နယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးစခန္းအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ႀကီးႀကီးမားမားထား၍ မရေသးေၾကာင္း ကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္း ဥကၠဌေျပာ

မူအက္စတာ
ကယားျပည္နယ္ မယ္စဲၿမိဳ႕နယ္ရွိ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္းအေနျဖင့္ ထုိင္းႏွင့္ျမန္မာ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ကုန္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္ ျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း လက္ရွိအခ်ိန္တြင္မူ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ႀကီးႀကီးမားမားထား၍ မရေသးေၾကာင္း ကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္း ဥကၠဌ ဦးေဆာ္လမြန္က ဆုိသည္။
ကယားျပည္နယ္ မယ္စဲၿမိဳ႕နယ္ရွိ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမွ စက္မႈလုပ္ငန္းအတြက္ စက္ပစၥည္းမ်ား တင္သြင္းရန္အေျခအေနမွာလည္း လုပ္ေဆာင္၍ မရေသးသည့္ အေနအထားတြင္သာ ရွိေနေသးသည္။
“စက္မႈဇုန္အတြက္ ဒီအ ေပါက္ကေန တင္သြင္းလို႔မရေသးဘူး၊ မူဆယ္တို႔ အဲ့အေပါက္ကေနေတာ့ တင္လို႔ရတယ္ အခုဆိုရင္ ကားဝင္လို႔မရေသးဘူး၊ ႀကီးႀကီးမားမားေမွ်ာ္လင့္လို႔မရေသးဘူး၊ ဒါေပမယ့္ ေနာက္ပိုင္းေတာ့ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္” ဟု ဦးေဆာ္လမြန္ကေျပာသည္။
ယခုေလာေလာဆယ္တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံက ကယားျပည္နယ္စပ္မွ ေနၿပီး ျပည္နယ္အတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္ႏိုင္သည့္ ကုန္မ်ားမွာ စားေသာက္ကုန္မ်ားႏွင့္ လူသံုးကုန္မ်ားသာ ျဖစ္ၿပီး စက္မႈထုတ္ကုန္မ်ား၊ စက္မႈဇုန္အတြက္ ကုန္မ်ားမွာ ဝင္ေရာက္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း သိရသည္။
ထိုင္းႏိုင္ငံမွ ကုန္မ်ားတင္သြင္းႏိုင္ရန္အတြက္ လိုင္စင္တစ္ခုရရွိထားၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ကုန္စည္စီးဆင္းရန္အတြက္ ယခုထိခြင့္မျပဳေသးေသာေၾကာင့္ မတင္သြင္းႏိုင္ေသးေၾကာင္း ေဒါငံခါးရပ္ကြက္မွ ဦးေပါလ္သယ္ေမာအီက ေျပာသည္။
“က်ေနာ္တို႔ တင္သြင္းဖို႔ေတာ့ လိုင္စင္ေတာ့တစ္ခုရၿပီ ဒါေပမယ့္ အခုေလာေလာဆယ္မဖြင့္ေသးဘူးေကာ တရားဝင္မဖြင့္ရေသးဘူးေကာ။ ဖြင့္ေတာ့ဖြင့္ၿပီ ဒါေပမယ့္ တရားဝင္ကုန္စည္စီးဆင္းမႈေတြအတြက္ ျပင္ဆင္ေနတုန္းပဲေကာ ” ဟု ၎ကေျပာသည္။
ယခုတြင္ မယ္စဲၿမိဳ႕မွ ဘီပီ ၁၃ အထိ အဆင္ေျပေျပသြားလာႏုိင္ေစရန္အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ ဘတ္ဂ်က္ေျမာက္မ်ားစြာသံုးၿပီး လမ္းကိုအဆင့္ျမွင့္တင္ေနသည္။

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *