ဒုကၡသည္ အစုလိုက္ ျပန္လာႏိုင္ရန္ ႏိုင္ငံေရးအရ အဆင္သင့္မျဖစ္ေသး

မူအက္စတာ

ကရင္နီဒုကၡသည္မ်ား အစုလိုက္ျပန္လာႏိုင္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံ့ေရးအရ အဆင္သင့္မျဖစ္ေသးေၾကာင္း ကရင္နီလူ႕အခြင့္အေရးအဖြဲ႕  ဒါရိုက္တာ ကိုဗညား ေျပာသည္။ 

ကယားျပည္နယ္၏ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတို႔တြင္ အဆင္သင့္မျဖစ္ေသးသည့္အတြက္ ထိုင္းႏွင့္ ျမန္မာနယ္စပ္ဒုကၡသည္စခန္းရွိ ကရင္နီဒုကၡသည္မ်ား ျပန္လာဖို႔လံုး၀မျဖစ္ႏိုင္ေသးေၾကာင္း ေျပာဆိုသြားပါသည္။

“သူတို႔ကသြားေနတဲ့ ပံုစံမွာ လုပ္ကိုင္စားေသာက္တဲ့ပံုစံမွာ Marketing ပံုစံမၾကည့္တဲ့အခ်ိန္မွာ အားနည္းခ်က္ရွိႏိုင္တယ္ ဒီအေပၚမွာအစိုးရက လုပ္ေဆာင္ေပးတာမရွိတဲ့အတြက္ သူတို႔အတြက္စိုးရိမ္စိတ္ေလးရွိတယ္ ေရရွည္အတြက္ေပါ့” ဟု ကိုဗညားကေျပာသည္။

ေမလ(၇)ရက္ေန႔တြင္ ကရင္နီဒုကၡသည္စခန္းမွ ဒုကၡသည္(၂၀)ဦး ကယားျပည္နယ္တြင္ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္လာခဲ့သည္။

ယခုျပန္လာသူမ်ားမွာ ၎တို႔စိတ္ဆႏၵအေလ်ာက္ျပန္လာသူမ်ား ျဖစ္သည္။ ျပည္နယ္အစိုးရ၊ ထိုင္းႏိုင္ငံအစိုးရတို႔ႏွင့္ UNHCRတို႔ ပူးေပါင္းကာဒုကၡသည္မ်ားကို ေနရပ္ျပန္ပို႔ခဲ့ၿပီး ရိကၡာမ်ားေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

၎တို႔မ်ားကို ျပည္နယ္အစိုးရမွ ဆန္၁၂ျပည္၊ ဆီ ၁ ပိႆာ၊ ေရသန္႔ ၁ ကတ္၊ ကယ္ဆယ္ေရး Kit တစ္အိတ္ ႏွင့္ မိသားစုဝင္တစ္ဦးလွ်င္ ၁သိန္းႏွဳန္း၊ သံုးဦးႏွင့္အထက္ရွိသူမ်ားကို က်ပ္သံုးသိန္း ေထာက္ပံ့ေၾကးေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုလိုေထာက္ပံ့ေပးသည့္အျပင္ ၎တို႔အတြက္ ေရရွည္ရပ္တည္ဖို႔အတြက္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းဆိုင္ ရာသင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ေပးသြားမည္ဟု ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာ၊ ဒုတိယအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးစိုင္းထြန္းလင္းက ေျပာသည္။

“အလုပ္အကိုင္ရရွိိဖို႔ထက္ သူတုိ႔ရဲ႕စားဝတ္ေနေရးရပ္တည္ေရး အဆင္ေျပႏိုင္ေအာင္ဆိုၿပီး မိန္းကေလးေတြဆိုရင္ စက္ခ်ဳပ္သင္တန္းပံုစံမ်ိဳးေတြ။ ေယာက်္ားေလးေတြဆိုရင္ သူတို႔တကယ္စိတ္ပါဝင္စားမယ္ဆိုရင္ ဆိုင္ကယ္ျပင္ ဝပ္ေလ်ာ့သင္တန္းေတြ၊ လက္မႈပညာေတြ ဒါေတြကိုလည္း သူတို႔နဲ႔ဆက္ေဆြးေႏြးၿပီးေတာ့ သူတုိ႔စိတ္ဆႏၵရွိရင္ရွိသလို ကၽြန္ေတာ္တို႔ဖက္ကလည္း သင္တန္းေတြနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ အစီအစဥ္ေတြရွိပါတယ္” ဟု ဦးစိုင္းထြန္းလင္းက ေျပာပါသည္။

ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔မွ ၎ဒုကၡသည္မ်ားကို အခမဲ့က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္ခြင့္ ၁ႏွစ္ႏွင့္ ေက်ာင္းေနအရြယ္ကေလးငယ္မ်ား ေက်ာင္းတက္ခြင့္၊ မွတ္ပံုတင္ျပန္လည္ရရွိဖို႔အတြက္ လုပ္ေဆာင္ေပးထားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

UNHCR ထိုင္းဘက္မွ ဒုကၡသည္လူႀကီးတစ္ဦးလွ်င္ ထိုင္းဘတ္ေငြ ၉၃၀၀ ႏွင့္ ကေလးတစ္ဦးလ်ွင္ ဘတ္ေငြ ၇၅၀၀ စီျဖင့္ ပံ့ပိုးခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

၎တို႔ေရရွည္ရပ္တည္ႏိုင္ေရးအတြက္ ျပည္တြင္းဘက္မွ အစိုးရႏွင့္ ပူးေပါင္းကာဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ဖို႔ အစီအစဥ္ရွိေၾကာင္း UNHCR မွ ကယားျပည္နယ္ တာဝန္ခံမဂ်ဲနီက ေျပာသည္။

“ဒီမွာရွိတဲ့ ပေရာဂ်က္ေလးေတြက ရပ္ရြာအေျချပဳေတြ လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ ပေရာဂ်က္ေတြပဲ ရွိပါတယ္။ ဒီလိုအလားတူ ပေရာဂ်က္ေလးေတြနဲ႔ ဒီမွာရွိတဲ့ အစိုးရေတြနဲ႔ပူးေပါင္းၿပီး တျခားေသာအဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ ေပါင္းစပ္ၿပီးအျခားေသာ လုပ္ငန္းေတြကိုေတာ့ ကြ်န္မတို႔လုပ္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု UNHCR မွ ကယားျပည္နယ္ ရံုးတာဝန္ခံ မဂ်ဲနီကေျပာသည္။

ျပန္လာေနထိုင္သူမ်ားမွာ မိသားစု ၅ စုပါဝင္ၿပီး ေက်ာင္းေနအရြယ္ကေလးမ်ား ပါဝင္သည္။ ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၄ဦး၊ မယ္စဲၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၄ဦးႏွင့္ လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၁၂ဦးျပန္လာခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ ၎တို႔ကို ႏိုင္ငံသားကဒ္ႏွင့္ အိမ္ေထာင္စုစာရင္းမ်ားကို မယ္စဲတြင္ တစ္ပါတည္းထုတ္ေပးခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ ယခုျပန္လာသည့္ ဒုကၡသည္မ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာမ်ားသို႔ ေနအိမ္ေထာက္ပံ့ေပးရန္ ေတာင္းဆိုထားျခင္း မရွိပဲ ၎တို႔၏ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္း မိသားစုမ်ားထံသို႔ ျပန္ပို႔ဖို႔သာေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

UNHCR အဖြဲ႔မွလည္း ၎တို႔ျပန္လည္ေနထိုင္မည့္ေနရာတြင္ နယ္ေျမစိတ္ခ်လံုၿခံဳမႈရွိမရွိကို ကြင္းဆင္းေလ့လာေပးခဲ့ၿပီး လံုၿခံဳမႈရွိမွ ျပန္ပို႔ခဲ့ေၾကာင္း မဂ်ဲနီက ဆက္ေျပာပါသည္။

၎အျပင္ ဒုကၡသည္မ်ား ေရရွည္အလုပ္အကိုင္ရရွိဖို႔ရန္အတြက္ အစိုးရအေနႏွင့္ စိတ္ခ်ရသည့္လုပ္ငန္းမ်ားအျပင္ ၎တို႔ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈတြင္ ပါဝင္ႏိုင္ေအာင္ ေခ်းေငြမ်ားထုတ္ေခ်းေပးျခင္းတို႔ကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ေပးရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ဦးဗညားက အႀကံျပဳေျပာၾကားခဲ့သည္။

နယ္စပ္ဒုကၡသည္စခန္းအမွတ္ (၁)ႏွင့္ အမွတ္ (၂) တြင္ ကရင္နီဒုကၡသည္မ်ား ခန္႕မွန္းေျခ တစ္ေသာင္းႏွစ္ ေထာင္ေက်ာ္က်န္ရွိေသးသည္ဟု သိရသည္။

 

 

 

ေမလ ၇ ရက္ေန႕တြင္ ကရင္နီဒုကၡသည္စခန္းမွ ျပန္လာၾကသည့္သူမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ ဌာနမ်ားမွ တာဝန္ရွိ သူမ်ားက လိုအပ္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ျဖစ္သည္။ ပုံ – ဝတ္ရည္(မယ္စဲ့)

 

 

 

 

Comments

comments