ပညာေရးဝန္ထမ္းေတြ ေဒသခံေတြရဲ႕ ေနအိမ္မွာ ေနရတာေၾကာင့္ အဆင္မေျပဘူးလို႔ ေျပာပါတယ္ (ရုပ္သံ)

ဖရူဆိုၿမိဳ႕နယ္ ေရာ္ေဒၚေခါေက်းရြာ အေျခခံပညာ မူလတန္းလြန္ေက်ာင္းရွိ ဝန္ထမ္းေတြ အိမ္ရာမလံုေလာက္တ့ဲအတြက္ ေဒသခံေတြ၊ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရဲ႕ ေနအိမ္မွာ ေနထိုင္ေနၾကရပါတယ္။

Comments

comments