နွစ္ဦးနွစ္ဘက္တည္း ဆုံးျဖတ္၍မရေသာ ကိစၥမ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ က်န္သည့္ ၄ ခ်က္ကို မျဖတ္ရေသးဟု DPN ေခါင္းေဆာင္ေျပာ

ထ်ိဳးျမာ/ကႏၲာရဝတီတိုင္း(မ္)

ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာေဆြးေႏြးညွိႏိွဳင္းေရးကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔(DPN)မွ တင္ျပေဆြးေႏြးေသာ အခ်က္ ၈ အနက္ ၄ ခ်က္ကို ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္သေဘာတူလက္ခံႏိုင္ၿပီေသာ္လည္း ထပ္မံက်န္ရိွေသာ ၄ ခ်က္မွာ က်န္သည့္တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႔အစည္းမ်ား၏ ညိွႏိွဳင္းၿပီး သေဘာတူညီမွဳရယူရန္လိုအပ္ေသာေၾကာင့္ မျဖတ္ႏိုင္ေသးျခင္းျဖစ္သည္ဟု DPN ေခါင္းေဆာင္ ခူဦးရယ္က ကႏၱာရဝတီတုိင္း(မ္)သို႔ ေျပာၾကားသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ (PC)ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာေဆြးေႏြးညွိႏိွဳင္းေရးကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ (DPN) တို႔သည္ ဆ႒မအႀကိမ္အစည္းအေ၀းကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ အမ်ဳိသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာနတြင္ ၾသဂုတ္လ ၁၀ ရက္ေန႔ႏွင့္ ၁၁ ရက္ေန႔ ႏွစ္ရက္တာ က်င္းပ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

ေတြ႔ဆုံပြဲမတိုင္မီွက UNFC ၏ တင္သြင္းေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားအေပၚ နွစ္ခ်က္က်န္သည္ ေလးခ်က္က်န္သည္စသည့္သတင္းအမ်ိဳးမ်ိဳး ေပၚထြက္ေနေသာ္လည္း လက္ေတြ႔တြင္ ၈ ခ်က္လုံးကို သေဘာမတူေသးသည့္ ကာလပတ္လုံးတြင္ တစ္ခ်က္မွ် သေဘာတူညီႏိုင္ၿပီဟူ၍ အတည္ျပဳ၍ မရေသးေၾကာင္း ခူဦးရယ္က ေျပာသည္။

“တစ္ကယ္တမ္း ေျပာရရင္ က်ေနာ္တို႔ဘက္က တင္ျပေဆြးေႏြးတာက ၈ ခ်က္ အဲ့ေတာ့ ၈ ခ်က္လုံ သေဘာမတူေသးသမွ်ကာလကေတာ့ တစ္ခ်က္မွ က်ေနာ္တို႔သေဘာတူၿပီလို႔ ေျပာလို႔ မရေသးပါဘူး။ ဒါအဓိက အေျခခံပါပဲ။ ဒါေပမဲ့ က်ေနာ္တို႔ ေဆြးေႏြးအေျဖရွာဖို႔ ႀကိဳးပမ္းတဲ့အခါမွာ တစ္ခ်က္ခ်င္းကို က်ေနာ္တို႔ ေဆြးေႏြးရတာျဖစ္တယ္။ အဲ့ေတာ့ တစ္ခ်က္ေဆြးေႏြးတဲ့အခါမွာ ဒီအခ်က္ကေတာ့ ႏွစ္ဘက္စလုံး နားလည္သေဘာေပါက္ လက္ခံနုိင္ၿပီဆိုတဲ့ အဆင့္ကိုပဲ က်ေနာ္တို႔ ထားထားတာျဖစ္တယ္။ အဆုံးဆုံသေဘာတူလိုက္ၿပီဆိုတဲ့ဟာမ်ိဳးမဟုတ္ပါဘူး ”ဟု DPNေခါင္းေဆာင္ ကေျပာၾကားသည္။

အစည္းအေဝးအၿပီးတြင္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာေဆြးေႏြးညွိႏိွဳင္းေရးကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔တို႔၏ အဆိုျပဳခ်က္အေပၚ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း၊ ရင္းရင္းႏွီးႏွီးျဖင့္ ေဆြးေႏြးညွိႏိွဳင္းေဆြးေႏြးခဲ့ကာ ေဆြးေႏြးခ်က္ရလဒ္မ်ားကို ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ သက္ဆိုင္ရာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားထံသို႔ ျပန္လည္တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္ကိုေတြ႔ရသည္။

ဆ႒မအႀကိမ္အစည္းအေဝးတြင္ တင္သြင္းေတာင္ဆိုမွဳမ်ားအနက္က်န္ရိွသည့္ မူေဘာင္ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္းကိစၥ၊ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးကိုေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသည့္ကိစၥ၊ တပ္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး အျငင္းပြားမႈမ်ားျဖစ္ေပၚလွ်င္ မည္သို႔ေျဖရွင္းၾကမည္ဟူသည့္ကိစၥ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ ႏုိင္ငံတကာမွတတ္သိပညာရွင္မ်ားပါဝင္ေရးအတြက္ မည္သည့္အခန္းက႑တြင္လိုအပ္ေၾကာင္း စသည့္ကိစၥမ်ားေဆြးေႏြးၾကေၾကာင္းသိရသည္။

၎တို႔ အၾကားတြင္ အေၾကအလည္ေဆြးေႏြးၿပီး အားလုံးသေဘာတူ လက္ခံႏိုင္ေသာ အေနအထားကို ရယူရန္လိုအပ္သည့္အျပင္ ျဖစ္စဥ္တစ္ခုလုံးႏွင့္ ႏွီးႏြယ္သည့္အတြက္ မိမိတို႔ ႏွစ္ဘက္တည္းဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်၍ မရသည့္ကိစၥျဖစ္ေၾကာင္း ခူးဦးရယ္က ေျပာသည္။

“ဥပမာ ဆိုလိုတာကေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲျဖစ္စဥ္ေတြမွာ က်ေနာ္တို႔ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္းေတြဟာ က်ေနာ္တို႔ DPN ထဲမွာႀကီးရိွတာ မဟုတ္ဘူး။ NCA ထိုးၿပီးသား က်ေနာ္တို႔ညီေနာင္တိုင္းရင္းသား ၈ ဖြဲ႔ရိွတယ္။ ေနာက္ လုံးဝက်ေနာ္တို႔ ေဆြးေႏြးပြဲ စားပြဲဝိုင္းေပၚ မေရာက္ေသးတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းေတြလည္း ရိွေသးတယ္”ဟု ၎က ဆက္ေျပာသည္။

DPN၏ တင္သြင္းေတာင္းဆိုမွဳမ်ားအနက္ နွစ္ဦးနွစ္ဘက္သေဘာတူလက္ခံနုိင္ေသာအခ်က္မ်ားမွာ အစုိးရႏွင့္တပ္မေတာ္မွ တစ္ႏုိင္ငံလုံးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေၾကာင္း ၂၄ နာရီ အတြင္းေၾကညာေပးရန္၊ အမ်ဳိးသားတန္းတူေရး ကိုယ္ပုိင္ျပဌာန္းခြင့္ႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ဒီမုိကေရစီ ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံကို တည္ေဆာက္သြားရန္၊ ႏုိင္ငံေရးေတြ႔ဆုံပြဲအဆင့္ဆင့္တြင္ အစုိးရ၊ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ တပ္မေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ တရားဝင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအျပင္ ပါဝင္သင့္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္ရန္ႏွင့္ ၂၁ ရာစုပင္လုံ ညီလာခံမွ ထြက္ေပၚလာေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို မူတည္ၿပီး ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ အပါအဝင္ ဥပေဒမ်ားကို ျပင္ဆင္ျပဌာန္းေပးရန္ စသည့္တို႔ပါဝင္ေၾကာင္းသိရသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ (PC)ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာေဆြးေႏြးညွိႏိွဳင္းေရးကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ (DPN)တို႔သည္ ၾသဂုတ္လမကုန္ခင္တြင္ အလြတ္သေဘာျပန္လည္ေတြ႔ဆုံၾကမည္ျဖစ္ၿပီး တရားဝင္ဆက္လက္ေတြ႔ဆုံညိွနိွဳင္းနိဳင္းရန္ရက္ကို အလြတ္သေဘာေတြ႕ဆံုခ်ိန္တြင္ ေန႔သတ္မွတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Comments

comments