တိုင္းရင္းသားယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ား ထိန္းသိမ္းၾကရန္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဒု-ဥကၠဌ တိုက္တြန္း

မူအက္စတာ

တိုင္းရင္းသားတို႔၏ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ႏွင့္ ရိုးရာဓေလ့့မ်ားကို မေပ်ာက္ပ်က္ေစရန္ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူအေပါင္းက ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္သြားရမည္ဟု အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဒုဥကၠဌ ဦးေအးသာေအာင္က ကယန္းအမ်ိဳးသားေန႔တြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။

၁၈ ႀကိမ္ေျမာက္ ကယန္းအမ်ိဳးသားေန႔ကို ဖယ္ခံုၿမိဳ႕နယ္ မိုးၿဗဲေက်းရြာတြင္ ဧၿပီလ ၁၀ ရက္ေန႔က က်င္းပခဲ့သည္။

ကယန္းအမ်ိဳးသားေန႔ကုိ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္မွ စတင္က်င္းပခဲ့ၿပီး ၎တိုင္းရင္းသားတို႔၏ ထူးျခားသည့္ သမိုင္း အစဥ္အလာကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္ မတ္လ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ ကယန္းစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ေကာ္မတီကို စတင္ဖြဲစည္းခဲ့သည္။

ကယန္းစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈေကာ္မတီမွ လုပ္ငန္းစဥ္ ၅ ရပ္ကို ခ်မွတ္ႏိုင္ခဲ့ကာ ကယန္းမ်ိဴးႏြယ္စု အားလံုးညီညြတ္မႈအတြက္ ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့သည္။

“အမ်ိဳးသားႏွစ္ဆိုတာဟာ မိမိတို႔ လူမ်ိဴးကို ျပန္လည္မွတ္တမ္းတင္ျခင္းပဲျဖစ္ၿပီး အမ်ိဳးသားေနရာဟာ ဇာတိေသြး ဇာတိမွန္ စိတ္ဓာတ္မ်ား အမ်ိဳးသားေရးစိတ္ဓာတ္မ်ား ကိန္းေအာင္းလာေစေရးအတြက္ လႈံ႕ေဆာ္ေပးတဲ့ ႏွစ္တစ္ႏွစ္ ျဖစ္တယ္”ဟု ဦးေအးသာေအာင္က ေျပာသည္။

ဧၿပီလ ၁၀ ရက္ေန႔ကို ကယန္းအမ်ိဳးသားေန႔အျဖစ္ သတ္မွတ္ကာ ကယန္းမ်ိဳးႏြယ္စုအားလံုး ခ်စ္ခင္ရင္းနီွးမႈရွိၾကေစရန္နွင့္ လူမ်ိဳးဂုဏ္ဇာတိဂုဏ္ကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ၾကေစရန္ ရိုးရာအစဥ္အလာမပ်က္ က်င္းပေဖာ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း က်င္းပသည္။

ကယန္းအမ်ိဳးသားေန႔ အခမ္းအနားသို႔ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဒုဥကၠဌ ဦးေအးသာေအာင္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသအသီးသီးရိွ တုိင္းရင္းသားေရးရာဝန္ႀကီးမ်ား၊ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္၊ ကယားျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

ကယန္းအမ်ိဳးသားေန႔ အခမ္းအနားသို႔ ေနရာေဒသအသီးသီးမွ ကယန္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ေရာက္ရွိလာကာ မိမိတို႔၏ အမ်ိဳးသားေန႔ကို ႀကိဳဆိုဂုဏ္ျပဳၾကသည္။

ကယန္းတိုင္းရင္းသားတို႔သည္ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမ၊ ကရင္ျပည္နယ္ သံေတာင္ႀကီး၊ ကယားျပည္နယ္အေနာက္ဘက္တို႔ရွိ ေတာင္ေပၚေဒသတြင္ ေနထိုင္ၾကသည္။ ကယန္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ေနထိုင္ရာ ေက်းရြာ ၅၀၆ ရြာ ရွိသည္။

Comments

comments