ဒီးေမာ့ဆို အေရွ႕ဖက္ျခမ္းရွိ ၾကံုေနရတဲ့ ေရရွားပါးမွဳကို ေဒသခံနဲ႔ အစိုးရမ်ား ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး (ရုပ္သံ)

မိုးရာသီေတာင္မွ မိုးေနာက္က်လို႕ရွိရင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးအတြက္ အခက္အခဲျဖစ္ေနတာကို ေတြ႕ရတယ္။ ဒီစိုက္ပ်ိဳးေရး အတြက္ ေရရဲ႕ အေရးပါမႈ ဘယ္ေလာက္ထိ အေရးႀကီးလဲ၊ ဒီျပႆနာကို ဘယ္လိုေျဖရွင္းၾကမလဲဆိုတာ ေဆြးေနြးၾကပါတယ္။

Comments

comments