တိုင္းရင္းသားေရးရာဝန္ႀကီးဌာနတြက္ ဘတ္ဂ်က္ ၁ ရာခိုင္ႏွဳန္းေအာက္တြင္သာရရွိ

မူအက္စတာ

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားအေရးကို ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္မည္ ဆိုသည္႔ အစိုးသစ္လက္ထက္တြင္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးတြင္ပါ တိုင္းရင္းသားေရးရာဝန္ႀကီးဌာနသည္ ဘတ္ဂ်က္ အနည္းဆုံး ရရွိသည္႔ စာရင္းတြင္ ပါဝင္ေနသည္။

တိုင္းရင္းသားေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၏ လုပ္ငန္းလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားမွာ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ရိုးရာဓေလ့မ်ား၊ စာေပသင္ရိုးညႊန္တမ္းမ်ား ေရးဆြဲပိုင္ခြင့္ရရွိေရးတို႔အတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ျဖစ္သည္။ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အပါအဝင္ ဘတ္ဂ်က္ရရွိမႈ နည္းေနျခင္းအေပၚ ကယားျပည္နယ္၊ ဖရူဆိုၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁)မွ ဦးသဲရယ္က ၎၏အျမင္္ကို ေျပာၾကားသည္။

“ တိုင္းရင္းသား စာေပယဥ္ေက်းမႈေတြ ဘတ္ဂ်က္ပိုမိုျမွင့္တင္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ဘတ္ဂ်က္ေတြ တိုးျမင့္လ်ာထားျခင္း ရွိမရွိဆိုတဲ့အခ်က္နဲ႔ ကြ်န္ေတာ့္ ေမးခြန္း သံုးခုက္ို လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌက ပယ္ခ်ခဲ့တယ္၊ ဘာေၾကာင့္ပယ္ခ်ခဲ့တာလဲ ကြ်န္ေတာ္မေတြးတတ္ဘူး။ ဒီလိုပယ္ခ်လိုက္တဲ့အေပၚမွာ ကြ်န္ေတာ္သိပ္စိတ္မသက္မသာ ျဖစ္သြားတယ္ေပါ့ေနာ ကြ်န္ေတာ္တို႔တိုင္းရင္းသားေတြကို အေရးမစိုက္တာလား ဆိုတဲ့ေမးစရာ ေမးခြန္းျဖစ္လာတယ္ေပါ့ေနာ ” ဟု ၎ကေျပာခဲ့သည္။
ယခုႏွစ္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ျပည္ေထာင္စုဘတ္ဂ်က္ တြင္ တိုင္းရင္းသားေရးရာဝန္ႀကီးဌာနအတြက္ ဘတ္ဂ်က္ ရရွိမႈမွာ ၀ဒသမ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းသာရွိၿပီး ကယားျပည္၏ ဘတ္ဂ်က္တြင္လည္း ၅၃.၈၄၅ သန္းရရွိၿပီး အနည္းဆုံးတြင္ပါဝင္သည္။

ကယားျပည္နယ္၏ ဘတ္ဂ်က္္မ်ားတြင္လည္း အမ်ားဆံုးရရွိသည့္ ဌာနမ်ားမွာလမ္းဦးစီးဌာနျဖစ္ၿပီး သံုးစြဲမႈဘတ္ဂ်က္မွာ က်ပ္သန္းေပါင္း ၁၉၀၀၀.၀၀၀ ျဖစ္ၿပီး စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႔မွာ က်ပ္သန္းေပါင္း (၆၀၃၇.၂၅၇) ဒုတိယအမ်ားဆံုး အသံုးျပဳခဲ့သည့္ဌာနျဖစ္သည္။

တိုင္းရင္းသားေရးရာဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မရွိသည့္အတြက္ သံုးစြဲရသည့္ဘတ္ဂ်က္မွာလည္း အနည္းဆံုးသာ ရရွိသည္ဟု သိရသည္။

“တိုင္းရင္းသာလူမ်ိဳးမ်ား ကာကြယ္ေစာင့္ေလ်ွာက္ေရးဥပေဒ ထြက္တယ္ အဲ့ဥပေဒထြက္တဲ့အခ်ိန္မွာ တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ အခြင့္အေရးကိုဘဲ ကာကြယ္ေစာင့္ေ႐ွာက္ရမယ္လို႔ ေျပာတယ္
ေနာက္ စာေပယဥ္ေက်းမႈျမႇင့္တင္ဖို႔ဆိုတာ အထိဘဲ႐ွိတယ္ 
အဲ့ဒါ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ဆိုတာကို ထည့္မထားေတာ့ ဘ႑ာ႐ွာေဖြေရးက ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို လုံးဝဒီ တိုင္းရင္းသားေရးရာဝန္ႀကီးက ဒီဘ႑ာေငြက္ိုလုံးဝမ သုံးရဘူးဆိုတာ တက္လာတာေပါ့” ဟု ရွမ္းျပည္နယ္မွ ကယန္းတိုင္းရင္းသားေရးရာဝန္ႀကီး ဦးခြန္းေအးေမာင္က ေျပာသည္။

တိုင္းရင္းသားေရးရာဝန္ႀကီးမ်ား ေတြ႔ဆံုခ်ိန္တြင္ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ အခန္းက႑ကို ျမွင့္တင္ၿပီးဥပေဒကို ျပန္လည္ျပဳျပင္ရန္ ႀကိဳးစားသြားၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၎တို႔အေနျဖင့္ လႊတ္ေတာ္အတြင္းတြင္ ေမးခြန္းေမးျမန္း၊ တင္ျပမႈမ်ား မရွိေသာ္လည္း ေျမျပင္တြင္ တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ လုပ္ငန္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ကယားျပည္နယ္မွ ဗမာတိုင္းရင္းသားေရးရာဝန္ႀကီး ဦးလွမ်ိဳးေဆြက ေျပာသည္။

“လုပ္ငန္းပိုင္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ လုပ္ထားတာရွိပါတယ္။ စာေပ(၆)ဖြဲ႔ရဲ႔ စာေပကိစၥေတြ၊ သင္ရိုးညႊန္တမ္းကိစၥေတြ၊ ေနာက္ထပ္ကြ်န္ေတာ္တို႔ဒီဘတ္ဂ်က္ကိစၥေတြ က်န္တဲ့ ဌာနဘက္က ပညာရွင္အဖြဲ႔ေတြနဲ႔ပူးေပါင္းၿပီးေတာ့ လုပ္ငန္းေတြကို အားထည့္ၿပီးေတာ့ လုပ္ေနပါတယ္” ဟု ၎ကေျပာသည္။

၎က ဗမာတိုင္းရင္းသား ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးအေနႏွင့္ Mother Law ဟူသည့္ အေျခခံဥပေဒရွိ ၿပီးသားျဖစ္သည့္အတြက္ လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ရမည့္အပိုင္းတြင္ အားထည့္လုပ္ေဆာင္စရာမလိုပဲ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ဥပေဒကိုသာ အေျခခံၿပီး လုပ္ငန္းအပိုင္းကို ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္လွ်က္ ရွိေနေၾကာင္း ၎ကဆက္ေျပာသည္။

၎တို႔၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေၾကာင့္ ယခင္အစိုးရလက္ထက္က သင္ၾကားခြင့္မရွိခဲ့သည့္ တိုင္းရင္းသားစာေပမ်ားကို ၎တို႔လက္ထက္တြင္ သင္ၾကားခြင့္မ်ား၊ သင္ရိုးညႊန္တမ္းမ်ား ေရးဆြဲခြင့္မ်ား၊ ကိုယ္ပိုင္စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား ေဖာ္ထုတ္ခြင့္ စသည့္အခြင့္အေရးမ်ား ရရွိေနၿပီျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ၎တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ စာေပပြဲေတာ္မ်ား၊ ရိုရာပြဲေတာ္မ်ား က်င္းပရန္အတြက္ ဘတ္ဂ်က္မ်ား က်ခံသံုးစြဲႏိုင္ရန္ တိုင္းရင္းသားကိုယ္စားလွယ္မ်ားက အလိုရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္တြင္ တိုင္းရင္းသားမ်ားအေရးကို ဦးစားေပးထည့္သြင္းစဥ္းစားေစခ်င္သည္ဟု ဦးသဲရယ္က ေျပာပါသည္။

တိုင္းရင္းသားေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာနတြင္ အျခားဌာနမ်ားကဲ့သို႔ သတ္မွတ္ထားသည့္ဝန္ထမ္းမ်ား မရွိသည့္အတြက္ ဘ႑ာေရးဝန္ထမ္းမ်ားက ၎တို႔ကို ဘ႑ာေငြသံုးစြဲခြင့္မေပးထားေၾကာင္း ဝန္ႀကီးဦးခြန္းေအးေမာင္က ေျပာပါသည္။

Comments

comments