ဒုကၡသည္ေတြ အစုလိုက္ျပန္လာႏိုင္ဖို႔ ႏိုင္ငံေရးအရ အဆင္သင့္မျဖစ္ေသး (ရုပ္သံ)

ကယား(ကရင္နီ)ျပည္နယ္ရဲ႕ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေတြမွာ အဆင္သင့္မျဖစ္ေသးတ့ဲအတြက္ ထိုင္းနဲ႔ ျမန္မာနယ္စပ္ဒုကၡသည္စခန္းက ကရင္နီဒုကၡသည္ေတြ ျပန္လာဖို႔လံုး၀မျဖစ္ႏိုင္ေသးေၾကာင္း ေျပာဆိုသြားပါတယ္။

Comments

comments