နွမ္းေစ်းမေကာင္းမည္ကို ေဒါတမႀကီးအုပ္စုထဲမွ ေတာင္သူမ်ား စိုးရိမ္ၾက

စူးမယ္

နွမ္းကို အဓိကထားစိုက္ပ်ိဳးၾကသည့္ ေဒါတမႀကီးအုပ္စုအတြင္းရွိ ေတာင္သူမ်ားမွာ ယခုနွစ္တြင္ နွမ္းေစ်းမေကာင္းမည္ကို စိုးရိမ္ေနၾကသည္။
ေဒါဆိုဖ်ေက်းရြာမွ ေဒၚကူးမိုက “ဟိုးၿပီးခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေတြတုန္းကေတာ့ ကိုက္တာေပါ့ေနာ။ ဒါေပမဲ့ အရင္ႏွစ္ကေတာ့ သိပ္မကိုက္ဘူး။ ႏွမ္းေတြတက္ေရာင္းတာက ေစ်းက ၂၉၀၀ တခ်ိဳ႕ ၂၈၅၀ တခ်ိဳ႕ ေပါ့။ ႏွမ္းေတြအေပၚမွာလည္းမူတည္ေသးတယ္ ေစ်းက။ လွရင္ေတာ့ တမ်ိဳး၊ မလွရင္တမ်ိဳးေပါ့ေနာ။”ဟု ေျပာသည္။ 

ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ နွမ္းမ်ားကို လြိဳင္ေကာ္ရွိ ပြဲစား၊ အဝယ္ဒိုင္မ်ားထံ သြားေရာက္ ေရာင္းခ်ၾကရေသာ္လည္း နွမ္းကို ေစ်းေကာင္းမရၾကေၾကာင္း ဆိုသည္။

အခ်ိဳ႕ေသာ ေတာင္သူမ်ားအေနျဖင့္ နွမ္းမေပၚမီအခ်ိန္ကတည္းကပင္ ေငြလိုအပ္ခ်က္ေၾကာင့္ ႀကိဳတင္ ေငြေတြ ရယူၿပီး ေစ်းေပါေပါျဖင့္ ေရာင္းခ်ရျခင္းလည္း ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ 

ေဒါဆိုဖ်ေက်းရြာမွ ဦးတာရယ္က “ပြဲစားေတြက ေစ်းကစားတယ္ေလေနာ အ့ဲဒီလိြဳင္ေကာ္မွာ အမွန္ဆိုရင္ ဒီထိလာဝယ္ခိုင္းရင္ ေကာင္းတယ္ေလေနာ ဒီမွာႏွမ္းထြက္တယ္ကြာ လိြဳင္ေကာ္မွာသြားေရာင္း အဝယ္သမားကလည္း ေစ်းနိမ္တယ္ အ့ဲလိုမ်ိဳးေလ။ ေစ်းနိမ္ျပန္လည္း ပိုက္ဆံမရွိတ့ဲလူက စားသံုးဖို႔လိုတယ္ေလေနာ သြားေပါင္တယ္ သြားေရာင္းတယ္ အ့ဲလိုမ်ိဳးေပါ့” ဟု ေျပာသည္။ 

ေဒါတမႀကီးေက်းရြာအုပ္စုတြင္ ဝင္ေငြရရွိရန္ အဓိက စိုက္ပ်ိဳးသီးနွံအျဖစ္ နွမ္း၊ ေျမပဲတုိ႔ကို စိုက္ပ်ိဳးၾကသည္။ 
ေတာင္သူမ်ားအတြက္ ပြဲစားမ်ား ေစ်းကစားျခင္းမျပဳလုပ္နုိင္ရန္ အစိုးရမွ တရားဝင္ ေစ်းကြက္ ထားေပးေစခ်င္ေၾကာင္း ေဒါေညးခူေက်းရြာမွ ေတာင္သူတစ္ဦးက ေျပာသြားသည္။

Comments

comments