တိုင္းရင္းသား ရိုးရာဓေလ့ ေျမယာအသံုးခ်မွဳ ဘာလဲ ဘယ္လဲ။

ဖဲဘီး ေရးသားသည္။

က်ေနာ္တို႔တိုင္းရင္းသား ေတာင္သူေတြဟာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကတည္းက မိဘဘိုးဘြားဆီကေန  လက္ဆင့္ကမ္း အေမြဆက္ခံရထားတဲ့ ေျမယာေပၚမွာ  လြတ္လပ္စြာနဲ ရိုးရိုးသားသား လုပ္ကိုင္စားေသာက္လာခဲ့ၾကရင္း အခုခ်ိန္မွာ အသစ္ထြက္လာတဲ့ ေျမယာဥပေဒေၾကာင့္ ရာဇဝတ္သား၊ တရားခံ ျဖစ္ၾကရေတာ့မလားဆိုတဲ့ ေမးခြန္းထုတ္စရာေတြ ျဖစ္လာေနၿပီ။

ဒါကေတာ့ အခုတေလာ အင္တာနက္ လူမွဳကြန္ယက္ (Facebook) စာမ်က္ႏွာနဲ႔ သတင္းေတြမွာ ေတြ႔ျမင္ဖတ္ရွဳၾကရတဲ့ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမရိုင္းစီမံခန္႔ခြဲေရး ဥပေဒ (၂၀၁၈ ခုႏွစ္) ကိစၥပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁၁ ရက္က ျပည္ေထာင္စုလြတ္ေတာ္ကေန အတည္ျပ ျပဌာန္းလိုက္တဲ့ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမရိုင္း ျပင္ဆင္ဥပေဒက ဘာမ်ားထူးျခားၿပီး၊ ဘာေၾကာင့္မ်ား မီဒီယာစာမ်က္ႏွာမ်ားမွာ ပြက္ေလာရိုက္သြားတာပါလဲ။

ေျမယာဥပေဒ ျဖစ္တည္ေျပာင္းလဲလာတဲ့ ျဖစ္စဥ္ကို ျပန္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွာ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရက ဆိုရွယ္လစ္ေခတ္ ေတာင္သူလယ္သမားအခြင့္အေရး ကာကြယ္ေရးဥပေဒကို ဖ်က္သိမ္းၿပီး ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမရိုင္းစီမံခန္႔ခြဲေရးဥပေဒကို ျပဌာန္းလိုက္တဲ့ ေနာက္ပိုင္း နိုင္ငံတဝန္းမွာ ေျမယာျပႆနာေတြ ဒုနဲ႔ေဒး ေပၚထြက္လာပါၿပီး ေတာင္သူေတြလဲ တရားရံုးမွာ တန္းစီ တရားစြဲဆိုခံေနၾကရပါတယ္။

အခု ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း ျပင္ဆင္လိုက္တဲ့ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ေျမရိုင္းဥပေဒပါ ပုဒ္မတခ်ဳိ႕အရ ေတာင္သူေတြက တရားရံုးမွာ အခ်ိန္ကုန္၊ ေငြကုန္၊ လူပင္ပန္းခံစရာ မရိွေတာ့ဘဲ ဥပေဒအရ ျပစ္မွဳေျမာက္ရင္ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ေထာင္ဒါဏ္၊ ေငြဒါဏ္ ခ်မွတ္ခံရနိုင္တဲ့ အေျခအေနေတြ ရိွေနပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ဒီလို ပစ္ဒဏ္ခံရမည့္ ေတာင္သူေတြကို ဆက္စပ္ၿပီး အားေပးကူညီသူေတြ အဖြဲ႔အစည္းေတြ ၊ ပညာရွင္ေတြ၊ ေရွ႕ေနေတြရွိခဲ့မယ္ဆိုရင္လည္း ထိုနည္းလည္းေကာင္း ျပစ္ဒါဏ္ေပးခံရႏိုင္တယ္လို႕ ဥပေဒမွာ ပါရွိပါတယ္။

ေတာင္သူေတြရဲ့အျဖစ္က ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွာ ျပည္ေထာင္စုလြတ္ေတာ္က ျပဌာန္းလိုက္တဲ့ ေတာင္သူလယ္သမား အခြင့္အေရးကာကြယ္ေရးႏွင့္ အက်ဳိးစီးပြား ျမင့္တင္ေရးဥပေဒလို ၎တို႔ကို အက်ဳိးစီးပြား ျဖစ္ထြန္းေစမယ့္ ဥပေဒရဲ့ အက်ဳိးေက်းဇူးကို မခံစားၾကရတဲ့အျပင္ ၎တို႔ရဲ့ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းလုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာရန္ အစိုးရမွပံ့ပိုးလုပ္ေဆာင္ေပးရမည့္ တာဝန္ရိွေၾကာင္း ျပဌာန္းထားတဲ့ ဥပေဒကိုလည္း သိရိွၿပီး ေတာင္းဆိုနိုင္တဲ့ အခြင့္အေရးရိွတယ္ဆိုတာ မသိရွိၾကပါဘူး။

သို႔ေပမဲ့ ေျမယာဥပေဒ မ်ားကဲ့သို ေနာက္ဆက္တြဲ ဆိုးက်ဳိးကိုေတာ့ သူတို အလူးအလဲ ခံစားခဲ့ၾကရပါတယ္။

ေျမယာဥပေဒက ျပည္သူေတြ ဆိုိးက်ဳိးခ်ည္း ခံစားၾကရျခင္းေတာ့လဲ မဟုတ္ပါဘူး၊ ေကာင္းက်ဳိးခံစားရသူေတြ ရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သူတို႕ေတြက ေတာင္သူေတြ မဟုတ္ပဲ ဥပေဒေတြ အသက္ဝင္ေအာင္ ၾကပ္မတ္လုပ္ေဆာင္ေနၾကတဲ့ တာဝန္ရိွသူေတြ၊ ျပည္သူ႔ဘဏၭာေငြနဲ႕ လခ ခံစားရတဲ့ အစိုးရဌာနဆိုင္ရာ ဝန္ထမ္းတခ်ဳိ႕ေတြ နဲ စီးပြားေရးသမားေတြ အပါအဝင္ ၎တို႔ႏွင့္ နီးစပ္သည့္ အသိုင္းအဝိုင္းမွ အခြင့္အေရးသမား တစ္စုတို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။

လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တတဲ့ ၂၀၁၅ ေရႊးေကာက္ပြဲမွ တက္လာသည့္ ဒီမိုကေရစီ အစိုးရလက္ထက္မွာ အတည္ျပဳျပဌာန္းထားတဲ့  ေျမလြတ္ေျမလပ္ ေျမရိုင္းဥပေဒသည္ လာမည့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁၁ ရက္ေန႔ဆိုရင္ ၆ လျပည့္ပါေတာ့မယ္။

၆ လျပည့္ရင္ေတာ့ ျပင္ဆင္ဥပေဒအရ ေတာင္သူလယ္သမားေတြ အေနနဲ အထူးသျဖင့္ အနားေပးေတာင္ယာ (ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာ) စနစ္နဲ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ေနၾကတဲ့ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူေတြအတြက္ ရင္တထိတ္ထိတ္ နဲ႕က်ီးလန္႔စာစားရသလို လုပ္ကိုင္စားေသာက္ၾကရေတာ့မလား ဆိုတာ စဥ္းစားစရာပါ။

ထို႔အျပင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေျမယာဥပေဒဟာ တိုင္းရင္းသားတို႔ရဲ႕ မိရိုးဖလာ ေျမယာအသံုးခ်မွဳႏွင့္ အခြင့္အေရးကို အသိအမွတ္ျပဳ၊ ကာကြယ္ရန္ ျပဌာန္းထားတဲ့ အမ်ဳိးသားေျမယာ အသံုးခ်မွဳမူဝါဒနဲ႔လည္း ဆန္႔က်င္ေနပါတယ္။

တိုင္းရင္းသားေတြ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကတည္းက ဓေလ့အရ ေအးခ်မ္းစြာ ဘိုးဘြားစဥ္ဆက္ လက္ဆင့္ကမ္း လုပ္စားလာတဲ့ ေျမယာေတြဟာ မိမိတို႔ကို ကိုယ္စားျပဳရန္ ေရႊးခ်ယ္လိုက္တဲ့ လြတ္ေတာ္အမတ္ေတြ ရိွေနပါလ်က္နဲ ဥပေဒက မိမိတို႔တိုင္းရင္းသားေဒသနဲ႕ ကိုက္ညီမ မရွိပဲ အတည္ျပဳလိုက္တဲ့အေျခအေနေအာက္မွာပဲ က်ေနာ္တို႕ေတာင္သူေတြ ေငြဒါဏ္၊ေထာင္ဒါဏ္ေတြနဲ စခန္းသြားရေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။

Comments

comments