယံုၾကည္လာေအာင္၊ ကိုယ္ကိုပိုျပီး အားကိုးခ်င္စိတ္ရွိလာေအာင္ဆိုတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ၾကည့္မွန္ကို အသံုးျပဳမယ္ဆိုရင္ အဲဒီၾကည့္မွန္ဟာ ကိုယ့္အတြက္ တန္ဖိုးမျဖတ္ႏိုင္တဲ့ ၾကည့္မွန္ တစ္ခ်ပ္ ျဖစ္လာမွာ ေသခ်ာပါတယ္။

ျပည္နယ္ ေဒသအတြင္းမွာ တန္ဖိုးရွိတဲ့ အဖြဲ႔အစည္း တစ္ခုျဖစ္ဖို႔ဆိုရင္ ျပည္နယ္ အခြင့္အေရးရရွိဖို႔ ျပီး ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုျဖစ္ဖို႔ လိုသလို ျပည္နယ္တစ္ခုလံုးကို အမွန္တကယ္ ကိုယ္စားျပဳတဲ့ အခြင့္အစည္းတစ္ခု ျဖစ္ဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ ဒါမွလည္း တိုင္းရင္းသားအတြက္ တန္ဖိုးမျဖတ္ႏိုင္တဲ့ အဖြဲ႔အစည္း တစ္ခုျဖစ္ျပီး ေရရွည္တည္တံံ့ ခိုင္ၿမဲမယ့္ အဖြဲ႔အစည္း ျဖစ္လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ကယားျပည္နယ္ဟာ တစ္ခ်ိန္က ကရင္နီျပည္ တစ္ခုျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ကရင္နီျပည္ဆိုတဲ့ နာမည္ျဖစ္ျပီး ကယားျပည္နယ္ဆိုတဲ့ နာမည္ဟာ ျမန္မာအစိုးရက အသိအမွတ္ျပဳတဲ့ နာမည္ျဖစ္ပါတယ္။ တိုင္းရင္းသား အခြင့္အေရး ဆံုးရွဳံးတာဟာ ျပည္နယ္ရဲ့ နာမည္ကို အသိအမွတ္ျပဳတာ မျပဳတာနဲ႔ မဆိုင္ပါဘူး။ ျပည္နယ္ အေပၚမွာ ထားရွိတဲ့ ေစတနာ စိတ္အနည္းအမ်ားေပၚမွာ မူတည္ပါတယ္။

ျပည္နယ္နာမည္ကို အသိအမွတ္ျပဳတဲ့အခါမွာ အသံုးျပဳတဲ့ စကားလံုးက ဘယ္ေလာက္ပဲ လွပေနပါေစ၊ ျပည္နယ္အေပၚမွာ ေစတနာ စိတ္မရွိဘူးဆိုရင္ စစ္မွန္တဲ့ အခြင့္အေရး ဘယ္ေတာ့မွ ရရွိမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ တိုင္းရင္းသားမ်ား အခြင့္အေရး ဆံုးရွဳံးရျခင္း အဓိက အေၾကာင္းရင္းအခ်ိဳ႕ကို တင္ျပရမယ္ဆိုရင္ ျပည္နယ္သံယံဇာတရဲ႕ အက်ိဳးအျမတ္ကို ပိုင္ဆိုင္လိုၾကေပမယ့္ သံယံဇာတ ပ်က္စီးဆံုးရံွဳးျခင္းမရွ္ိေအာင္ အတူတကြ ဝိုင္းဝန္းထိန္းသိမ္းလို စိတ္မရွိျခင္း၊ ျပည္နယ္ အက်ိဳးထက္ ကိုယ့္အဖြဲ႕အစည္း အက်ိဳးကိုသာ ဦးစားေပးျခင္းတို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

စစ္မွန္တဲ့ အခြင့္အေရးရရွိဖို႔အတြက္ တိုင္းရင္းသားမ်ား အားလံုး ဒီေျမမွာေန၊ ဒီေရကို ေသာက္ျပီး ၊ ဒီေဒသ အက်ိဳးကို သစၥာရွိရွိနဲ႔ အတူတကြ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ၾကပါေစ။

Comments

comments