“ဒီလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြဟာလည္းဘဲ ဘိ္န္းအစားထိုးမႈကိစၥေတြက္ို လ်စ္လ်ဴမရႈ႕သင့္ဘူး”

ကႏၱာရဝတီတိုင္း(မ္)

ဗုဒၶဘာသာကယန္းမ်ိဳးခ်စ္လူငယ
္အသင္းကေနၿပီးေတာ့ ဘိန္းအစားထိုးသီႏွံအေနနဲ႕ ေထာပတ္ႏွစ္ရွည္ပင္ စီမံကိန္းကိုေဆာင္ရြက္ေနတဲ့
 စီမံကိန္းမန္ေနဂ်ာ ဆရာေစာဘို

အေနာက္ကယန္းေဒသေတြဘက္ျခမ္းထဲက ေဒသခံအမ်ားစုဟာဆုိရင္ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးျခင္းနဲ႕ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း ျပဳခဲ့ၾကတာဆိုရင္ ဘိုးဘြားစဥ္ဆက္ကတည္းကပဲလို႕ သိရပါတယ္။

ေျပာင္းလဲလာတဲ့ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနေတြ ၊ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေတြေၾကာင့္ ယခုဆိုရင္ ေဒသခံတခ်ိဳ႕က ဘိန္းအစားထိုးတျခားသီးႏွံေတြ စိုက္ပ်ိဳးဖို႕ လိုလာေနၾကပါၿပီ။

ယခုဆိုရင္ ဗုဒၶဘာသာကယန္းမ်ိဳးခ်စ္လူငယ္အသင္းကေနၿပီးေတာ့ ေမတၱာေဖာင္ေဒးရွင္း ကေန ပံ့ပိုးကူညီမႈနဲ႕ ဘိန္းအစားထိုး ေထာပတ္စိုက္ပ်ိဳးဖို႕ စီမံကိန္းကို ရီႏြဲ႕ေက်းရြာအုပ္စုေဒသတြင္း စတင္ေဆာင္ရြက္ ေနပါတယ္။

ဘိန္းအစားထိုးသီႏွံအေနနဲ႕ ေထာပတ္ႏွစ္ရွည္ပင္ စီမံကိန္းကိုေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ စီမံကိန္းမန္ေနဂ်ာ လည္းျဖစ္ ေဒသခံေတာင္သူလည္းျဖစ္တဲ့ ဆရာေစာဘိုနဲ႕ ကႏၱာရဝတီတိုင္း(မ္)မွ ဝိုင္းေတာ္သားေတြ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းထားခ်က္တခ်ိဳ႕ကို တင္ျပထားပါတယ္။

ေမး ။ ။ ေထာပတ္ စိုက္ဧကကဘယ္ေလာက္ရွိလဲ ။ စီမံကိန္းကဘယ္ေလာက္ဧကစိုက္သလဲ။ ဒီ့အျပင္ စီမံကိန္းထဲမပါပဲ တျခားရြာသူရြာသားေတြကေကာ ဘယ္ေလာက္စိုက္လဲ။

က်ေတာ္တို႕စီမံကိန္းအတြင္းမွာကေတာ့ ၿပီးခဲ့တဲ့နွစ္မွာကအပင္(၂၀၈၉၀)ေပါ့ေနာ္ ပံုမွန္အားျဖင္႔ ပင္(၂၀)ျခားဆိုရင္ က်ေတာ္တို႔ ပ်မ္းမ်ွယူလိုက္တာေပါ့ေနာ္ တစ္ခ်ိဳ႔က(၂၅)ေပျခားရွိတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕က(၁၈)ေပျခားတာရွိတယ္ဆိုေတာ့ က်ေတာ္တို႔ပင္(၂၀)နဲ႕ပ်မ္းမ်ွယူေတာ့ တစ္ဧကကိုပင္(၁၀၀)ဆန္႕တယ္ေပါ့ အခုပင္(၂၀၀၉၀)ဆိုရင္ (၂၀၉)ဧကေလာက္ေပါ့ေနာ္ စီမံကိန္းအတြင္းထဲမွာေပါ့ ေမတၱာေဖာင္ေဒးရွင္း ပံ့ပိုးမွုနဲ႔စိုက္တာေပါ့ေနာ္ အျပင္မွာေကာက္တဲ့စစ္တမ္းအရဆိုရင္ေတာ့ အျပင္မွာဧကသံုးရာေလာက္ရွိတယ္ဗ် သံုးရာအထက္မွာရွိတယ္။

ေၾကာ္ျငာ

ေမး ။ ။ စီမံကိန္းထဲမွာမပါတဲ့ရြာေတြကလည္း ဘိန္းအစားထိုးအေနနဲ႕ ေထာပတ္ပင္ေတြကို စိုက္လာၾကတယ္ဆိုေတာ့ သူတို႕အေနနဲ႕ ဘယ္လိုရည္ရႊယ္ခ်က္နဲ႔စိုက္ျဖစ္လာတာလဲ။

ေျဖ ။ ။ သူတို႔ကဘယ္လိုရည္ရႊယ္ခ်က္နဲ႔စိုက္တာလည္းဆိုေတာ့ က်ေတာ့အေနနဲ႔ဘယ္လိုေျပာရမလဲ သူတို႔က ဒါကအလား အလာရွိတယ္ေပါ့ေနာ္ စီမံကိန္းအတြင္းမွာေပါ့ စီမံကိန္းမွာ က်ေတာ္တို႔လုုပ္လိုက္တဲ့ဟာက သူတို႔အေန နဲ႔လည္း စိုက္သင့္တယ္ဆိုတဲ့အေနအထားမ်ိဳးေပါ့ေနာ္ ဒါေပမယ့္ သူတို႔ကိုျပန္ေမးၾကည့္လိုက္ေတာ့ ဘာလို႕စိုက္တာ လည္းဆိုတဲ့ဟာကေစ်းကြက္ အခိုင္အမာလည္းက်ေတာ္တို႕မေျပာေသးဘူးေပါ့ ဒါေပမယ့္ သူတို႔စိုက္ခ်င္ တယ္ဆိုတဲ့ အေနအထားနဲ႔ ေပါ့ေနာ္ တနည္းအားျဖင့္ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အနည္းဆံုးေစ်းရခဲ့မယ္ဆိုရင္ေတာ့ သူတို႔အတြက္ ေခ်ကိုက္တယ္ဆိုတဲ့အေနအထားမ်ိဳးေပါ့ေနာ္။

ေမး ။ ။ အရင္နွစ္ကဆရာတို႔စိုက္ၿပီးတဲ့အေျခအေနမွာ နွင္းခါးရိုက္တဲ့ဒဏ္ေတြ အခုလက္ရွိအေျခအေနကေကာ ဆရာတုိ႔ထပ္စိုက္ၿပီးၿပီဆိုေတာ့ ဘယ္ေလာက္ထိဒီဟာကိုေမ်ာ္လင့္ထားလဲေပ့ါေနာ္ အရင္နွစ္ကလည္းနွင္းခါးရိုက္တယ္ ဒီနွစ္လည္းထပ္စိုက္ထားေသးတယ္ဆိုေတာ့ ဘာျဖစ္လုိ႔အရႈံးမေပးေသးတာလဲေပါ့ေနာ္။ 
ေျဖ။ ။ က်ေတာ္တို႔ရဲ႕ခံယူခ်က္ကဒီိလိုရွိတယ္ဗ် ဘာဘဲလုပ္လုပ္ သူကအဆံုးစြန္းထိိလုုပ္ၾကည့္မယ္ ဒါေပမယ့္ လက္ေလ်ာ့သင့္တဲ့ခ်ိ္န္လက္ေလ်ာ့ရမယ္ က်ေတာ္တို႔အခုေဒသမွာ ျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ေထာပတ္ေပါ့ နွင္းခါးေၾကာင့္ ေသသြားတဲ့ေထာပတ္ေတြက နွင္းခါးရဲ႕ အႏၱရာယ္ကေဒသအေျခအေနရၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ဒါနွစ္တိုင္းက်ေနက် အႀကီးအက်ယ္ ျဖစ္ေနက်ကိစၥမဟုတ္ဘူးေပါ့ ဥပမာက်ေတာ္တို႔စိုက္လိုုက္တယ္ သံုးနွစ္ေလာက္ျခား ၿပီးမွျပန္က်မယ္ဆိုရင္ေတာ့ အပင္လည္းႀကီးၿပီဆိုရင္ေတာ့ က်ေတာ္တို႔ မွာေမ်ွာ္လင့္ခ်က္ရွိတယ္ေပါ့ အရင္နွစ္က သံုးပံုနွစ္ပံုေလာက္ေသသြားေပမမယ့္ ဒီနွစ္ကက်ေတာ္တို႔အစားထိုးျပန္လုုပ္ၾကည့္တယ္ေပါ့ေနာ္ ဥပမာတစ္ခါဆံုးရွံုးသြား တာနဲ႔ က်ေတာ္တို႔အေနနဲ႔လက္မေလ်ာ့သင့္ဘူးေပါ့ေနာ္ ဒါေပမယ့္ အထူးသျဖင့္နွင္းခါးက်တာကေတာ့ ေဒသခံအသိ ဆံုးေပါ့နွစ္တိုင္းက်ေနက်မဟုတ္ဘူးအႀကီးအက်ယ္ျဖစ္ေနက်ကိစၥဟုတ္ဘူးေပါ့။

ေမး ။ ။ ဒီမွာရွိတဲ့ေတာင္သူအမ်ားစုက သူတို႔ရဲ႕အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းက အရင္ကတည္းက ဘိန္းဘဲစိုက္လာခဲ့ၾကတာလား၊ တျခားဘာအသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းၾကလဲ ။

ေျဖ ။ ။ ဟုတ္ကဲ့ဗ် ဒီေက်းရြာအုပ္စုနဲ႔ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္း အေနနဲ႔ေစာနက က်ေတာ္ေျပာခဲ့တဲ့အတိုင္းေပါ့ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးၾကတယ္။ ေနာက္က်ေတာ္တို႔ေအာက္ပိုင္းမွာက် ဘာလုပ္လည္းဆိုေတာ့ အမဲလိုက္တယ္ လက္ယက္ကန္းေပါ့ေနာ္ ပလိုင္းရက္တာတို႔ရွိတယ္ အထူးသျဖင့္ ဒီိဘက္ေဒသေတြဆိုရင္ က်ေတာ္တုိ႔အေနာက္ဘက္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ငရုတ္စိုက္တဲ့ ဟာလည္းေတာ္ေတာ္ေလးအဆင္ေျပပါတယ္ အုပ္စုအေနနဲ႔ၾကည့္လိုက္မယ္ဆိုရင္ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကေတာ့ဒီမွာေတာ့ အားလံုးနီးပါးမဟုတ္ဘူး ဆယ္ေယာက္္မွာ က်ေတာ္တို႔ဒီဘက္ေဒသမွာေျခာက္ေယာက္ခုနွစ္ေယာက္ေလာက္ကဘိန္းစိုက္ေနေသးတယ္ ဟိုးအရင္ကတည္းကေပါ့။ အဲ့တာဆိုရင္ခုလက္ရွိကစိုက္လို႔ရေသးတာေပါ့ေနာ္ ဒါေပမယ့္ခုနကေဆြးေႏြးေနၾကတဲ့အေပၚမွာလည္းနိုင္ငံေတာ္ကမွ မလုပ္နိုင္ေသးတာ ..ဘာလို႔လုပ္ေနေသးလည္းသူမ်ားကအဲ့လိုမ်ိဳးေဝဖန္စရာရွိေနေသးတယ္ေလးေနာ္ တစ္ခ်ိိဳ႕ ကျပန္ေထာက္ျပတယ္ ဒါကလည္း ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္တာေပါ့ေနာ္။

ေမး ။ ။ အဲ့တာဆိုရင္ဆရာအေနနဲ႔ေကာေတာင္သူေတြနဲ႔ ေပါင္းၿပီးေတာ့ လုပ္တဲ့အခ်ိန္မွာ ဘာအခက္အခဲရွိလဲ ဘာေျပာခ်င္လဲဆရာတို႔ဘာျဖစ္လို႔လုပ္ရတာလဲ။

ေျဖ ။ ။ ဘိန္းအစားထိုးလုပ္မယ္ဆိုတာနဲ႔ ဘိန္းပေပ်ာက္ေအာင္လုပ္္မယ္ဆိုတာကမတူဘူးဗ် ဥပမာအေနနဲ႔ ဘိန္းအစားထိုးလုပ္မယ္ဆိုရင္ ဘိန္းကိုဖ်က္ရမယ္ မဟုတ္ဘူး ဆိုလိုခ်င္တာက နကိုယ္ကတည္းကက်ေတာ္တို႔ ေဒသမွာ ဒီဘိန္းကဆယ္စုနွစ္တစ္ခုုမွာေပါ့ေနာ္ ဒါက်ေတာ္တုိ႔ မိဘေတြရဲ႕ ပံ့ပိုးမႈနဲ႕အတူအဆင္မေျပမႈ နဲ႔အတူဒါက်ေတာ္တို႔ ပညာတတ္ျဖစ္လာေအာင္ ေက်ာင္းထားနိုင္ေအာင္ ေနာက္စားဝတ္ေနေရး အစစအရာရာ ေျဖရွင္းေနရတာပဲေပါ့ ဒီဘိန္းအစားထိုးမႈ ကိစၥကယခုလက္ရွိစီမံကိန္းမွာေတာ့ က်ေတာ္တို႔ဘယ္လိုလုပ္ခ်င္လည္းဆိုေတာ့ ဥပမာက်ေတာ္တို႔ အစိုးရက ဒါမလုပ္ရေတာ့ဘူးဆိုတဲ့အခ်ိန္မွာ ခုနေျပာတဲ့အတိုင္းက်ေတာ္တို႔ ဘက္ကအဆင္သင့္ျဖစ္ေအာင္ ဒါက်ေတာ္တုိ႔ ရည္ရႊယ္ခ်က္ရွိိရွိလုပ္တာပါလုိ႔ ေနာက္တစ္ဘက္မွာလည္းက်ေတာ္တို႔ ခုနကဘိန္းပေပ်ာက္ေရး ဆိုတာကက်ေတာ္တို႔ နဲ႔မဆိုင္ဘူးေပါ့။

ေမး ။ ။ တျခားဘာအခက္အခဲေတြရွိေသးလဲ။ 
ေျဖ ။ ။ အခုမွအေျခခံအစမွာစလုပ္ေနၾကတာဆိုေတာ့ ဥပမာတစ္ခ်ိဳ႔ကေျပာၾကတာေပါ့ေနာ္ ဘာဘဲလုပ္လုပ္ ေစ်းကြက္ခိုင္မာဖို႔လိုတယ္ ေျပာေလ့ရွိတယ္ေပါ့ေနာ္ က်ေတာ္ၾကံဳဖူးခဲ့တဲ့တစ္ေလ်ာက္မွာေပါ့ေနာ္ က်ေတာ္တို႔ဘာပဲ လုပ္လုပ္ ဘယ္ဟာမွ က်ေတာ္တုိ႔အတြက္ အာမခံခ်က္ရွိတယ္ဆိုတဲ့သီးနွံမရွိဘူး ေစ်းကေတာ့ တက္လိုက္ က်လိုက္ပဲေပါ့ တစ္္နည္းအားျဖင့္ စီးပြားေရးအျမင္နဲ႔ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ေရာင္းလိုအားနဲ႔ဝယ္လိုအားေပါ့ ဒီေလာက္ေတာ့ က်ေတာ္တို႔ နားလည္ပါတယ္ ေစ်းကဒီေလာက္ျဖစ္ရမယ္ဆိုတဲ့ အာမခံခ်က္ကိုလည္းက်ေတာ္တိုွ႔ ကိုယ္တိုင္မေပးနိုင္ဘူး ဒီကိစၥေတြကပံုေသေစ်းဆိုတာက အစိုးရေတာင္မလုပ္န္ိုင္တဲ့ကိစၥေပါ့ေနာ္။

ေမး ။ ။ အဲ့တာဆိုရင္ဆရာအေနနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ဒါမွမဟုတ္ ျပည္ေထာင္းစုအစိုးရျဖစ္ျဖစ္ ျပည္နယ္အစိုးရျဖစ္ျဖစ္ဆရာ့ အေနနဲ႕ေကာ ဘာတိုက္တြန္းႏိုးေဆာ္ခ်င္လဲ။

ေျဖ ။ ။ ဒီိလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ အစိုးရေတြကိုက်ေတာ္ေမးခ်င္တာေပါ့ေနာ္ ဥပမာဒ္ီအစားထိုးလုပ္ဖို႔ကေတာ့ ဘာ႔ပဲလုပ္လုပ္ေတာင္သူေတြရဲ႕ အသိစိတ္နဲ႕ အတူအစိုးရလည္းထိုက္သင့္တဲ့ အေလ်ာက္ပံ့ပိုးေပးရမယ္ ဒီလိုမွမပံ့ပိုးဘူး ဆိုရင္ေတာ့ ဒါကအတိုင္းအတာတစ္ခုထိအေနနဲ႔ အဆင္ေျပနိုင္မွာေတာ့ မဟုတ္ဘူးေပါ့ေနာ္။ ဆိုေတာ့ ဒီလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြဟာလည္းပဲဘိ္န္းအစားထိုးမႈကိစၥေတြက္ိုလ်စ္လ်ဴမရႈ႕သင့္ဘူး။ ျပည္သူေတြက ဘယ္လိုအသက္ဆက္ၾကမလဲ ဘာေတြလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ ဘိန္းထက္ေကာင္းတဲ့ဝင္ေငြကိုက်ေတာ္တို႔ ဘယ္လိုစိုက္ၾကမလဲ ဘယ္လိုလမ္းေၾကာင္းမ်ိိဳးနဲ႔သြားၾကမလဲဆိုတာ ဥပမာက်ေတာ္တို႔ စကာဝိုင္းပဲျဖစ္ျဖစ္ ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုျဖစ္ျဖစ္ လြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ေတာင္သူေတြနဲ႔ က်ေတာ္တို႔ လိုအဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ ေတြ႔ၿပီးမွ လာေရာက္ေဆြးေႏြးေပးၾကပါလို႔ ေပါ့ေနာ္။

Comments

comments