တိုင္းရင္းသားႏွစ္ပါတီ ပူးေပါင္းကာ ပါတီအသစ္ထူေထာင္ၿပီ

ကႏၱာရဝတီတိုင္း(မ္)

ကယား(ကရင္နီ)ျပည္နယ္ အေျခစိုက္ပါတီျဖစ္ေသာ ကယားလူမ်ိဳးစု ဒီမိုကေရစီပါတီႏွင့္ လူမ်ိဳးေပါင္းစံုဒီမိုကေရစီပါတီ(ကယားျပည္နယ္) ႏွစ္ပါတီ ပူးေပါင္းကာ ပါတီအသစ္တစ္ခု တည္ေထာင္လိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ပါတီ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရိွသူ စိုင္းႏိုင္ႏိုင္ေထြးက ကႏၱာရဝတီတိုင္း(မ္)သို႔ ေျပာၾကားသည္။

“က်ေတာ္တို႔သေဘာတူခဲ့ၾကတယ္။ေဒသအတြင္းႏိုင္ငံေရး လုပ္ငန္းစဥ္လို႔ ေျပာတဲ့အခါက်ရင္ လက္ရွိ ျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္အပါအဝင္ ေဒသအတြင္ ဖယ္ဒရယ္ျဖစ္ထြန္းေပၚေပါက္မႈေတြအပါ က်ေတာ္တို႔ အဓိကဦးတည္ျပီး ဖြဲ႕စည္းခဲ့တာပါ။”ဟု စိုင္းႏိုင္ႏိုင္ေထြးက ေျပာၾကားသည္။

တိုင္းရင္းသားပါတီ ႏွစ္ပါတီကို စုစည္းကာ အင္အားေတာင့္တင္းေသာ ပါတီတစ္ခုအျဖစ္ ႏိုင္ငံေရးတြင္ ထဲထဲဝင္ဝင္လွဳပ္ရွားရန္ အဆိုပါ ပါတီတာဝန္ရိွသူမ်ားမွ ရည္ရြယ္လိုက္ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။ 
ႏွစ္ပါတီပူးေပါင္းကာ ဖြဲ႕စည္းလိုက္ေသာ ပါတီကို ကယားျပည္နယ္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီဟူ၍ အမည္ေပးထားကာ တစ္ျပည္နယ္လံုးလြမ္းၿခံဳအေျခစိုက္ေသာ တိုင္းရင္းသားပါတီတစ္ခု ျဖစ္လာမည္ ျဖစ္သည္။

ပါတီကို ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သို႔ မွတ္ပံုတင္ထားၿပီး ပါတီအလံႏွင့္ တံဆိပ္တို႔ကိုလည္း တရားဝင္ ေၾကညာျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

​ေရြး​ေကာက္​ပြဲ​ေကာ္​မ႐ွင္​ထံ မွတ္​ပံုတင္​ထား​ေသာ ကယားျပည္​နယ္​ ဒီမိုကရက္​တစ္​ပါတီ၏ အလံႏွင္​့ တံဆိပ္​

ပါတီ၏ မူဝါဒႏွင့္ ေရွ႕ဆက္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေရးဆြဲျခင္း၊ အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ား ေရြးခ်ယ္ျခင္းကိုလည္း မၾကာခင္အခ်ိန္အတြင္း လုပ္ေဆာင္သြာမည္ဟု စိုင္းႏိုင္ႏိုင္ေထြးက ေျပာသည္။

“ေသခ်ာတာက ဖယ္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္ကို စိတ္ဝင္စားတဲ့ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီအားလံုးနဲ႔ က်ေနာ္တို႔က မဟာမိတ္အျဖစ္နဲ႔ပဲ သြားၾကမွာ။ ေဒသအေျခစိုက္လို႔ ေျပာလုိက္တဲ့အခါမွာ ကယားျပည္နယ္ ႏိုင္ငံေရးကို အထူး အာရံုစိုက္လုပ္ၿပီးေတာ့ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေရးကိစၥရပ္ေတြက ဒီမိုကရက္တစ္အင္အားစုေတြနဲ႔ ေပါင္းစည္းေဆာင္ရြက္ရမဲ့ဟာ ဒါကေတာ့ သေဘာထားအမွန္ပါ။”ဟု ၎က ေျပာၾကားသည္။

Comments

comments